De ce s-au anulat în România LICITAȚII de 2,72 de MILIARDE DE EURO într-un singur an – EXCLUSIV

Redactor:
Victor Rotariu
De ce s-au anulat în România LICITAȚII de 2,72 de MILIARDE DE EURO într-un singur an – EXCLUSIV
În România, instituțiile statului despre care s-a dovedit că au încercat să deruleze licitații ilegale, în care nu s-a respectat legea, se apără spunând că nu au greșit cu nimic, problema adevărată fiind legea, care este interpretabilă.

În România, instituțiile statului despre care s-a dovedit că auîncercat să deruleze licitații ilegale, în care nu s-a respectatlegea, se apără spunând că nu au greșit cu nimic, „problemaadevărată” fiind, în opinia acestora, legea, care esteinterpretabilă.

Indiferent că a fost vorba despre anularea unei licitații de 100sau de 25 de milioane de euro, conducerea instituțiilor respectivenu a acordat aproape niciun fel de sancțiuni administrative.Instituțiile statului, fie că este vorba despre primării, companiade drumuri naționale sau de firme de utilități care aparținprimăriilor, greșesc licitații de sute de milioane de euro fărăînsă ca vreun angajat să fie sever sancționat.

Anul trecut, în România au fost anulate de către ConsiliulNațional de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) 603 licitații șialte proceduri de atribuire a contractelor în valoare totală de2,72 miliarde de euro.
Anularea unei licitații, în urma contestațiilor depuse, are locdoar atunci când instituțiile abilitate ajung la concluzia căautoritatea contractantă nu a respectat legea în ceea ce priveștecheltuirea banului public.

„Măsura anulării trebuie privită ca una prin care se previnecheltuirea banului public prin contracte ce au la bază încălcareaunor prevederi ale legislației în domeniul achizițiilor publice”, aexplicat pentru gândul Cristina Trăilă,președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea șiMonitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).

Primăria Craiova seapără: „S-au găsit niște nereguli… s-a remediatsituația.”

Cea mai mare licitație anulată anul trecut, în valoare deaproape 120 de milioane de euro, a fost cea privind reparația șireabilitarea stradală derulată de Primăria municipiului Craiova,conform datelor furnizate gândul de către ANRMAP. Pe loculdoi în topul celor mai scumpe licitații anulate în 2010, pentru cănu au fost organizate conform legii, se află Compania Națională deAutostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), cu un proiectde 57,6 milioane de euro, urmată de Primăria din Ploiești, cu unproiect de 50 de milioane de euro.

Întrebați unde au greșit și cine a plătit pentru asta, oficialiidin Craiova au lăsat de înțeles că a fost o mare neînțelegere. „Nuîmi aduc aminte foarte exact. A trecut un an de atunci. S-au depusniște contestații. Consiliul (CNSC, n.r.) a găsit niște nereguli lacaietul de sarcini…am remediat situația. Oricum era un programprea mare. L-am spart în pachete mai mici și am început alteproceduri”, a declarat pentru gândul Teodor Sas, viceprimar almunicipiului Craiova.

Întrebat dacă a fost sancționat vreun funcționar public dinaceastă cauză, viceprimarul ne-a direcționat către biroul deresurse umane al Primăriei municipiului Craiova. Biroul de resurseumane ne-a redirecționat către purtătorul de cuvânt, care, după cea promis un răspuns în acest sens, nu a mai putut fi găsit la biroutimp de aproape o săptămână. „Are probleme medicale”, ne-a explicatcolega de birou.

CNADNR: legea este devină, nu angajații noștri

În cazul CNADNR însă, răspunsul a fost mult mai sec: licitațianu a fost anulată pentru că s-a greșit ceva, ci pentru că legeaeste interpretabilă. Pentru că nimeni nu a greșit, nimeni nu a fostpedepsit.

