CUM VREA BANCA MONDIALĂ SĂ SCHIMBE ROMÂNIA. CONCLUZIILE UNUI RAPORT SECRET – EXCLUSIV

Redactor:
Ioana Erdei
România are un buget cu venituri și cheltuieli nerealiste care duce lipsă de credibilitate, cea mai mică absorbție a fondurilor europene dintre țările UE, o administrație fiscală teritorială care crește costurile de colectare și care ar trebui înlocuită cu un sistem informatic bine pus la punct și un call-center, se arată în evaluarea funcțională efectuată de Banca Mondială în sistemul de finanțe publice, în instituții precum Ministerul de Finanțe și ANAF.

România are un buget cu venituri și cheltuieli nerealiste careduce lipsă de credibilitate, cea mai mică absorbție a fonduriloreuropene dintre țările UE, o administrație fiscală teritorială carecrește costurile de colectare și care ar trebui înlocuită cu unsistem informatic bine pus la punct și un call-center, se arată înevaluarea funcțională efectuată de Banca Mondială în sistemul definanțe publice, în instituții precum Ministerul de Finanțe șiANAF.

Documentul obținut de gândul nu arecaracter public și este destinat bordului instituției șioficialilor de la București. Mai mult, potrivit Băncii Mondiale, petermen mediu, companiile de stat ar trebui controlate direct deministrul de Finanțe printr-o nouă agenție sau direcție aflată însubordinea acestui minister. Parte din recomandările BM vor fiincluse, cel mai probabil, și în cuprinsul viitorului acord definanțare sau supraveghere pe care România a anunțat că vrea să îlsemneze cu FMI, CE și BM în 2011.

Buget de stat: nerealist și supraestimat

• Bugetul României ducelipsă de credibilitate, fapt care afectează disciplina fiscală.Potrivit BM, „bugetul aprobat nu este un document credibil”.
• Bugetul e bazat pevenituri nerea-liste, supraestimate pentru a justifica niștecheltuieli mari, spun experții BM.
• Suplimentărilebugetare sunt create din cauza adoptării unor legi aprobate înafara bugetului cărora li se dă o atenție insuficientă în ceea ceprivește impactul bugetar. Exemplele date în raport sunt eventualemajorări de pensii și salarii.
• „Supraestimareaveniturilor a fost motiv pentru a permite, la presiunile politice,creșteri artificiale în avelopa de resurse disponibilă”, se aratăîn documentul obținut de gândul .
• „Actualul buget alțării, cum este el realizat, deviază semnificativ de la bugetulinițial.”
• Din cauza lipsei decredibilitate a bugetului de stat, nu există transparență șipredictibilitate, iar dezechilibrele fiscale și bugetare aucrescut, atrage atenția Banca Mondială.
• Potrivit experțilorinstituției internaționale, în prezent, actualul buget al țăriieste focusat pe cheltuielile fixe, fără o prioritizare acosturilor.

Ce soluții propuneBanca Mondială:

• Angajamente colectivede la ordonatorii de credite cu privire la respectarea plafoanelorstabilite în buget, corelate cu prioritățile guvernului.
• Ministerul de Finanțesă aibă dreptul să ajusteze unilateral bugetele de cheltuielipropuse de ministere dacă acestea depășesc plafoanele.
• Toate legile adopatateîn timpul anului, cu impact semnificativ asupra bugetului de stattrebuie să conțină și o analiză a acestui impact realizată deMinisterul de Finanțe. Paralel, Consiliul Fiscal trebuie autorizatsă publice esti-mări separate asupra impactului fiscal al unoranumite legi, dacă neutralitatea fiscală ar fi încălcată.
• Ministerele trebuie săjustifice noile inițiative de proiecte și să vină cu soluții decofinanțare din economiile proprii.
• Banca Mondială mairecomandă evaluări periodice ale cheltuielilor tu-turorordonatorilor de credite.
• Modernizareaserviciilor prin auto-matizare și informatizare. Integrareasistemului de contabilitate și raportare cu cel de plăți.

Absorbția fondurilor europene – România, pe ultimul locîntre țările UE 10

• România are cea maislabă absorbție a fondurilor UE dintre țările UE10. La sfârșitulanului 2009 rata de contractare era de 38% din totalul proiectelor,iar cea de absorbție, de 6%. Fără o accelerare a absorbției,potrivit regulei n+3, respectiv numărul de ani la dispoziție pentrua cheltui banii alocați, din momentul contractării, pot aveaconsecințe negative în anul 2011.
La sfârșitul anului 2009 România realizase 19% dintre plăți cătreproiectele contractate, în condițiile în care media în țările UE 10este de 30%. Potrivit experților BM, asta sugerează că rataimplementării proiectelor trebuie îmbunătățită.

Ce propune BancaMondială:

• Potrivit BM, în ceeace privește absorbția fondurilor europene, România trebuie sărealizeze o ordonanță prin care să prioritizeze alocarea șitransferul de personal în cadrul direcțiilor care se ocupă deimplementarea proiectelor UE. În acest sens e nevoie de eforturisuplimentare în cazul Ministerului Trans-porturilor,unde estenevoie de o analiză imediată a nevoilor de personal.
• De asemenea,procedurile de aprobare a proiectelor trebuie reduse pentru a grăbiimplementarea proiectelor mari, în special cele ale MinisteruluiTransporturilor.

