DOCUMENTE EXCLUSIVE. Publicăm ÎN PREMIERĂ raportul Curții de Conturi după controlul de la Institutul ”Matei Balș”! Cum s-au cheltuit banii pe perioada stării de urgență?!

Inspectorii Curții de Conturi au finalizat controlul financiar dispus la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” cu privire la achizițiile pe care managerul unității, prof. Adrian Streinu-Cercel, le-a ordonat pe perioada stării de urgență. GÂNDUL.RO a intrat în posesia documentelor de control și publică azi, ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ, concluziile desprinse din raport.

Curtea de Conturi a efectuat un control la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, fiind verificat modul de gestionare a resurselor publice în perioada stării de urgență decretate pe teritoriul României, iar GÂNDUL.RO prezintă, în exclusivitate, în facsimil, extrase din raportul întocmit de Curtea de Conturi.

În perioada supusă controlului, Institutul ”Matei Balș” a încheiat angajamente financiare în valoare de 33.639.068 lei. A fost selectat un eșantion de 6 angajamente, 11.874.811 lei, iar după verificarea acestora s-a constat că normele legale cu privire la cele 6 angajamente bugetare au fost respectate in privinta achizitiilor pe perioada stării de urgență.

”În perioada stării de urgență, institutul a încheiat angajamente legale, conform achizițiilor efectuate, asigurând evidența în conturi, sursa de finanțare și furnizorii. Evidența angajamentelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale în analitic pe clasificație bugetară în funcție de sursa de finanțare”, se arată în raportul Curții de Conturi.

735 de angajați ai institutului au beneficiat de acordarea ”stimulentului de risc”

Analizând documentele justificative din perioada aprilie-mai, s-a constatat că 735 de angajați ai institutului – ”personal operativ” – au beneficiat de acordarea ”stimulentului de risc” în valoare de 2.500 lei BRUT.

Potrivit informațiilor obținute, în exclusivitate, de GÂNDUL.RO, valoarea acestui stimulent de risc, aferentă lunii aprilie, a fost de 1.837.500 de lei. În luna mai au fost identificați 744 de angajați ai Institutului care au intervenit în cazuri COVID-19 pozitiv, fiind solicitată de la CSAMB suma de 1.860.000 pentru acordarea stimulentului de risc.

Totodată, a fost analizată și situația referitoare la posturile din schema Institutului ”Matei Balș” ocupate fără concurs, în perioada stării de urgență. Au fost angajate 83 de persoana, în luna aprilie fiind efectuate plăți în valoare de 565.669 lei.

Rectificări bugetare în timpul situației de urgență

În perioada stării de urgență, Institutul ”Matei Balș” a făcut 6 rectificări ale ”indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli”, toate acestea fiind impuse de ”asigurarea resurselor pentru gestionarea perioadei de urgență”. Bugetul inițial al institutului a fost de 88.975.171 lei, iar la sfârșitul stării de urgență s-a ajuns la un buget de 247.946.835 lei.

 • finanțare din venituri proprii – 53.396.397 lei.
 • excedent al anului precedent – 25.330.658 lei.
 • donații și sponsorizări – 2.041.873 lei.
 • finanțare din subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații – 165.021.933 lei.
 • sume primite de la Uniunea Europeană – 2.500.000 lei.

În ceea ce privește finanțarea stării de urgență, Institutul ”Matei Balș” a asigurat o sumă de 121.578.699 lei.

 • finanțare servicii medicale spitalicești – 27.188.308 lei.
 • supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare – 2.820.000 lei.
 • acțiuni prioritate infecții emergente și remergente – 80.000.000 lei.
 • finanțarea achiziției de aparatură medicală și echipamente de comunicații – 11.370.391 lei.

Echipa de Control a Curții de Conturi a constatat că – în perioada stării de urgență – Institutul ”Matei Balș” a efectuat și plăți în valoare de 44.540.400 lei, acestea reprezentând necesarul generat de pandemia COVID. Această sumă a fost asigurată ”prin subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații”.

 • programul național de supraveghere și control al infecției HIV – 29.450. 951 lei.
 • aparatură medicală și echipamente medicale în urgență – 384.999 lei.
 • creșteri salariale (fiind vorba despre ”stimulentul de risc”) – 13.327.205 lei.
 • subvenții de la bugetele locale pentru activitatea spitalelor – 769.997 lei.
 • donații și sposorizări – 97.369 lei.

”S-au întocmit documentele de plată corespunzătoare, conform legii”

Curtea de Conturi a constatat că, în perioada stării de urgență, Institutul ”Matei Balș” a angajat personal medical cu respectarea tuturor prevederilor legale, neavând personal primit prin detașare sau delegare.

În ceea ce privește plățile efectuate, acesta au respectat toate prevederile legale.

”Din verificarea efectuată pe baza eșantioanelor prezentate, s-a constatat că s-a urmărit de către personalul cu atribuții existența creditelor bugetare aprobate, a documentelor justificative care atestă operațiunile respective. Au fost elaborate angajamente bugetare pentru fiecare contract încheiat de către institut, iar pe baza facturilor privind bunurile intrate în institut au fost efectuate recepții și s-au întocmit documentele de plată corespunzătoare, potrivit legii”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Institutul ”Matei Balș” nu a acordat avansuri furnizorilor

Curtea de Conturi a verificat dacă Institutul ”Matei Balș” a acordat sau nu avansuri unor furnizori, în perioada stării de urgență – tocmai pentru a se stabili legalitatea acestora – iar concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că Institutul ”Matei Balș” nu a acordat astfel de avansuri financiare.

