Bugetul a trecut de comisiile de Finanțe din Parlament. VEZI AICI MODIFICĂRILE

Bugetul a trecut de comisiile de Finanțe din Parlament. VEZI AICI MODIFICĂRILE
Publicat: 23/04/2012, 19:26
Actualizat: 24/04/2012, 01:37

Comisiile de buget-finanțe au respins, cu ocaziadezbaterilor la buget, peste 11.000 de amendamente

Membrii comisiilor reunite pentru buget-finanțe au respins, cuocazia dezbaterii proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011,un număr de 11.400 de amendamente formulate de senatori șideputați, a precizat, duminică, președintele Comisiei pentru bugetdin Camera Deputaților, Viorel Ștefan.

„Deci avem front de lucru pentru plen, săptămâna viitoare”, aconchis deputatul PSD, care a condus duminică ședința comisiilorreunite pentru buget-finanțe.

Viorel Stefan a menționat că, în opinia sa, șansa ca cele 11.000de amendamente să fie acceptate în plen tinde spre zero.

Comisiile de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților auadoptat, duminică, cu 25 voturi „pentru” și 21 voturi „împotrivă”,raportul la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011,admițând unele amendamente.

De asemenea, membrii comisiilor au aprobat, cu 25 voturi”pentru”, 21 voturi „împotrivă”, și raportul la proiectul Legiiasigurărilor sociale de stat pe anul 2011, menținând formainițaitorului.

Rapoartele întocmite de comisii la cele două proiecte de legeurmează să intre în dezbaterea plenului Parlamentului luni, înconformitate cu decizia Birourilor Permanente.

Eliana Rădulescu, [email protected]


Raportul la proiectul Legii bugetului de stat pe 2011,adoptat de comisiile de buget-finanțe

Comisiile de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților auadoptat, duminică, cu 25 voturi „pentru” și 21 voturi „împotrivă”,raportul la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011.

Parlamentarii au admis, la acest proiect de lege, o serie deamendamente, unele la propunerea opoziției.

Astfel, sâmbătă, după suspendarea ședinței comisiilor, la oreleprânzului, deputații și senatorii opoziției au revenit la lucrări,după ce au primit acordul reprezentanților puterii pentru câtevaamendamente cu privire la criteriile de alocare a sumelor pentruautoritățile locale și posibilitatea ca microîntreprinderile săopteze pentru un impozit de 3% din cifra de afaceri.

Bugetele propuse de Executiv pentru ministere au fost păstratede comisiile de buget-finanțe, concesiile acceptate de titulariiministerelor și de Ministerul Finanțelor fiind realocări întrediverse capitole de cheltuieli, în interiorul sumei alocateinițial, cum a fost cazul bugetelor Ministerului Agriculturii șiMinisterului Sănătății.

De asemenea, bugetul Ministerului Finanțelora fost votat încuantumul propus de Guvern, dar cu un amendament prin care seprevede că încadrarea în numărul maxim de posturi în minister,prevăzut pentru 2011, se va face în trei luni de la adoptarea legiibugetului.

Amendamentul a fost formulat după ce secretatul de stat GheorgheGherghina a menționat că, în anul 2011, numărul posturilorfinanțate va fi redus cu 2.000 față de cele finanțate în anul 2010,de la 33.000 la 31.000, și că proiectul de buget trebuie să fiemodificat pentru a ține cont de aceste măsuri și pentru ca”încadrarea în noul număr să poată fi făcută până la sfârșitullunii martie”.

Comisiile de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților auaprobat, duminică, cu 25 voturi „pentru”, 21 voturi „împotrivă”, șiraportul la proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pe anul2011, menținând forma inițaitorului.

Toate cele 22 de articole ale proiectului Legii bugetului deasigurări sociale de stat au fost adoptate în forma Guvernului,nefiind acceptat niciun amendament. Parlamentarii au votat șianexele proiectului de buget pentru asigurările sociale destat.