Modernizarea administrației care se ocupă cu colectareaveniturilor – ANAF

• Potrivit BănciiMondiale, princi-palele provocări ale ANAF sunt în special înîmbunătățirea sistemului de colectare și creșterea numărului deconformări voluntare în cadrul contribuabililor.
• Experții BM atragatenția asupra rețelei extinse de direcții teritoriale de finanțe,rețea care crește costurile de colectare și irosește mare parte dinre-surse pe procese de rutină.
• Potrivit BănciiMondiale, plata taxelor și impozitelor în România este o povarădestul de mare pentru con-tribuabil, într-un raport al instituției,România situându-se pe locul 149 în lume din 183 de țări, în ceeace privește birocrația și timpul pierdut cu plata taxelor. Numărultotal de taxe care tre-buie plătite în România este de 113, maispun experții internaționali.
• Garda Financiară, deșiefectuează anual un număr mare de controale, doar foarte puțineajung în instanță.

Potrivit experților BM, mai exact, din câteva mii de cazuri pean, foarte puține ajung în instanță, iar în 2009 au existat numaitrei condamnări. „Acest lucru indică că există probleme serioase înfie selecția cazurilor, sau fie în calitatea investigațiilor”, searată în raport.

Ce sugerează Banca Mondială:

• Reducerea număruluiplăților separate de taxe. Dezvoltarea unui sistem informaticpentru a reduce interacțiunea față în față cu plătitorul detaxe.
• BM mai recomandă ca,din momentul în care va exista un sistem in-formatic bine pus lapunct, serviciile din teritoriu să fie înlocuite cu informații peinternet și servicii de call-center.

Companiile de stat ar trebui controlate direct deMinisterul de Finanțe

• Controlul Ministeruluide Finanțe asupra companiilor cu capital de stat este limitat,potrivit raportului Băncii Mondiale. „Bugetele companiilor suntprezentate spre aprobare la MFP de ministere, și este neclar felulîn care aceste bugete au fost construite strategic”, se mai aratăîn raport.
• Situația financiară acompaniilor de stat cu pierderi poate crea dezechilibre care săafecteze bugetul de stat, spun experții BM. Un exemplu suntdatoriile acumulate de aceste companii atât către bugetul de stat,cât și către furnizori privați.

Ce propune BancaMondială:

• Banca Mondială propuneca pe termen mediu MFP să joace un rol direct în gestionareaactivelor statului, în special în organizarea companiilor de statși să monitorizeze datoriile. „România ar putea îmbunătățimonitorizarea statului asupra companiilor la care este acționar,prin înființarea unui corp guvernamental care să se ocupe strict demonitorizarea lor. Noua entitate poate fi fie o direcție înMinisterul de Finanțe, fie o nouă agenție subordonatăministerului”, se propune în raport.
• Noua instituție se vaocupa de managementul eficient al companiilor de stat și ar oferi oraportare periodică asupra performanțelor acestora.

Personalul – MFP are mai mulți angajați decât Ministerul deFinanțe din Franța sau Germania

• Ministerul de Finanțeare în pre-zent, potrivit datelor din raport, 1.867 de pozițiiautorizate din care 1.432 sunt ocupate.
• „Numărul angajațilordin această instituție depășește cu mult numărul angajaților dinministerele de finanțe din alte țări europene precum Anglia ,Germania sau Franța”.
BM sugerează ca numărul angajaților din MFP să se reducă cu circa200-300 de persoane, organigramă în care ministerul ar puteafuncționa.
• Potrivit BănciiMondiale, siste-mul de compensare la MFP este ne-drept șinetransparent. „Bonusurile numeroase care se acordă și care suntinegal distribuite în cadrul ministerului reprezintă circa 30% dinfactura de per-sonal a instituției”.
• Potrivit experțilorBM, alocarea personalului în minister nu este în con-formitate cunevoile actuale. „Distribuția de personal în direcțiile dinminister este mai degrabă o consecință a unui istoricorganizațional decât o reflecție a nevoilor curente”, se atrageatenția în raport.

Ce propune BancaMondială:

• Reducerea numărului depersonal cu circa 200-300 de angajați.
• BM propune orearanjare a resurselor umane bazată pe priorități strategice.

Oroare! Celebra prezentatoare TV a ţării, abuzată sexual în scara blocului. Atacatorul i-a pus cuţitul...
Doliu uriaș în România! Este prima vedetă mare ucisă de COVID
FOTO. Imagini incendiare cu celebra gimnastă a României! Fără lenjerie intimă, pe rețelele de socializare
FOTO. Imagini incendiare cu celebra gimnastă a României! Fără lenjerie intimă, pe rețelele de socializare
Tratamentul secret pe care îl iau medicii pentru a se imuniza. Medicamentele banale pe care...
Sistem imunitar vs. Coronavirus: Cât timp durează imunitatea după COVID-19? Studii efectuate şi clarificări OMS
Preotul Francisc Doboș, după ce Papa Francisc a declarat că susține căsătoriile gay: „A răspuns...
Ultimul mesaj al cântărețului român aflat la Terapie Intensivă, în stare gravă: 'În cele din...
Are 72 de ani, dar e cuplat cu o studentă. Declarații din dormitorul lor: Să...
Mărturisirile INCENDIARE ale adevăratei Liudmila Ignatenko, femeia care a SUPRAVIEŢUIT Cernobîlului. ''Este o ÎNŞELĂTORIE''
Organul din gât care ar putea să vindece cancerul. Descoperirea istorică, făcută din greșeală
Cuvintele lui Iisus, descoperirea care zguduie creștinismul. A fost însurat sau nu mântuitorul?
Sărbătoare mare vineri în calendarul ortodox: Ce nu ai voie să faci pe 23 octombrie...
Când simți „un gâdilici” în gât virusul și-a croit deja calea în organism. Remediul care...
O experienţă străină în mijlocul Capitalei: Stilul de viaţă francez, în inima Bucureştiului.
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de...
Inchide