Alina Botezatu
01.04.2019
Financiar

ANAF a făcut anunțul. Care sunt entitățile de cult pentru care se acordă DEDUCERI fiscale

ANAF a făcut anunțul. Care sunt entitățile de cult pentru care se acordă DEDUCERI fiscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe propriul portal, luni, Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online - poziția 14.

Totodată, a fost creată aplicația de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult cu deduceri (Formular 163). Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro, iar, la depunerea cererii 163, contribuabilul primește, în recipisă, indexul de depunere a formularului.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul menționat, potrivit Codului fiscal.

În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, astfel cum prevăd dispozițiile art.56 alin.(1 1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcționarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/ unităților de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entitățile nu trebuie să fie înscrise în Registrul menționat. Începând cu veniturile realizate în acest an, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult. În plus, entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, precum și unitățile de cult, beneficiază de virarea sumelor dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul menționat.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții: desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere; și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă, potrivit Codului de procedură fiscală.

„Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidență respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de către entitățile/unitățile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale”, au subliniat reprezentanții Fiscului.

Constituirea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost reglementată de Legea nr.30/2019 prin care a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Inchide