Loredana Voiculescu
23.04.2012
Știri

„ALO, MERGEȚI VĂ ROG LA VECINUL DVS ȘI SPUNEȚI-I SĂ-ȘI PLĂTEASCĂ RATA”. PROTECȚIA CONSUMATORILOR: „UN ABUZ”

„ALO, MERGEȚI VĂ ROG LA VECINUL DVS ȘI SPUNEȚI-I SĂ-ȘI PLĂTEASCĂ RATA”. PROTECȚIA CONSUMATORILOR: „UN ABUZ”
Pentru a recupera ratele ne-plătite, angajații unor bănci apelează la vecinii clienților lor pe care îi roagă să bată la ușa restanțierilor

Pentru a recupera ratele ne-plătite, angajații unor bănciapelează la vecinii clienților lor pe care îi roagă să bată la ușarestanțierilor.

Aceasta este etapa de dinaintea recurgerii la recuperatorii deprofesie. Mesajul este standard, de cele mai multe ori. După ce seprezintă politicos și își cere scuze de deranj, angajatul băncii îispune persoanei de la celălalt capăt al firului că, în blocul său,la scara X, apartamentul Y locuiește o doamnă al cărei nume îlsilabilește de două ori, pentru a fi sigur că a fost înțelescorect. „Avem o mare rugăminte la dvs.

Vă rugăm să îi lăsați în cutia poștală un bilet vecinei dvs dela apartamentul … cu următorul număr de telefon și numelebăncii”. Cum este posibil ca banca să nu aibă numărul de telefon alclientei datoare? „Ni s-a lăsat un număr de mobil, o cartelăprepay, dar numărul a fost realocat între timp”, vineexplicația.

Apoi își cere iar scuze pentru deranj și mulțumește pentru”sprijin”. Mulți dintre cei care au fost deranjați cu asemeneatelefoane spun că acestea ajung la un moment dat să se repete chiarși de câteva ori pe lună. Astfel de cazuri nu sunt singulare.Reprezentanți ai Autorității Naționale de Supraveghere aPrelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) au precizatpentru Gândul că au primit plângeri de la persoane care reclamăasemenea practici. Între băncile reclamate se numără Bancpost șiPiraeus Bank.

Băncile confirmă practica și amenință cu executareasilită

Oficiali ai Piraeus Bank au recu-noscut că aplică asemeneapractici, dar au și o explicație: este o „comunicare de urgență”,pentru a identifica „împreună cu clientul soluția ieșirii dinimpas”. „Procedura la care vă referiți este pusă în practică numaiîn cazul clienților ale căror restanțe depășesc 20 de zile, atuncicând banca a epuizat toate celelalte opțiuni fără a reuși, dinmotive independente de ea, să ia legatura cu clientul său.

În acest context, riscul ca acesta să fie raportat, conformnormelor în vigoare, la Biroul de Credit cu restanțe mai mari de 30de zile este iminent», au explicat pentru Gândul reprezentanțiiPiraeus Bank. În plus, aceștia spun că, «pentru a identificaîmpreună cu clientul soluția ieșirii din impas», banca apelează laaceastă comunicare de urgență pentru a nu se ajunge la situațiadeclanșării procedurii de executare silită. «Practic, printr-oterță persoană, clientul este rugat să contacteze banca. Nicio altăinformație privind împrumutatul sau relațiile sale contractuale cubanca nu este dezvăluită», dau asigurări reprezentanții PiraeusBank.

La rândul lor, reprezentanții Banc-post au răspuns vag laîntrebarea Gândul privind corectitudinea acestor practici. „LaBancpost, codul de conduită a afacerilor prevede clar respectarealegislației în vigoare, implicit a legii privind prelucrareadatelor cu caracter personal. Suntem dispuși și direct interesațisă investigăm orice abatere de la prevederile acestei legi”, sunărăspunsul reprezentanților Bancpost, fără a preciza că aceastăpractică respectă sau nu „codul de conduită”.

Cât de legale sunt aceste practici? „În aceste cazuri banca aîncălcat legea 677 din anul 2001 privind protecția datelor cucaracter personal. Legea interzice diseminarea unor asemenea datecătre terți față de contractul încheiat de bancă cu dvs.”, aexplicat pentru Gândul un avocat.

Protecția Consumatorilor: „un abuz”

„Asemenea practici reprezintă un abuz”, ne-au declaratreprezentanții Autorității Naționale pentru ProtecțiaConsumatorilor (ANPC), aceștia susținând că, din punctul lor devedere, cei care se pot pronunța sunt Poliția, AutoritateaNațională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal și BNR. Mai mult, una dintre angajatele ANPC a povestit căea însăși a fost sunată de câteva ori de angajați ai unei băncipentru a-și contacta un vecin într-o problemă asemănătoare.Telefoanele au încetat după ce aceasta a amenințat cu Poliția.

Nicio sancțiune

ANSPDCP a primit două plângeri cu privire la dezvăluirea unordate personale, în baza cărora s-au efectuat două investigații încursul acestui an la două bănci.
„Conform procedurii interne de lucru de la nivelul băncilor,debitorii sunt contactați la numerele de telefon furnizate princontract, iar dacă nu e posibilă astfel contactarea debitorului seapelează la obținerea de informații privind alte numere de telefonale membrilor familiei sau vecini din surse publice, fără însă săli se dezvăluie acestora informații confidențiale” , au precizatpentru Gândul reprezentanți ai ANSPDCP.

Întrucât în aceste două situații nu au fost realizate dezvăluiride date personale ale clienților băncii, Autoritatea desupraveghere nu a aplicat sancțiuni contravenționale.

×
Inchide