Rapoartele întocmite de comisiile de buget-finanțe la cele douăproiecte de lege urmează să intre în dezbaterea plenuluiParlamentului luni, în conformitate cu decizia BirourilorPermanente.

Liviu Dădăcuș, [email protected]


Raportul la proiectul Legii bugetului de asigurărisociale de stat pe 2011, adoptat de comisii

Comisiile de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților auaprobat, duminică, cu 25 voturi „pentru”, 21 voturi „împotrivă”,raportul la proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pe anul2011, menținând forma inițaitorului.

Toate cele 22 de articole ale proiectului Legii bugetului deasigurări sociale de stat au fost adoptate în forma Guvernului,nefiind acceptat niciun amendament.

De asemenea, parlamentarii au votat și anexele proiectului debuget pentru asigurările sociale de stat.

Raportul urmează să intre în dezbaterea plenului Parlamentuluiluni, în conformitate cu decizia Birourilor Permanente.

Liviu Dădăcuș, [email protected]


Comisiile de buget-finanțe ale celor două Camere au aprobat,sâmbătă, bugetele pe anul 2011 ale ministerelor Administrației șiInternelor și Apărării Naționale, în variantele propuse deGuvern.


Bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale afost adoptat de comisii

Parlamentarii din Comisiile de buget-finanțe au adoptat, cu 24de voturi „pentru” și 21 „împotrivă”, bugetul MinisteruluiFinanțelor Publice (MFP) – Acțiuni generale, opoziția criticândvehement faptul că, prin acest buget, fondurile cheltuite vor fiplătite de guvernările viitoare.

Bugetul Ministerului de Finanțe – Acțiuni generale este de 21,97miliarde lei, propus pentru anul 2011, în creștere cu 24% față de2010.

Dezbaterile au fost aprinse, criticile aduse secretarului destat din MFP Gheorghe Gherghina, de către parlamentarii opoziției,vizând faptul că obligațiile financiare ale Guvernului sunttransmise, de fapt, către guvernele viitoare.

Deputatul PNL Eugen Nicolăescu a declarat că bugetul acțiunilorgenerale, așa cum este propus de Guvern, reprezintă o degrevare deresponsabilitate care trebuie sancționată, el apreciind că atransmite aceste obligații financiare peste ani înseamnă „să îțibați joc” de cei care vor urma la guvernare.

Și președintele Comisiei de buget a Camerei, deputatul PSDViorel Ștefan, a criticat propunerea, afirmând că, dacă se merge peaceastă bugetare, peste trei sau patru ani se va veni cu circa 8miliarde de lei în ceea ce privește Acțiunile generale sau chiar cuun buget paralel pentru Acțiunile generale, aproape egal cu bugetulde stat.

Ștefan i-a reproșat lui Gherghina că pune bazele unei asemeneaconstrucții bugetare.

Totodată, deputatul PSD a acuzat faptul că bugetul Acțiunilorgenerale include suma de 7 miliarde de lei, care va fi consumată deministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Elena Udrea, înacest mandat și care va trebui să fie plătită de către guverneleviitoare.

„În această anexă este bomba cu ceas a Guvernului”, a spusViorel Ștefan.

Votul asupra acestui buget a fost disputat, fiind chiar reluat,pe motiv că unii dintre parlamentarii puterii părăsesc sala deședințe pentru a merge la televiziuni, fiind înlocuiți imediat dealți colegi.

La reluarea votului, s-a constat că bugetul Acțiuni generale alMinisterului de Finanțe a fost adoptat, în favoarea acestuiapronunțându-se 24 de parlamenatri, în timp ce 21 au votat”împotrivă”.

Liviu Dădăcuș, [email protected]


Bugetul MECTS a fost aprobat de comisiile debuget-finanțe

Bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului a fost adoptat, sâmbătă seară, de comisiile debuget-finanțe, în varianta propusă de Guvern, în valoare de 8,555miliarde lei.