”În perioada stării de urgență, institutul (n.red. – ”Matei Balș”) nu a acordat avansuri furnizorilor pentru achizițiile efectuate în această perioadă. Pentru situațiile verificate de echipa de audit și prezentate în prezentul raport, echipa de audit nu a constatat situații în care au fost acordate avansuri furnizorilor de bunuri”, se menționează în raportul Curții de Conturi.

Totodată, raportul întocmit de Curtea de Conturi scoate în evidență și faptul că recepția tuturor bunurilor livrate de furnizori s-a făcut, de fiecare dată, cu resepectarea tuturor prevederilor legale.

Bunurile au fost recepționate cu procese-verbale de recepție întocmite pentru fiecare echipament în parte, fiind întocmite și ”certificate de instruire” pentru personalul de specialitate al Institutului ”Matei Balș”. Toate echipamentele au fost înregistrate, potrivit legii, în evidența financiar-contabilă a institutului.

Modul de evidență/gestionare a sponzorizărilor la Institutul ”Matei Balș”

Inspectorii Curții de Conturi au verificat, în timpul controlului, și modul în care au fost gestionate – prinse în evidențe – sponsorizările promite de Institutul ”Matei Balș” coordonat de medicul Adrian Streinu-Cercel.

Potrivit informațiilor cuprinse în raport, toate aceste sponzorizări – 8.337.899 lei – au fost înregistrate în evidențe, conform legii.

 • alimente – 990.761 lei.
 • combustibil – 5.000 lei.
 • materiale reparații – 78.909 lei.
 • obiecte de inventar – 215.652 lei.
 • furnituri de birou – 480 lei.
 • materiale de curățenie – 361.653 lei.
 • materiale de iluminat – 3.750 lei.
 • reactivi – 998.628 lei.
 • medicamente – 158.131 lei.
 • materiale sanitare – 2.567.676 lei.
 • dezinfectat – 31.173 lei.
 • mijloace fixe-aparate/instalații de măsură și control – 556.514 lei.
 • mijloace fixe-mijloace de transport – 249.135 lei.
 • mijloace-fixe mobilier – 21.542 lei.
 • alte bunuri și servicii întreținere/funcționare – 57.111 lei.
 • donații în bani – 2.041.873 lei.

Materialele de protecție a personalului sanitar – ”pondere importantă”

Din raportul întocmit de Curtea de Conturi reiese că la Institutul ”Matei Balș” au fost luate toate măsurile pentru ca personalul medical să fie cât mai bine protejat în lupta împotriva noului coronavirus.

Astfel, au fost achiziționate:

 • 5.565 viziere de protecție (la începutul stării de urgență nu se aflau pe stoc)
 • 9.540 combinezoane de protecție (nu se aflau pe stoc la începutul stării de urgență)

În perioada stării de urgență, Institutul ”Matei Balș” a achiziționat medicamente și materiale sanitare indispensabile în lupta împotriva COVID-19.

Inspectorii Curții de Conturi au evidențiat și două abateri descoperite la Institutul ”Matei Balș”

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit, totuși, două abateri la Institutul ”Matei Balș”, acestea fiind ”rezolvate” prin conciliere.

Este vorba despre ”contravaloarea echipamentului CT” primit de Institutul ”Matei Balș”, în folosință gratuită, printr-un contract de comodat,  de la Complexul Multifuncțional Caraiman, inspectorii Curții de Conturi stabilind că este vorba despre o ”abatere” în valoare de 5.751.270 lei, menționându-se ”lipsa evidenței clare a bunurilor primite în folosință gratuită”.

Dar acest echipament CT primit de Institutul ”Matei Balș” nu a avut, inițial, valoarea trecută pe document, iar Institutul ”Matei Balș” nu primise aprobarea pentru punerea în funcțiune de la Comisia Nucleară pentru controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Institutul ”Matei Balș” a contactat, ulterior, și a primit de la Complexul Multifuncțional Caraiman documentele financiare și factura cu valoarea echipamentului, echipamentul fiind înregistrat într-o ”notă extracontabilă” pe data de 15 iunie.

Totodată, Institutul ”Matei Balș” a făcut demersuri pentru obținerea tuturor autorizațiilor necesare punerii în funcțiune a echipamentului CT, conform reglementărilor CNCAN, autorizația fiind, între timp, primită.

Cea de-a doua abatere înregistrată de inspectorii Curții de Conturi se referă la neînregistrarea în evidența financiar-contabilă a Institutului ”Matei Balș” a ”2 bucăți camere dezinfectante în valoare de 9.520 lei”.

Trebuie menționat că înregistrarea s-a făcut în timpul auditului, în data de 15 iunie, ”nefiind exprimate puncte de vedere divergente”, așa cum se specifică în raportul Curții de Conturi.

×
GÂNDUL LIVE 13 august

Urmăriți GÂNDUL LIVELovitură data clanului Duduianu. Frații lui Emi Pian, Ciprian și Grațian, au fost reținuți de polițiști sub acuzația de tentativă de omor https://bit.ly/33VTToYVictor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu și medicul Virgil Musta, printre invitații Emmei Zeicescu

Publicată de Gandul pe Joi, 13 august 2020
Gândul LIVE!
Inchide