Statul „Big Brother”. De ce vrea Guvernul să știe, prin lege, pe cine sună românii și cât au vorbit, dar și cui trimit e-mailuri

Redactor:
Octav Ganea
Statul „Big Brother”. De ce vrea Guvernul să știe, prin lege, pe cine sună românii și cât au vorbit, dar și cui trimit e-mailuri
Statul vrea să știe mai multe despre români. Nu este vorba despre un sondaj de opinie sau despre un studiu, ci despre un proiect de lege promovat de Guvern prin aplicarea căruia statul va avea acces la mai multe informații privind convorbirile telefonice și e-mailurile trimise de români.

Statul vrea să știe mai multe despre români. Nu este vorba despreun sondaj de opinie sau despre un studiu, ci despre un proiect delege promovat de Guvern prin aplicarea căruia statul va avea accesla mai multe informații privind convorbirile telefonice șie-mailurile trimise de români. Proiectul de lege a fost lansat îndezbatere publică pe situl Ministerului Comunicațiilor șiSocietății Informaționale (MCSI).

Printre informațiile la care statul ar putea avea acces senumără cele legate de destinația și de durata unei convorbiriprecum și de momentul și locul din, respectiv în care a fost trimisun e-mail. Ministerul a precizat, în proiectul de lege, că nu va fivorba despre date legate de conținutul mesajelor. Astfel, conformarticolului 1, alineatul 2 din proiectul de lege, „prezenta lege seaplică datelor de trafic și de localizare a persoanelor fizice șijuridice precum și datelor necesare pentru identificarea abonatuluisau a utilizatorului înregistrat”.

Datele reținute vor fidistruse după șase luni „prin proceduri automatizate,ireversibil”

Conform documentului, furnizorii de servicii de comunicații vorfi obligați să stocheze timp de șase luni aceste date, pe baniilor. La finalul perioadei de șase luni, datele reținute vor fidistruse „prin proceduri automatizate, ireversibil”, excepțiefăcând doar cele puse la dispoziția autorităților, după cum seprecizează în expunerea de motive atașată proiectului de lege.

Datele furnizate în baza acestei legi vor putea fi folosite decătre autorități în vederea prevenirii, cercetării, descoperirii șiurmăririi infracțiunilor grave, cum ar fi criminalitatea organizatăsau terorismul, se specifică în document.

La ce informații arputea avea acces statul:

• date necesare pentru urmărirea și identificarea sursei uneicomunicări;

• date necesare pentru identificarea destinației uneicomunicări;

• date necesare pentru a determina data, ora și duratacomunicării;

• date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;

• date necesare pentru identificarea echipamentului decomunicație al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servescutilizatorului drept echipament;

• date necesare pentru identificarea locației echipamentului decomunicații mobile.

Ce obligații aufurnizorii de servicii de comunicații:

Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicațiielectronice vor fi obligați să transmită anual către MCSIinformații despre:

• numărul cazurilor în care informațiile au fost furnizateautorităților;

• perioada de timp scursă între reținerea datelor și solicitareade transmitere a acestora de către autorități;

• numărul de cazuri în care solicitările de date nu au putut fiîndeplinite.

Guvernul vrea să devină”Big Brother” pentru că așa cere UE

În ceea ce privește motivul pentru care statul vrea să știe maimulte informații despre e-mailurile și despre discuțiile telefoniceale românilor, acesta este UE, respectiv o directivă europeanăcreată pentru a facilita lupta împotriva crimei organizate dar șirezolvarea altor cazuri, prin accesul la o astfel de bază dedate.

În data de 15 martie 2006 a fost aprobată Directiva UniuniiEuropene 2006/24/CE privind reținerea datelor generate sauprocesate în cadrul activității de furnizare de servicii decomunicații electronice destinate publicului. Ea obligă furnizoriide rețele publice și de servicii de comunicații electronice săasigure crearea unor baze în vederea păstrării datelor, pe operioadă de 6 -24 de luni.

Pe data de 18 noiembrie 2008, Parlamentul României a adoptatLegea nr. 298 privind reținerea datelor și a modificat Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal șiprotecția vieții private în sectorul comunicațiilorelectronice.

Curtea Constituțională a României a abrogat pe data de 8octombrie 2009 Legea nr. 298 considerând-o neconstituțională.Proiectul inițiat de MCSI pune în aplicare Directiva 2006/24/CE, înconformitate cu decizia Curții Constituționale din 8 octombrie2009. (Corina Vârlan)

Inchide