Potrivit deciziei, bugetul MECTS va fi de 8.555.504 mii lei,față de 8.602.770 mii lei, cât reprezintă execuția bugetarăpreliminată pe 2010, respectiv cu 0,55% mai puțin.

„Bugetul MECTS cuprinde pentru acest an de la bugetul de stat osumă de 5,598 miliarde lei, ceea ce înseamnă 103,04% față debugetul anului trecut. MECTS a gândit acest buget să fie astfelconceput din bugetul ministerului să ne menținem angajamentele,astfel încât toți copiii să nu fie afectați de situația prin caretrecem, mă refer la prestațiile sociale care se dau prin bugetulMECTS. Am avut în vedere și importanța investițiilor din cercetare,fundamentare și dezvoltare, care se ridică la 1,509 miliarde lei, ocreștere de 45% față de anul trecut. Solicitarea mea ar fi să fițide acord cu această componentă de cercetare din bugetul MECTS.(…) Din bugetul total pentru învățământ, vorbim de 3,825 miliardelei, 366 milioane lei reprezintă cofinanțări”, a argumentatministrul Educației, Daniel Funeriu.

Decizia de aprobare a bugetului MECTS a fost luată cu 23 devoturi „pentru”, 10 „împotrivă” și o abținere.

Parlamentarii prezenți s-au amuzat pornind de la un amendamentsusținut de deputatul PDL de Dolj Constantin Dascălu, care doreasuplimentarea sumelor pentru finanțarea unui parc tehnologic IT dinCraiova.

„Este singurul parc IT care ne permite să exportăm produse, săexportăm servicii. Rugămintea mea este (…) să sprijiniți aceastăinvestiție cu o suplimentare. Eu am discutat și cu ministrulFinanțelor și a zis că va susține așa ceva dacă va fi cazul… Nupot să cred că o prioritate națională prevăzută de noi în programulelectoral, cu care ne-am dus în campania electorală, pe care eu amcântat-o pe la toate ușile și am spus la toată televiziunea dinCraiova că va fi cel mai frumos parc din România, pentru că asta eprioritate națională a guvernării noastre. Nu pot să accept așaceva, pentru că de la minister i s-a promis rectorului că vor fianul viitor 15 milioane și a uitat cineva un zero”, a spusdeputatul PDL Constantin Dascălu.

El a mai spus că democrat-liberalii au susținut în campaniaelectorală trei priorități naționale: agricultură, turism șiIT.

Aprecierile cu conotație electorală au stârnit râsetelecelorlalți membri ai comisiei, Dascălu fiind susținut chiar deparlamentarii opoziției.

„Nu putem suplimenta sume, din păcate”, a fost replicasecretarului de stat din Ministerul Finanțelor Gheorghe Gherghina,care a stârnit amuzamentul celor prezenți.

La vot, amendamentul a fost respins, întrunind doar 13 „pentru”,inclusiv de la parlamentarii PNL și PSD, 11 „împotrivă”, printrecare și cel al deputatului PDL de Dolj Gelu Vișan, și 10abțineri.

Pentru bugetul MECTS au fost depuse 1396 de amendamente, toatefiind respinse.

Gabriel Pecheanu,[email protected]


Bugetul Ministerului Muncii, aprobat de comisiile, învarianta propusă de Guvern


Senatorii și deputații din comisiilepentru buget-finanțe au adoptat, duminică, bugetul MinistruluiMuncii, în varianta propusă de Executiv, în cuantum de 34.149.718mii lei.

Bugetul acestui minister este în creștere cu 15,79 la sută fațăde bugetul alocat Ministerului Muncii în anul 2010, care a fost de29.493.500 mii lei.

Bugetul acestui minister a fost adoptat cu 25 de voturi”pentru”, 12 voturi „împotrivă” și trei „abțineri”.

Ministrul Muncii, Ioan Botiș, care a participat la dezbaterea încomisiile parlamentare a bugetului ministrului pe care îl conduce,a admis că bugetul propus pentru aprobare Legislativului se bazeazăși pe unele proiecte de lege care nu se află în vigoare.

