Mire nyújtanak be panaszt a román polgárok a polgármesteri hivatalhoz: fekete mágia és a szomszédok tisztálkodási szokásai.

Redactor:
Maria Manoliu
Mire nyújtanak be panaszt a román polgárok a polgármesteri hivatalhoz: fekete mágia és a szomszédok tisztálkodási szokásai.
„Polgármester úr, kérem, keressen nekem egy házias, tisztességtudó feleséget. Nem szükséges iskolázottnak lennie, mert nekem van pénzem diplomát venni neki. Az sem gond, ha van gyerek, elfogadom". Így szól az egyik nem mindennapi kérvény, amelyet a 6. kerület polgármesteréhez, Cristian Poterașhoz nyújtottak be.

„Polgármester úr, kérem, keressen nekem egy házias,tisztességtudó feleséget. Nem szükséges iskolázottnak lennie, mertnekem van pénzem diplomát venni neki. Az sem gond, ha van gyerek,elfogadom”. Így szól az egyik nem mindennapi kérvény, amelyet a 6.kerület polgármesteréhez, Cristian Poterașhoz nyújtottak be.

Magától értetÅ‘dÅ‘, hogy a kérést nem lehetett teljesíteni, mikéntazokat sem vették számba, amelyek az apokalipszis eljöveteléthirdették, vagy amiben a polgármesteri hivatal közbelépését kértéka házastársak közötti torzsalkodások megoldására.

A 6. kerületi polgármesteri hivatal közkapcsolati igazgatója,Corneliu Cristache szerint „naponta 50-80 panasz érkezik. Legtöbbena tulajdonosi vagy lakószövetségek vezetÅ‘sége ellen emelnekpanaszt. Általában ezek azzal kezdÅ‘dnek, hogy «hova lett apénzünk»? A lakószövetségeken belüli viták másik kiváltó oka atömbházak tetÅ‘szerkezete. A panaszosok azt állítják, hogy beesik azesÅ‘ a lakásukba, és a tömbházban senki nem támogatja ajavításokat.

Amikor nem a lakószövetségi elnöknek vagy a tömbház gondnokánakállítólagos visszaéléseit panaszolják, akkor az ingatlanokföldszintjén működÅ‘ kereskedelmi társaságok ellen tesznekpanaszt”.

Az utolsó bejegyzett panaszlevél D.P. asszonyé volt, aki ahűtÅ‘berendezés által keltett zajra, a szeméttárolók szagára vagy aneki nem tetszÅ‘ szellÅ‘zÅ‘csövek felszerelésére panaszkodott.”Egyesek tényleg ostobaságokat tesznek. Ilyen esetekbenellenÅ‘riznünk kell.

Az emberek még panaszkodnak a kutyákra, vagy arra, hogy nincstisztaság, nem nyesik meg a fákat és az élÅ‘ sövényt”, tette hozzáCorneliu Cristache.

A gondnok áll őrt, hogy ne lopják a fűtést

De vannak olyan lakástulajdonosok is, akik arra panaszkodnak,hogy nincs „feng-shui”-kilátás az ablakukból, vagy a szomszédoktisztálkodási szokásait nehezményezik. „Amikor kinyitom az ablakot,csupa piszkos ablakot látok. Elviselhetetlen a feng shui ilyenmértékű hiánya”. Az ablakok ebben az esetben a szemközti szomszédokpinceablakai, és a látványukra neheztelÅ‘ panaszos azt szeretnékérni a polgármesteri hivataltól, hogy kötelezze Å‘ketidÅ‘szakonkénti ablakmosásra, vagy legalább arra, hogy „kisfüggönyökkel” takarják el a szennyes ablakokat.

Más panaszosok szomszédaik tisztálkodási szokásaitnehezményezik.

„A hölgy fél órát mosdik. Aztán következik a férje. Mindez 23 és24 óra között történik. Sokáig folyik a víz, és nem tudok miattaaludni”, áll a panaszlevélben.

Inchide