În următoarele zile, vei primi o vizită. Cum să te pregătești pentru asigurători

În următoarele zile, vei primi o vizită. Cum să te pregătești pentru asigurători
Cei 8,3 milioane de proprietari de locuințe din România sunt obligați, de la jumătatea lunii iulie, să își asigure casele printr-o poliță care acoperă trei mari riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații.

Cât costă

Astfel, pentru imobilele cu structura de rezistență din beton,suma asigurată este de 20.000 de euro, iar prima de asigurare estede 20 euro/an. Pentru imobile din chirpici, suma asigurată este de10.000 de euro, iar prima de asigurare e de 10 euro/an. În cazulproducerii unuia dintre cele trei ris-curi asigurate, mai întâicompania va achita asiguratului maximum 20.000 euro prin polițaobligatorie, iar restul, până la valoarea asigurată a casei, vor fiplătiți în baza poliței facultative. În cazul producerii uneiexplozii, risc asigurat doar de polițele facultative, despăgubireava fi achitată din polița facultativă. Contractul de asigurareobligatorie a locuințelor se poate încheia cu cele 13 societăți deasigurări asociate în cadrul Pool-ului de Asigurare ÎmpotrivaDezastrelor (PAID).

INFO Cumfuncționează polița obligatorie

În cazul unei persoane care are o asigurare obligatorie pentrucare a plătit 20 euro, suma asigurată este de 20.000 de euro. Încazul unei alunecări de teren, cutremur sau inundație, presupunemcă asiguratul înregistrează o daună evaluată la 5.000 de euro. Dupăplata acesteia, suma asigurată va fi redusă la 15.000 de euro, ceeace înseamnă că, în cazul în care va mai avea, în același an, încă odaună din cauza riscurilor amintite, el va mai primi o despăgubirede maximum 15.000 de euro.

Cei 8,3 milioane de proprietari de locuințe din România suntobligați, de la jumătatea lunii iulie, să își asigure caseleprintr-o poliță care acoperă trei mari riscuri: cutremur, alunecăride teren și inundații. Companiile de asigurări își sfătuiescclienții să încheie și o asigurare facultativă, pe lângă ceaobligatorie, în cazul în care doresc să fie despăgubiți în cazulaltor riscuri, cum ar fi, de exemplu, inundația din alte cauzedecât fenomene naturale, incendiu, explozie.

Unele companii de asigurări oferă în prezent drept bonus lapolițele fa-cultative asigurarea bunurilor din locuință.”Recomandarea noastră e ca românii să încheie asigurareaobligatorie pentru cele trei riscuri stabilite prin lege, dar să ocompleteze cu o asigurare facultativă. (…) O poliță facultativăpermite asigurarea locuințelor la sume asigurate mai mari, carereflectă valoarea reală a acestora, și pentru mai multe riscuriasigurate. De asemenea, pe o astfel de poliță, clienții potbeneficia și de alte facilități, putând cuprinde în asigurare șibunurile din locuință”, a declarat Radu Mustățea, președinteledirectoratului Astra Asigurări. De exemplu, o asigurare facultativăpentru o casă evaluată la 100.000 euro ajunge la 130 euro pean.

Și cei care au deja o asigurare facultativă vor trebui, potrivitlegii, să încheie și o asigurare obligatorie, în termen de maximumcinci zile de la expirarea celei facultative. Deja companiile deasigurări și-au trimis agenții de asigurare pe teren, atât înmediul urban, cât și la sate.

Citește și Românii vor fi asaltați de mii deagenți de asigurare. Cum va arăta polițarurală

Asigurarea obligatorie alocuinței, în vigoare de azi. Cât costă și cine ovinde

„Toată forța de vânzări Uniqa Asigurări – peste 500 deinspectori de asigurare și mai mult de 5.000 de agenți, plusbrokeri – este mobilizată pentru a fi pe teren, nu numai să vândăpolițe PAID (obligatorii pentru locuințe-n.red.), ci și să ofereinformații utile tuturor oamenilor privind aceste polițe, precum șidespre cele facultative oferite de compania noastră”, au declaratpentru Gândul oficiali aiUniqa Asigurări. Compania a lansat un produs complementar polițeiobligatorii pentru locuințe, care acoperă, printre altele, furtulprin efracție, tâlhăria sau vandalismul asupra bunurilor dinlocuință. La rândul lor, oficialii companiei Generali Asigurări aufăcut public faptul că au 11.000 de agenți care vor încerca săajungă la cât mai multe persoane cărora le vor prezenta beneficiileasigurării casei.

La distanță de un clic

Astra a anunțat că a creat posibili-tatea de achiziționareelectronică a poliței de asigurare obligatorie a locuinței.Printr-un simplu clic, cei interesați își pot cumpăra polița peinternet, cu plata online sau la băncile partenere. StatisticileComisiei de Su-praveghere a Asigurărilor (CSA) arată că în mediulurban există 4,5 milioane de locuințe proprietate personală, iar lasate, alte 3,8 milioane locuințe. Din total, doar un sfert suntprotejate prin asigurări facultative. În șase luni, adică până la15 ianuarie 2011, toți proprietarii sunt obligați să-și asigurecasele, în caz contrar, ei riscă să fie amendați de primari cu 100de lei până la 500 de lei, adică de câteva zeci de ori mai maridecât prima de asigurare.

Citește mai departe în paginaurmătoare

Inchide