Ministerul Finanțelor Publice propune înființarea Autorității Vamale Române

Ministerul Finanțelor Publice propune înființarea Autorității Vamale Române
Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede înființarea Autorității Vamale Române, ca instituție de specialitate a administrației publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridică, care va prelua atribuțiile direcției vămilor din ANAF.

Autoritatea va prelua atribuțiile, activitatea, posturile și personalul structurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a unităților subordonate acesteia, respectiv Direcția Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamală și de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilită la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care România gestionează a doua cea mai mare frontieră externă a UE, iar tendințele fenomenelor infracționale transfrontraliere sunt în continuă creștere, se impune reorganizarea activității vamale, arată un comunicat al ministerului.

Acest demers vizează eficientizarea și coordonarea integrată și unitară a activității structurilor vamale în acțiunea de combatere a traficului ilegal cu mărfuri la frontiera României și a Uniunii Europene, în regim de maximă urgență.

Autoritatea va asigura administrarea impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și legislației vamale, va exercita atribuțiile de autoritate vamală. Va asigura control operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda vamală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.

Atribuțiile privind verificarea respectării condițiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autorității Vamale Romane.

Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP.

Atribuțiile privind verificarea respectării condițiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAF- DGAF.

Atribuțiile privind constituirea, gestionarea și executarea garanțiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

Atribuțiile privind suspendarea autorizațiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.

Autoritatea Vamală Română va fi condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanțelor publice.

Autoritatea va avea un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii, care îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 61 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MPF la rubrica Transparență decizională.

 

Inchide