Turismul acceptă doar șefi licențiați în domeniu

Redactor:
Gândul
Turismul acceptă doar șefi licențiați în domeniu
După ce ministrul Turismului, Elena Udrea, le-a scutit de impozitul forfetar, Guvernul a decis ca licențele pentru agențiile de turism să fie valabile pe o perioadă nedeterminată.

După ce ministrul Turismului, Elena Udrea, le-a scutit deimpozitul forfetar, Guvernul a decis ca licențele pentru agențiilede turism să fie valabile pe o perioadă nedeterminată. Legislațiaprevedea că acestea trebuie vizate din trei în trei ani. ÎnMonitorul Oficial au fost publicate condițiile pe care trebuie săle îndeplinească persoana care conduce o agenție de turism.

„Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții deturism ori a unei filiale a acesteia din altă localitate sau a uneistructuri de primire turistică trebuie să dețină cel puțin unul dinurmătoarele documente: certificat de absolvire a unui curs deformare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formareprofesională autorizat, în condițiile legii, diplomă delicență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuriuniversitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet deturism specific funcției”, se arată în documentul de modificare aHotărârii Guvernului privind condițiile de acordare a licenței șibrevetului de turism.

De altfel, Executivul a adoptat în 2009 o reglementare similarăpentru structurile de primire turistică. La începutul acestui anministrul Turismului, Elena Udrea s-a declarat împotrivaintroducerii impozitului forfetar pentru agențiile de turism,motivând că în aceste cazuri evaziunea fiscală nu reprezintă unfenomen de masă.

De asemenea, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT)s-a arătat „profund indignată” de eventualitatea introduceriiimpozitului minim pentru agențiile de turism, susținând că înactivitatea lor există „cota zero de evaziune fiscală”.

Inchide