RAȚIONALIZARE de carburanți, circulație alternativă PAR-IMPAR, LIMITAREA utilizării unor autovehicule. Ce facem dacă vine CRIZA PETROLIERĂ

RAȚIONALIZARE de carburanți, circulație alternativă PAR-IMPAR, LIMITAREA utilizării unor autovehicule. Ce facem dacă vine CRIZA PETROLIERĂ
Ministerul Energiei propune un plan de măsuri în eventualitatea unei crize petroliere. Raționalizare, restricții de viteză sau circulație pe baza numerelor de înmatriculare. Vezi cum ne putem întoarce la situația din vremea lui Ceaușescu

Ministerul Energiei a elaborat și a pus în dezbatere publică „Procedurile de urgență cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală”, prin care sunt stabilite măsurile necesare pentru aplicarea planului de urgență în toate etapele existenței unei situații de urgență.

În timpul unei situații de urgență, nivel de criză, autoritatea competentă poate propune Guvernului adoptarea de măsuri voluntare sau obligatorii pentru limitarea cererii și a consumului, măsuri care pot fi: lansarea unei campanii de informare a consumatorilor care să vizeze informarea acestora privind necesitatea limitării voluntare a consumului de carburanți pentru a reduce cererea de pe piață; Campania de informare a consumatorilor va conține informații clare/precise cu privire la situația înregistrată, care să contribuie la calmarea pieței și la minimizarea presiunilor de creștere a prețurilor produselor petroliere.

Raționalizarea utilizării de carburanți se poate face prin:

– impunerea de restricții suplimentare de viteză pentru autovehicule;

– impunerea de restricții de circulație pe baza numerelor de înmatriculare (circulație alternativă par/impar);

limitarea utilizării anumitor categorii de autovehicule;

– măsuri de raționalizare a consumului – fie prin cantitate, fie, în circumstanțe extreme, prin alocare – corelat cu ordinea de prioritate în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere;

– restricționarea temporară a cantităților de produse petroliere care pot fi achiziționate – această restricționare poate fi pusă în practică prin limitarea vânzării/achiziției individuale de produse petroliere la o anumită cantitate, inclusiv prin interdicția completă privind vânzările de carburanți în alte recipiente/containere (canistre) și/sau prin restricționarea temporară a utilizării parcului auto;

– limitarea și/sau interzicerea temporară a exportului de produse petroliere, conform prevederilor Planului de urgență.

Aceste măsuri nu sunt aplicabile autovehiculelor care asigură serviciile sociale esențiale (salvare, pompieri, transportul public, poliție, ISU, etc.).

Ca parte a campaniei de informare, publicul trebuie încurajat să se abțină de la călătorii inutile, să folosească mijloacele de transport în comun acolo unde este posibil, ciclismul și mersul pe jos la locul de muncă. Angajatorii ar trebui încurajați să ofere condiții de muncă flexibile, precum săptămâna de lucru comprimată sau flexibilă, să ofere autobuze pentru personal, să încurajeze scheme de carpooling intern, etc, mai arată documentul.

Proiectul prevede și modul în care vor fi aprovizionați consumatorii cu produse petroliere din stocurile minime, în următoarea ordine de prioritate:

a) servicii sociale esențiale;

b) transport de mărfuri alimentare;

c) sisteme de transport public;

d) producători de energie electrică și termică care utilizează produse petroliere – pentru cantitățile necesare producerii de energie termică necesare asigurării consumului populației și a serviciilor sociale esențiale;

e) populație – consumul pentru mijloacele de transport proprietate personală;

f) alte categorii de consumatori.

Autoritatea competentă va monitoriza, în cazul unei crize, zilnic sau săptămânal nivelul cantităților de țiței disponibile în rafinării și cantitățile de produse petroliere introduse în piață.

În aceste cazuri, rafinăriile și operatorii economici care introduc pe piață produse petroliere au obligația să transmită autorității competente date operative privind cantitățile de țiței disponibile în rafinării și cantitățile de produse petroliere introduse în piață.

În cazul apariției unei situații de urgență, la nivel de criză, autoritatea competentă va notifica de îndată titularii obligației de stocare/titularii delegați ai obligației de stocare să elibereze către rafinării cantități de țiței din stocurile de urgență; notificările vor cuprinde, pentru fiecare titular al obligației de stocare, cantitatea de țiței și destinatarul/rafinăria.

Statul Qatar a anunțat luni că va părăsi la 1 ianuarie Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC).

„Decizia de retragere reflectă dorința Qatarului de a-și concentra eforturile pe planurile de dezvoltare și creștere a producției sale de gaze naturale”, a declarat Saad Sherida Al-Kaabi, ministrul de stat al afacerilor energetice, într-unul dintre mesaje.

Membrii OPEC furnizează împreună circa 44% din țițeiul mondial. Organizația urmărește să monitorizeze piața și să decidă creșterea sau scăderea producției de țiței pentru a menține prețurile și aprovizionarea stabile.

 

 
Inchide