Scenariul pesimist al Guvernului: șomaj 9%, creștere economică 0,2% și 2 miliarde de lei – efort suplimentar pentru plata pensiilor

Redactor:
Gândul
Scenariul pesimist al Guvernului: șomaj 9%, creștere economică 0,2% și  2 miliarde de lei – efort suplimentar pentru plata pensiilor
Dincolo de previziunile optimiste, Guvernul și-a făcut și un "plan B", un scenariu de risc, potrivit căruia șomajul ar putea ajunge la finele anului la 9%, creșterea economică să fie de numai 0,2%, iar cheltuielile cu plata pensiilor să crească amețitor.

Dincolo de previziunile optimiste, Guvernul și-a făcut și un”plan B”, un scenariu de risc, potrivit căruia șomajul ar puteaajunge la finele anului la 9%, creșterea economică să fie de numai0,2%, iar cheltuielile cu plata pensiilor să crească amețitor.

În această ipoteză pesimistă, rata șomajului ar ajunge cu 1,7puncte procentuale peste proiecția de bază luată în calcul deGuvern, dar ar urma să coboare anul viitor, ca efect al reluăriicreșterii economice. În scenariul guvernamental de risc, ar urma cala anul rata șomajului să se plaseze la 8,5%, iar în 2012 la7,9%.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței deMuncă, rata șomajului a ajuns la 8,1% în ianuarie, comparativ cu7,8% la finele anului trecut și 4,9% în ianuarie 2009.

În ceea ce privește avansul economiei, acesta ar putea fi denumai 0,2% din PIB, și nu cu 1,3%, cum au mizat autoritățile învarianta optimistă. „În pofida riscurilor mai reduse ca trendulactivității economice să fie inferior celui anticipat în scenariulde bază este necesar să fim pregătiți pentru o evoluție maiconservatoare a finanțelor publice în condițiile în carerecuperarea mai rapidă nu se materializează. Scenariul de riscprezintă o evoluție pesimistă față de scenariul de bază, în carecreșterea economică este inferioară cu aproximativ 1 punctprocentual pe orizontul de proiecție”, conform proiectuluiprogramului de convergență al României pentru perioada 2009-2012,document redactat luna trecută și obținut de Mediafax.

Pentru 2011, proiecția de bază prevede o creștere economică de2,4%, iar într-un scenariu de risc, avansul ar fi limitat la 1,4%.Economia s-a contractat anul trecut cu 7,1%, după ce în 2008crescuse cu un procent identic.

Creștere spectaculoasă a cheltuielilor cupensiile

Dacă toate acestea nu erau de ajuns, și pensiile sunt înpericol. Guvernul va fi obligat să suplimenteze anual cu douămiliarde lei cheltuielile cu pensiile, un efort care va fi impus petermen mediu dacă nu va obține economii prin scăderea numărului depersoane ieșite la pensie nejustificat pe caz de boală, dupăreexpertizarea stării de sănătate a acestora. Avertismentul privindposibila majorare, în următorii ani, a cheltuielilor cu asigurărilesociale este inclus și el în proiectul programului deconvergență.

„În condițiile în care nu se vor realiza economii prin reducereanumărului de pensionari pe caz de boală din reexpertizarea stăriide sănătate a acestora, este necesară suplimentarea anuală cu douămiliarde lei, pe termen mediu, a cheltuielilor cu pensiile. Deasemenea, asigurările pentru șomaj pot fi mai mari decât celeestimate în condițiile unei rate a șomajului superioară celei dinscenariul de bază”, se arată în document.
Guvernul a anunțat, după aprobarea proiectului de lege privindsistemul unitar de pensii, că va verifica dosarele persoanelorieșite la pensie pe caz de boală. (A. B.)

Inchide