Capitala vrea să devină o destinație pentru turismul de weekend cu o investiție de 20 de milioane în lacurile Capitalei și o telegondolă

Redactor:
Matei Ioan
Pe malurile lacurilor Herăstrău, Florea-sca și Tei vor fi amenajate șase porturi pentru ambarcațiuni, se arată într-un proiect al Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB)

Pe malurile lacurilor Herăstrău, Florea-sca și Tei vor fiamenajate șase porturi pentru ambarcațiuni, se arată într-unproiect al Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București(ALPAB). Din Fundeni în Herăstrău, traversarea se va face cutelegondola care va avea stații pe malurile lacurilor lacurilor Teiși Plumbuita. Proiectul aparține primarului sectorului 2, NeculaiOnțanu, și va fi făcut în asociere cu Primăria sectorului 1. Ediliispun că ambele proiecte se vor realiza cu finanțare din fondurieuropene.

City break cu salvamari și scene plutitoare

„Realizarea proiectului va dura doi ani și prin ecluzese va ajunge din Herăstrău în Lacul Tei, trecând prinFloreasca. Se va reface ecluza dintre lacurile Herăstrăuși Floreasca și se va realiza una nouă care să asigure trecerea înLacul Tei”, a anunțat, pentru gândul, directorulALPAB, Radu Popa. Pe malurile lacurilor Tei și Floreasca vor fiamenajate șase porturi pentru ambarcațiuni și 12 debarcadere.

• „Înporturi nu vor putea acosta ambarcațiunile persoanelor fizice.Ideea este să asigure municipalitatea transportul cu vaporașe,șalupe, bărci cu rame sau hidrobiciclete”, a precizatPopa. În apropierea porturilor și a de-barcaderelor vor fi case debilete, puncte de salvamar și prim ajutor și sisteme debiciclete.

• Proiectulinițiat de ALPAB prevede și amenajarea a două amfiteatre cu300 de locuri cu scene plutitoare pentru evenimenteculturale. Iluminatul va fi asigurat cu elemente care auși rol scenografic, iar indicatoarele vor fi atât statice, cât șidinamice prin sisteme interactive. „Conceptul turistic e de Citybreak. Traseul turistic este structurat în jurul a trei modalitățide parcurgere. Cel nautic, cu bicicleta și pietonal. Conceptul deCity break va putea fi aplicat prin intermediul infochioșcurilor șial rețelei wireless accesibilă”, a mai explicat directorul ALPAB,Radu Popa.

Click pe hartă pentru a mări

Un proiect de 20 de milioane €

Valoarea proiectului „amenajare circuit turistic pe lacurileFloreasca și Tei” este de 20 milioane de euro. Dinfonduri europene se vor asigura aproximativ 7 milioane de euro, 10milioane de euro vor fi dați de la bugetul local, iar diferența de3,2 milioane de euro reprezintă TVA-ul și va fi suportată de labugetul de stat. „Prin realizarea acestui obiectiv deinvestiții se urmărește decolmatarea ecologică a lacurilorFloreasca și Tei, refacerea malurilor, dar și a 12.700 de metripătrați care cuprind refacerea zonelor pentru ștrand, piste pentrubicicliști, skate-parc sau locuri de parcare”, se arată înproiectul inițiat de ALPAB.

Cu telegondola la serviciu

Anunțată de primarul Onțanu, telegondola din sectorul doi seaflă acum în faza de elaborării Planului de Urbanism Zonal. „Acumse stabilește lungimea traseului, numărul de stații, regimul deînălțime și posibilitățile de a amenaja parcări în apropiereastațiilor telegondolei. După ce acesta va fi terminat se va supuneaprobării Consiliului General al Municipiului București”, ne-auprecizat reprezentanții Primăriei sectorului 2.

•Traseul telegondolei este gândit să înceapă de la Lebăda șisă se termine în Herăstrău trecând peste lacurile Pantelimon,Plumbuita, Dobroiești, Fundeni, Tei și Floreasca.

Pe malurile lacurilor vor fi amenajate faleze pietonale, stațiide urcare sau coborâre și „parcări de descurajare”. Prima „parcarede descurajare” – locul în care îți lași mașina ca să foloseștitransportul în comun – va fi construită pe un teren în apropiereahipermar-ketului Cora, în zona bazei sportive Metaloglobus, terenidentificat de spe-cialiștii Primăriei sectorului2 ca fiind custatut juridic clar.

Click pe hartă pentru a mări

Onțanu și Chiliman s-au asociat petelegondolă

Proiectul inițiat de primarul sec-torului 2, Neculai Onțanu, seva face în parteneriat cu Primăria sectorului 1. Consilieriimunicipali au împuternicit cele două sectoare să se asocieze pentrurealizarea în comun a proiectului „Va-lorificarea potențialuluinatural al mediului, turistic, de agrement și de transport a salbeide lacuri de pe râul Colentina: telegondola”. Asocierea a fostnecesară deoarece telegondola lui Onțanu depășea granițelesectorului 2. Telegondola care va traversa lacurile bucureștene vapermite desconges-tionarea traficului între Pantelimon, Floreascași Herăstrău și va asigura și turismul deagrement. Proiectul a fost inclus în domeniul „crearea,dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de turism în vedereavalorificării resurselor naturale și creșterea serviciilorturistice” al Planului Regional de Dezvoltare București-Ilfov,urmând să fie realizat și cu finanțare de la Uniunea Europeană.

Inchide