România, locul doi în UE la costurile cu forța de muncă

Redactor:
Gândul
Angajatorii din România au costuri tot mai mari cu forța de muncă. În primul trimestru al acestui an, România a ocupat locul doi în Uniunea Europeană, după Bulgaria, în privința creșterii acestor costuri, de 7,4%, față de aceeași perioadă din 2009.
Angajatorii din România au costuri tot mai mari cu forța de muncă. În primul trimestru al acestui an, România a ocupat locul doi în Uniunea Europeană, după Bulgaria, în privința creșterii acestor costuri, de 7,4%, față de aceeași perioadă din 2009.

Angajatorii din România au costuri tot mai mari cu forța demuncă. În primul trimestru al acestui an, România a ocupat loculdoi în Uniunea Europeană, după Bulgaria, în privința creșteriiacestor costuri, de 7,4%, față de aceeași perioadă din 2009. În UE,aceste cheltuieli au urcat cu 2,2%, potrivit Eurostat. Costuriletotale cu forța de muncă includ cheltuielile legate de salarii șipe cele nonsalariale, dar nu cuprind subvenții sau cheltuieliprecum cel legate de recrutare, pregătire sau echipament. ÎnBulgaria, remunerațiile au avansat cu 10,9%, iar cheltuieliletotale cu forța de muncă au crescut cu 10,5% în primultrimestru.

Datele Eurostat privind România și Bulgaria sunt provizorii. Dincele 22 de state UE pentru care biroul de statistică al ComisieiEuropene are date referitoare la primele trei luni ale acestui an,șase au înregistrat scăderi ale costurilor cu forța de muncă,celelalte prezentând creșteri.

Inchide