„CNSC, prin decizia nr. 5057/C6/5635/30.09.2010, bazată pe ointerpretare a unor articole de lege, insuficient de explicite,considerând că subfactorii de evaluare propuși nu reflectăsuficient un avantaj real și evident pentru autoritateacontractantă și, de asemenea, că metodologia de punctare nu erasuficient de concretă, a anulat documentația și procedura deatribuire”, se precizează în răspunsul CNADNR trimis la solicitareagândul. Licitația,în valoare de 57,6 milioane de euro, a fost derulată de DirecțiaRegională de Drumuri și Poduri Iași și a avut drept scop atribuireacontractului de modernizare a DN 25 Tecuci – Șendreni.

La întrebarea „A fost cineva de la CNADNR dat afară sau măcar is-a tăiat din salariu pentru că a greșit o licitație de peste 50 demilioane de euro?”, oficialii companiei au răspuns: „Având învedere cele menționate mai sus, precum și faptul că eroarea aprovenit din interpretarea în mod diferit a factorilor de evaluareși a modalității de punctare stabilite de către autoritateacontractantă, pe de o parte, și de către CNSC, pe de altă parte,s-au luat măsuri de corectare a documentațiilor”.

Primarul din Ploiești:nu a fost licitație cu dedicație…s-a considerat că unele firmesunt dezavantajate

Situația este similară și în Ploiești, unde anul trecut CNSC aanulat o licitație de 50 de milioane de euro privind întreținerea,reparația și modernizarea străzilor din municipiu. „Era un contractcadru pe patru ani… Am împărțit programul în mai multe proiecte.S-a considerat că au fost anumite elemente în documentație care arfi restricționat accesul unor companii la această licitație”, ne-adeclarat Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploiești.

Întrebat dacă acest lucru este echivalent cu sintagma „licitațiecu dedicație”, primarul a răspuns, pe un ton afectat: „Nu, domnule.Nu are nicio legătură. Dacă programul era așa de mare, era normalsă cerem ca firmele să fi executat lucrări de dimensiuni similare,o cifră de afaceri consistentă…după valoare este o licitație detalie internațională, nu uitați. Oricum, nu am cotestat deciziaConsiliului și am făcut toate modificările cerute”. Întrebat dacă afost cineva sancționat după anularea licitației, primarul s-ascuzat că acest lucru a avut loc acum un an.. „Nu îmi aduc aminteexact…a avut loc, totuși, acum un an. Dar știu că s-au datsancțiuni administrative, conform prevederilor legale, respectiv înconformitate cu Codul Muncii”, a încheiat el.

Și companiile private auprobleme la licitații

În mediul privat explicațiile sunt, în mare parte, aceleași.Anul trecut CNSC a anulat o licitație de 24,3 milioane de euro,derulată de către Enel Energie, privind servicii de tipărire,împlicuire și livrare de facturi. Contactacți de gândul, reprezentanții Enel audeclarat că „împotriva licitației s-au făcut mai multe contestațiiși, prin ultima decizie a Consiliului Naționale de Soluționare aContestațiilor (CNSC) a fost dispusă anularea acesteia”. „EnelEnergie și Enel Energie Muntenia au avut posibilitatea legală de adepune plângere argumentată împotriva deciziei CNSC, însă perioadade timp necesară soluționării acesteia ar fi putut duce ladisfuncționalități și chiar întreruperi în buna desfășurare aactivităților de facturare și de încasare a facturilor de energieelectrică”, au adăugat ei, cu mențiunea că „nu a fost vorba despreerori în pregătirea și organizarea licitației respective”.

„Legislația pare a fifăcută de așa natură încât să dea de muncăavocaților”

Pe locul cinci în topul celor mai scumpe licitații anulate anultrecut pentru că nu a fost respectată legea se află licitațiaderulată de Compania de Utilități Publice R.A. Focșani, în valoarede 23,54 milioane de euro, privind reabilitarea și modernizareasistemului de alimentare cu apă.