El a făcut aceste precizări, întrebat fiind de deputatul PSDVasile Popeangă dacă proiectul Legii bugetului de stat pentru anul2011 se fundamentează în totalitate pe acte normative aflate învigoare.

„În mare parte bugetul a fost fundamentat pe acte în vigoare.V-aș aminti Legea pensiilor, Legea 263 și, într-adevăr, unelefundamentări au o problemă la acest capitol, mă refer la Legea 416,legea 416 este deocamdată în Parlament, urmează să ajungă în CameraDeputaților, în plen, fiind Cameră decizională, și aceste sume aufost transferate deocamdată fără o fundamentare pe legea 416. Dacănu va fi votată acestă formulă, cu siguranță banii vor fitransferați administrațiilor publice locale”, a spus el.

Pe de altă parte, senatorii membri ai celor două comisii pentrubuget i-au cerut explicații ministrul Botiș privind cuantumulcreșterilor salariale care va fi înregistrat, în anul 2011, pentrupersonalul din domeniul bugetar.

Senatorul PNL Vasile Mustățea i-a cerut ministrului Ioan Botișsă precizeze cu cât va crește în anul 2011 venitul brut al acesteicategorii de personal. Mustățea a susținut că cele 15 procente carese aplică unui salariu redus anterior cu 25 la sută vor determina ocreștere reală, în anul 2011, cu doar 11,25 la sută.

Ministrul Botiș a evitat să răspundă la întrebarea senatorului,menționând doar că venitul brut al salariaților bugetari în lunaianuarie va fi mai mare cu 15 la sută față de venitul brut din lunaoctombrie.

Eliana Rădulescu, [email protected]

Tags:
Tentativă de suicid. Marea campioană a ţării a înghiţit un pumn de pastile. A fost...
Ce gafă! Carla’s Dreams a plâns şi s-a demascat din greşeală! BOMBĂ! Tot momentul a...
FOTO. Antonia, selfie-uri interzise cardiacilor, într-un costum de baie prea mic pentru formele ei generoase!...
Semnele care apar pe piele când ai o boală de inimă. Cum se modifică unghiile
De ce nu a fost prezent tatal lui Toni Iuruc la nunta fiului sau cu...
Ce gest a făcut Gică Hagi la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc! `Merită toată...
Horoscopul pe care e invidios și Voropchievici! Cine e cea mai norocoasă zodie a zilei
Cei doi jurnalişti şi activistul de mediu, care au fost agresaţi într-o pădure din Suceava,...
Ultima oră: ASF a retras autorizația City Insurance. Compania intră în faliment
BANCUL ZILEI – O blondă bine, acostată de câțiva șmecherași
Companie: Cifra reală a infectărilor în România, peste 25.000 cazuri noi pe zi. Unde se...
Ce gafă! Carla’s Dreams a plâns şi s-a demascat din greşeală! BOMBĂ! Tot momentul a...
Virilitatea lui a INTRAT în istorie. Ce a făcut cu cele 70 de soţii a...
Despărțirea anului în media din România? Un prezentator și-a anunțat plecarea după 12 ani și...
Horoscop 18 septembrie 2021. Zodia care are probleme grave cu banii
O femeie a văzut o „pasăre fericită” într-un copac. S-a apropiat și a încremenit FOTO
Anunţ ŞOC despre decesul lui Petrică Cercel: Este informaţia momentului! Ce s-a întâmplat, de fapt,...
S-a mobilizat armata! Cutremur total în Europa: "De aceea ne-am deplasat trupele"
ACEST MEDICAMENT ESTE CANCERIGEN. Mulți români îl folosesc. Pfizer l-a retras de urgență
EXCLUSIV. E război total pe piaţa de energie. De ce avem de fapt facturi prea...
Povestea unei tinere din România care a construit o afacere de milioane şi îşi vinde...