Cum îți recuperezi banii dați pe RCA sau CASCO dacă vinzi mașina

Cum îți recuperezi banii dați pe RCA sau CASCO dacă vinzi mașina
Suma restituită se calculează în funcție de lunile rămase până la expirarea asigurării, perioada fiind calculată din momentul înstrăinării autovehiculului.

Nici Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și nicicompaniile de asigurări nu țin evidența numărului de cazuri derestituire a primelor pentru RCA sau Casco în cazul mașinilorvândute de proprietari. „Teoretic dacă vrei să reziliezi polița seface calculul și ți se dă diferența. În ultima vreme proprietariide automobile își fac Casco cu frecvență trimestrială. Nu avem oevidență numerică a celor cărora le-a restituit sume pentru RCA sauCasco”, a declarat pentru Gândul Marius Onofrei, director decomunicare Allianz Țiriac Asigurări.

Banii vin în cel mult șapte zile

Asiguratorii spun că în câteva zile virează banii către cei careau făcut solicitarea de restituire și îndeplinesc condițiile pentruacest lucru. „Asiguratul trebuie să vină cu dovada de laadministrația financiară că a radiat mașina, cu polița de asigurareîn original și cu o declarație că nu a avut daune. Ne lasă un numărdin cont și noi îi virăm banii în mai puțin de o săptămână, dacătotul este în regulă. Am avut un caz în care, la un moment dat, opersoană care a venit să își recupereze banii pe lunile până laexpirarea poliței RCA, dar el provocase un accident în urmă cucâteva zile despre care am aflat ulterior, când a venit la noipăgubitul”, ne-a declarat unul dintre reprezentanții unei companiide asigurări.

Proprietarii de automobile posesori de asigurare de răspundereobligatorie auto (RCA) care nu au fost implicați în accidente șicare își vând mașinile își pot recupera sumele de bani aferenteperioadei rămase până la expirarea poliței. Aceeași posibilitateexistă și pentru posesorii de asigurări Casco.

Cu toate acestea, puțini români au apelat la această variantă,din lipsă de informații. Normele Comisiei de Supraveghere aAsigurărilor (CSA) referitoare la polițele RCA sunt însă clare.”Persoana care vinde un vehicul are dreptul să primească înapoi dela asigurătorul RCA partea din prima plătită, aferentă perioadeirămase până la expirarea valabilității asigurării, dacă nu a produsprejudicii pe perioada derulării contractului.

Pentru a recupera această sumă, cel care și-a vândut mașinatrebuie să se adreseze asigurătorului și să prezinte contractul devânzare-cumpărare”, se arată în normele CSA. Brokerii de asiguraresunt de părere că sunt „prea puțini” dintre asigurați care cunoscfaptul că au acest drept în condițiile în care zeci de mii deproprietari de mașini își întrăinează mașinile în fiecare an, ceimai mulți dintre ei având poliță RCA pe 12 luni.

„La Casco se folosește mai mult varianta în care se face un actadițional la poliță în care se anunță că s-a schimbat proprietarulautomobilului și contractului de asigurare”, ne-a declarat BogdanAndriescu, președintele UNSICAR. De menționat că în cazul Cascoprima de asigurare poate să crească dacă, printre altele, noulproprietar, căruia i se transferă polița, locuiește într-o zonăgeografică pe care asiguratorul o consideră ca având un risc maimare, sau dacă acesta a fost implicat în mai multe accidente.


Citește mai multeîn pagina următoare

Inchide