Contactat de gândul, director general alcompaniei, Gheorghe Vasilescu, ne-a declarat că „Au fost 10 pachetela licitație. Nu toate au fost contestate. La unele proiecte selucrează deja. Neregulile semnale de Consiliu, în urmacontestațiilor depuse de unii participanți, au vizat, printrealtele, anumite criterii din caietul de sarcini”. „Am făcut toatemodificările propuse de Consiliu. Fiind vorba despre proiecte pebani europeni, prin POS Mediu, am făcut tot posibilul pentru agrăbi procedurile, pentru a nu pierde banii”, a adăugat el.

În ceea ce privește eventualele sancțiuni care au fost luate,Vasilescu susține că nu are pe cine pedepsi, dintr-un motiv foartesimplu: problema este că legea este interpretabilă și că uniiconstructori depun contestații pentru a se șicana unii pe alții.”Un constructor a depus contestație, a câștigat și apoi nu a maiparticipat la licitație, de exemplu, altul a ridicat o excepție deneconstituționalitate… Legislația pare a fi făcută de așa naturăîncât să dea de muncă avocaților. Pare a fi făcută astfel încâtavantajul este al constructorilor și nu al beneficiarilor”, ne-adeclarat el.

Licitații ratate fiepentru că nu sunt bani, fie pentru că ofertele nu au fostconsiderate suficient de bune

Sunt însă și cazuri în care licitațiile sunt întrerupte, pur șisimplu, de către autoritatea contractantă, pentru că nu mai suntbani sau pentru că obiectul investiții a fost preluat de o altăinstituție, cum este cazul Primăriei Sector 1, București, fiepentru că ofertele primite nu au fost considerate suficient debune, cum este cazul Universității din Craiova.

Pe locul șase în topul celor mai mari licitații care au fostanulate pentru că nu s-au desfășurat conform legii, potrivitdatelor ANRMAP, se află Administrația Unităților de ÎnvățământPreuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în valoarede aproape 20 de milioane de euro.

„Anularea nu a venit din cauza neregulilor. Din câte îmi aducaminte, situația a fost următoarea: în acest program erau șispitale, care, la începutul anului trecut, după ce a fost aprobatbugetul, au trecut în administrarea PMB. Nu avea rost să continuăminvestițiile, mai ales dat fiind nivelul scăzut al veniturilor,lipsa banilor, atât timp cât din cele opt spitale pe care le aveamîn administrare la jumătatea anului trecut au mai rămas doar patrula noi”, a declarat pentru gândul Alexandru Ichim,purtătorul de cuvânt al Primăriei sector 1.

Președintele ANRMAP, Cristina Trăilă, ne-a precizat, de altfel,că „în SEAP (sistemul informatic de achiziții publice, n.r.) nu sepoate face distincția exactă a motivului, la abateri grave putândintra și faptul că de la momentul demarării procedurii și până lasemnarea contractului, autoritatea contractantă nu a putut obținefondurile necesare încheierii și derulării contractului, condițieobligatorie la semnare”.

La Universitatea din Craiova situația a fost destul de simplă,după cum ne-a explicat Marcel Drăcea, prorector în cadruluniversității. „Am pornit prima licitație. Când am văzut cine s-aprezentat, Consiliul Universității a ajuns la concluzia că firmelenu erau conforme și a decis anularea ei. Consiliul a considerat căofertele nu erau așa cum trebuie. Fie le lipseau experții, fie…Am pornit apoi o nouă licitație. Între timp s-a depus contestațiela CNSC și apoi am fost anunțați de Consiliu că trebuie să închidemlicitația nouă și o continuăm pe cea veche”, a explicat el.

Licitația, în valoare de aproape 11 milioane de euro, a fostanulată la începutul lunii martie 2010 de către CNSC. Întrebat dacăa fost cineva sancționat sau nu, prorectorul ne-a răspuns, pe unton serios: „Pe cine să sancționăm? Licitația inițială a fostcontinuată, a fost selectat un câștigător, o firmă din Timișoaraparcă, și în acest moment se și lucrează la proiect”.

