ANAF anunță: Declarația unică se depune până la data de 31 iulie

ANAF anunță: Declarația unică se depune până la data de 31 iulie
Termenul limitã de depunere a Declarației unice este 31 iulie, contribuabilii urmând să declare impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din strãinãtate în anul 2018, anunță ANAF.

Declarația mai cuprinde impozitul pe venitul estimat a se realiza din România în anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit, precum și venitul estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, dupã caz, contribuțiile sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declarația unicã se poate depune prin serviciul Spațiul Privat Virtual sau poate fi transmisã ANAF prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.

De asemenea, „Declarația unicã privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” se poate transmite și prin poștã sau se poate depune la sediul unitãților fiscale.

Specialiștii ANAF oferã asistențã telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160, pentru completarea și depunerea declarației. În plus, contribuabilii beneficiazã de asistențã și la sediul unitãților fiscale pentru completarea și depunerea online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor special pentru acest scop.

Structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscalã organizeazã, în întreaga țarã, întâlniri cu contribuabilii, în cadrul cãrora se prezintã tematici din domeniul fiscal, inclusiv tematici dedicate campaniei de depunere a Declarației unice.

Inchide