• Publicat:
  • Actualizat:
Internațional

România a dat 250 milioane euro pentru combaterea sărăciei în lume

România a dat 250 milioane euro pentru combaterea sărăciei în lume
După aderarea la UE până în prezent, România a contribuit cu 250 milioane de euro pentru programele de combatere a sărăciei ale ONU, a spus premierul Emil Boc, la New York, miercuri, cu ocazia Adunării Generale a ONU

După aderarea la UE până în prezent, România a contribuit cu 250milioane de euro pentru programele de combatere a sărăciei ale ONU,a spus premierul Emil Boc, la New York, miercuri, cu ocaziaAdunării Generale a ONU. Indiferent de problemele actuale, țaranoastră își va menține și angajamentele viitoare, le-a promis Bocpartenerilor internaționali ai României. „Contribuția va fimenținută și în perioada următoare, pentru că asistența pentrudezvoltare trebuie asigurată. Pe de o parte, și noi am fost șisuntem beneficiari ai unor asemenea programe de dezvoltare, iar pede altă parte și alții au nevoie de susținerea noastră”, a spuspremierul.

Boc a susținut un discurs în cadrul reu­niunii plenare a ONUprivind Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului (ODM), în care adescris, la nivel general, condițiile de combatere a sărăciei înlume, iar multe dintre cele prezentate s-ar fi potrivit foarte bineși României. În primul rând, premierul crede că „democrațiareprezintă sistemul imunitar al unei societăți”.

„Activitatea noastră în numele cetățenilor noștri poartăamprenta clară a responsabilității”, a spus premierul, la începutuldiscursului său, înainte de a explica importanța democrației.”Așacum atunci când ai o boală, dacă sistemul imunitar este îndificultate, organismul nu se vindecă, la fel și societățile. Dacănu au acces la principiile de bază ale democrației, ele nu potasigura prosperitate pentru cetățeni”, a explicat Boc.

„Fără bună guvernare, nu se poate eliminasărăcia”

„Cu alte cuvinte fără democrație, fără respectarea drepturiloromului, fără stat de drept, fără bună guvernare, nu se poateelimina sau diminua sărăcia sau asigura accesul egal al femeilor șibărbaților la serviciile publice, la sănătate, educație și alteservicii de acest fel”, consideră premierul României.

Pe de altă parte, deși își menține promisiunile externe,Guvernul Boc trebuie să mențină măsurile de austeritate în țară,iar ieșirea din criză a României „va fi cu cel puțin șase luni maiîntârziată decât restul țărilor care vor reuși să depășeascăperioada dificilă”. El a prezentat situația economică a țării cuprilejul unei întâlniri cu membri ai comunității românești de laNew York.

În primul rând, „fără cupola de sigu­ranță a FMI”, România nu arputea face față provocărilor actuale, pentru că nu ar avea de undesă se împrumute pentru a-și finanța deficitul, a spus Boc. Româniava avea un deficit bugetar de 6,8% la finele acestui an, respectivde 4,4% în 2011. „Aveam la îndemână soluția să împrumutăm țara, cuorice cost, pentru că nivelul de îndatorare nu este ridicat, dars-ar duce doar în consum dacă nu restructurăm statul, aparatulbugetar, sistemul de pensii, educația. Și atunci am ales aceastăsoluție: luăm un împrumut extern care să ne permită să facem acestereforme în 2009-2010”, a declarat premierul. Totul s-ar fi făcutpentru ca, „după aceea, să trăim pe propriile picioare în aniiurmători”. „Să consumăm numai din ceea ce producem, iar eventualeleîmprumuturi să se ducă numai spre dezvoltare” – astfel sunăobiectivul Guvernului Boc.

Încă un angajament de combatere aantisemitismului

Aflat alături de premier la New York, ministrul de Externe,Teodor Baconschi, a avut o întâlnire cu reprezentanțiiprincipalelor organizații evreiești din SUA, ceea ce a devenit otradiție pe agenda șefilor diplomației române.

Baconschi a discutat cu membri ai American Jewish Committee,B’nai B’rith International, Anti Defamation League, JointDistribution Committee and Claims Conference și Conference ofPresidents. „Doresc să vă asigur de angajamentul ferm alautorităților române pentru asumarea și susținerea principiilortoleranței, nediscriminării și respectului reciproc la nivelnațional și european și de respingere și sancționare a oricărorforme de manifestare a antisemitismului”, a declarat ministrul deExterne, Teodor Baconschi, potrivit unui comunicat MAE transmisdupă întâlnire.

Ministrul și-a exprimat satisfacția „pentru relațiile apropiatecu organizațiile evreiești și pentru susținerea constantă dinpartea acestora pentru dezvoltarea dialogului româno-american”.Baconschi le-a relatat evreilor americani și despre relațiaexcelentă dintre România și Israel.

Inchide