Probleme mari și lalicitațiile mici

Cea mai mică licitație, după valoare, anulată de CNSC în 2010, afost făcută de Primăria din Sovata și a avut drept obiectivservicii de întreținere a iluminatului public. Valoareaproiectului: 90 de lei. Asta înseamnă că cel care a depuscontestația a trebuit să depună o garanție în valoare de 1,8 lei,respectiv 2% din valoarea proiectului, suficient cât să cumperidouă pungi cu pufuleți.

Cele mai mari licitațiianulate în 2010 din cauza neregulilor găsite deCNSC

Loc Instituție Obiect anunț Valoare (mil. euro) Dată anulare
1 Municipiul Craiova Reparații și reabilitare stradală 119 4.04.2010
2 CNADNR Modernizare DN 25 Tecuci – Șendreni 57,6 6.10.2010
3 Municipiul Ploiești Întreținere, reparații și modernizare străzi 50 18.04.2010
4 Enel Energie Servicii de tipărire, împlicuire, livrare facturi șipreavize 24,3 14.09.2010
5 Utilități Publice R.A. Focșani Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă 23,53 3.11.2010
6 Administrația Sector 1 Lucrări de construcții la unități de învățămân 19,47 9.07.2010
7 Orașul Balș Reparații, reabilitare și modernizare stradală 17,04 18.11.2010
8 Universitatea din Craiova Reabilitare campus universitar Complex Mecanica 10,86 9.03.2010
9 Compania de Apă Arad S.A. Stații de epurare noi în Curtici și Sântana 8,73 24.12.2010
10 Județu Harghita Reabilitare DJ 123A Tușnad – Sâncrăieni 8,41 18.06.2010

Sursă: ANRMAP. Instituția a precizat că lista este cea”la zi”, respectiv că este posibil ca unele decizii de anulare săfie în acest timp atacate în instanțe de către autoritățilecontractante

104 milioane de euro pentru FCSB. Gigi Becali a bătut toate recordurile din Liga 1
Ce a pățit Ciprian din Iași după ce a chemat o escortă cu 150 lei/ora....
FOTO. Antonia a pozat fără jenă sau inhibiții! Și-a arătat complet trupul într-un body prea...
Saraca… Salman Khan o OBLIGĂ pe Iulia Vântur să facă asta… Totul a fost dezvăluit...
Simona Halep a primit cea mai dură lecție de la Sorana Cîrstea! Motivul pentru care...
Veste mare pentru români. De ce vor avea parte în ziua vaccinării. E cadou de...
Rapel la 6 luni la Pfizer şi Moderna. Recomandarea emisă de Academia de Medicină din...
BANCUL ZILEI – Un primar află de la nevastă că a fost înșelat
O femeie din Cluj, vaccinată cu Pfizer, a murit în secția de Terapie Intensivă. Explicațiile...
Ce a pățit Ciprian din Iași după ce a chemat o escortă cu 150 lei/ora....
Un bebeluș cu TREI penisuri ULUIEȘTE medicii. „Asta da intrare în istorie”
Adevărul despre salamul de Sibiu pe care românii nu îl știu. Ce conține, de fapt
CFR Cluj a câștigat Supercupa României 2020. Cum a sărbătorit campioana României
Moment de infarct la „Războiul Depozitelor”. Ce a descoperit un bărbat într-o boxă cumpărată cu...
ȘOC în lumea muzicii românești: Marele cântăreț A MURIT
Cum să ții postul profesionist. Alimentul vegan cu mai multe proteine decât carnea de pui
Concedieri MASIVE. Tarom se pregăteşte să dea afară jumătate dintre angajaţi. 700 de oameni sunt...
Modificare importantă făcută de Lidl. Ce schimbare importantă pe care trebuie să o ştie toţi...
Inchide