Ministrul Elena Udrea vrea să dubleze numărul de turiști străini din România. „Îngerii păzitori” vor putea fi contactați la telefon sau email

Ministrul Elena Udrea vrea să dubleze numărul  de turiști străini din România. „Îngerii păzitori”  vor putea fi contactați la telefon sau email
„Îngerii păzitori", „Ne pasă", „România îți urează bun venit", 20 de atracții de top și 10 circuite de top reprezintă principalele „tactici" cu care ministrul Elena Udrea vrea să dubleze, în patru ani, numărul de turiști străini din România.

„Îngerii păzitori”, „Ne pasă”, „România îți urează bun venit”,20 de atracții de top și 10 circuite de top reprezintă principalele”tactici” cu care ministrul Elena Udrea vrea să dubleze, în patruani, numărul de turiști străini din România. Concret, ponderea lorar putea crește de la 25% la 50% din totalul turiștilor. În 2009,numărul total al turiștilor străini în România a fost de 7,5milioane persoane, potrivit INS.

Pentru atingerea acestui scop, Udrea a anunțat joi lansareaPlanului de marketing strategic și operațional pentru România înperioada 2011-2015. „Este pentru prima dată când promovareaRomâniei se va face în mod profesionist, după recomandările unorspecialiști. Planul de marketing strategic ne va spune cum, unde,cu cine și către cine ne vom îndrepta acțiunile de promovare aturismului din România”, a declarat Elena Udrea.

Ea a spus că promovarea turismului românesc va fi făcută cuprecădere prin intermediului internetului. De altfel, jumătate dinbugetul de comunicare, a cărui valoare este de 13,2 milioane deeuro anul acesta, de 17,5 milioane de euro în 2012 și de 13milioane de euro în 2013, va fi alocată promovării online.

„Îngerii păzitori” – studenți angajați în callcentere

Inițial, „îngerii păzitori” vor putea fi apelați exclusiv la unnumăr gratuit de telefon, însă, ulterior, la destinațiile turisticeconsiderate „esențiale”, turiștii ar putea fi întâmpinați depersonal specializat, în uniformă, care va oferi informații celorinteresați, potrivit informațiilor obținute de gândul.

„Într-o primă fază, îngerii păzitori vor fi disponibili exclusivla un număr de telefon cu acces gratuit / adresă email, dar,ulterior, România ar putea plasa personal în uniformă îndestinațiile turistice esențiale. Informațiile de contact vor fioferite vizitatorilor prin SMS, iar activitățile de call-center vorfi, de preferat, întreprinse de studenți ai institutului de turismcare au nevoie de ore de practică pentru obținerea diplomei”, searată în Planul elaborat de firma Horwath & Horwath ConsultingZagreb. Firma a câștigat contractul cu MDRT în urma unei licitații,iar Planul de Marketing a costat MDRT fix 503.906 lei (circa118.500 euro), bani proveniți în proporție de 98% din fondurieuropene.

Documentul mai arată că existența îngerilor păzitori ai Românieirăspunde nevoii de asigurare a vizitatorilor cu privire ladestinațiile alese, odată ajunși în România. „Îngerii păzitori vorcontribui cu ajutor la sfera de organizare a excursiei, rezervări,urgențe, informații generale, ghidarea turiștilor, dar, mai ales,ei vor fi percepuți ca un colac de salvare de către oaspețiiRomâniei”, relevă Planul de Marketing, conform datelor obținute degândul.

În așteptarea nemților, rușilor șijaponezilor

Turiștii dintr-un număr de 19 țări sunt vizați de strategia depromovare dezvoltată de MDRT. „În vederea rațio-nalizăriieforturilor de marketing, acțiu-nile de promovare vor fiîndreptate, cu prioritate, pe următoarele piețe-sursă: Germania,Italia, Franța, Marea Britanie, Austria, Rusia, SUA și Ungaria.Alte acțiuni vor fi derulate și pe piețe cum ar fi Olanda, Spania,Polonia, Belgia, Suedia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Moldova, Chinasau Ja-ponia, care sunt parte a portofoliului geografic actual alvizitatorilor României”, au arătat reprezentanții MDRT. În plus,ministerul va crea un portal web central al turismului românesc, cusistem adiacent de rezervare.

Pe scurt, „produsele” identificate de studiu sunt șase: Turismulrural („stabilirea României ca destinație turistică rurală”),parcuri și natură sălbatică („Generarea de notorietate pentruRomânia ca destinație pentru natură sălbatică și parcurinaturale”), sănătate și wellness („Crearea interesului pentru unprodus original românesc Sănătate și Wellness”), activ și aventură(„Definirea României ca o destinație autentică și incitantă pentruvacanțe active și pline de aventură”) , circuite și city breaks(destinații europene city break „de neratat”).

În ultimul trimestru din 2010, sectorul servicii – domeniulhoteluri și restaurante – a înregistrat o creștere de 16,3%, iardomeniul Activități ale agențiilor turistice, tur-operatorilor aînregistrat o creștere de 37,2% comparativ cu perioada similară aanului 2009, conform datelor furnizate de Institutul Național deStatistică.

PLANÎngerii, disponibili la telefon gratuit

„Într-o primă fază, îngerii păzitori vor fi disponibili exclusiv laun număr de telefon cu acces gratuit / adresă email, dar, ulterior,România ar putea plasa personal în uniformă în destinațiileturistice esențiale. Informațiile de contact vor fi oferitevizitatorilor prin SMS”, se arată în Planul de marketing strategicși operațional pentru România.

Inchide