Atenție la RCA. Când nu este valabilă polița de asigurare

Redactor:
Alina Matis
Atenție la RCA. Când nu este valabilă polița de asigurare
Câteva dintre cele mai comune greșeli care duc la invalidarea poliței RCA.

În funcție de datele în cauză, gravitatea unei erori pe o poliță RCA poate varia, consecințele putând fi de la „inexistente” până la situații în care polița nu este valabilă în caz de daună, scrie business24.ro.

Principalele aspecte cărora trebuie să le acordați atenție sunt următoarele:

1. Numele asiguratului. Dacă este completat greșit, modificarea reprezintă soluția optimă.

2. Adresa asiguratului. De obicei, completarea greșită reprezintă o eroare remediabilă prin solicitare de modificare, însă trebuie ținut cont de faptul că la o parte din asiguratori prima de asigurare este influențată de județ și localitate. Caz în care pot apărea diferențe de preț.

3. CNP/serie de șasiu. Completarea greșită a oricăreia dintre aceste două informații este o eroare ce trebuie rezolvată imediat, datele în cauză identificând asiguratul, respectiv obiectul asigurat. Prima de asigurare este afectată din cauza interogării greșite a bazei de date CEDAM. Se recomandă verificarea acestor date riguros în cazul în care clasa BM returnată este B0.

În cazul în care la momentul emiterii se constată că oricare dintre cele două informații a fost furnizată eronat, soluția optimă este emiterea unei polițe corecte și anularea celei greșite. Polița corectă se poate emite la același asigurator.

Dacă eroarea este reclamată după intrarea în valabilitate a poliței de asigurare, în majoritatea cazurilor se încearcă modificarea poliței (anularea reprezentând o soluție doar cu acordul asiguratorului). Implicațiile pot fi majore, prima de asigurare modificându-se de asemenea.

4. Încadrare vehicul / intrare în valabilitate. În acest caz, eroarea este una majoră. Dacă eroarea este sesizată înainte de intrarea în valabilitate a poliței de asigurare se recomandă emiterea unei polițe corecte la un alt asigurator (din cauza validării pe serie șasiu/cnp, în acest caz nu este permisă emiterea unei polițe corecte la asiguratorul inițial) sau același asigurator (în cazul în care polița emisă se anulează înainte de emitere).

Dacă polița a intrat în valabilitate, se va încerca modificarea. Este de notat însă faptul că în cazul încadrării greșite a vehiculului, există riscul unei diferențe de primă foarte mari.

5. Capacitatea cilindrică; puterea; Masa maximă autorizată; număr de locuri.

Gravitatea unei erori în acest caz variază în funcție de fiecare asigurator în parte, dar mai ales de încadrarea vehiculului (autoturism, autoutilitară etc.).

În cazul autoturismelor și motocicletelor greșeala majoră este reprezentată de completarea eronată a capacității cilindrice, însă sunt asiguratori la care pentru obținerea unei cotații RCA pentru aceste categorii de vehicule se ține cont și de putere.

Masa maximă influențează prima de asigurare în cazul autoutilitarelor, de aceea completarea eronată a acesteia are maximă importanță în cazul vehiculelor încadrate în această categorie.

Numărul de locuri influențează prima de asigurare în cazul vehiculelor de transport persoane.

6. Număr înmatriculare, Serie CIV. Completarea greșită a numărului de înmatriculare se remediază prin solicitare de modificare către broker/asigurator.

Inchide