Elena Udrea scoate la licitație 20 de pachete de proiecte pentru reabilitarea de drumuri în valoare totală de 2 miliarde euro

Elena Udrea scoate la licitație 20 de pachete de proiecte pentru reabilitarea de drumuri în valoare totală de 2 miliarde euro
Ministrul Elena Udrea a anunțat marți că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT) va lansa, până la sfârșitul săptămânii viitoare, licitații pentru 20 de pachete de proiecte pentru reabilitarea de drumuri județene și de interes local.

Ministrul Elena Udrea a anunțat marți că Ministerul DezvoltăriiRegionale și Turismului (MDRT) va lansa, până la sfârșitulsăptămânii viitoare, licitații pentru 20 de pachete de proiectepentru reabilitarea de drumuri județene și de interes local.Fiecare lot are o valoare maximă de circa 100 de milioane de euro,astfel, valoarea totală maximă estimată a celor 20 de pachete deproiecte ajunge la 2 miliarde euro.
„Îi aștept pe toți cei interesați. Ne-am dori ca foarte multecompanii de construcții să participe la licitații”, a declaratElena Udrea, care a anunțat că va invita presa și reprezentanți aiopoziției la deschiderea ofertelor. Proiectele care vor fi scoasela licitații fac parte din Programul Național de Dezvoltare aInfrastructurii (PNDI), care presupune, printre altele,reabilitarea a 10.000 de km de drumuri județene și de intereslocal.
Un prim pachet de proiecte a fost scos la licitație săptămânatrecută și vizează modernizarea a circa 150 de km de drumuri dinjudețele și 188 km drum de interes local din Botoșani și Suceavapentru perioada 2011-2013.
Costurile totale maxime estimate sunt de circa 135 milioane euro,respectiv 208 milioane lei pentru drumurile din Botoșani și de360,4 milioane lei pentru cele din Suceava. „În urma licitațieiaceste valori ar putea scădea”, a explicat Udrea săptămâna trecută.Ofertele depuse vor fi deschise în data de 30 iunie 2011.

Udrea a spus marți că ministerul pe care îl conduce va aloca înacest an sectorului de construcții 1,120 miliarde lei, din fonduribugetare. Acestora li se adaugă banii care vor fi folosiți în acestan din Programul Operațional Regional – 4,49 miliarde lei (1,07miliarde euro) care sunt plăți către beneficiari în contulproiectelor aflate deja în implementare. „Așadar, numai în acest andăm economiei 5,61 miliarde lei (1,33 miliarde euro). Dacă adăugămbanii ce vor fi angajați în 2011 prin PNDI, în urma licitațiilor cese vor desfășura, avem măsura investițiilor pe care MDRT lederulează pentru modernizarea țării”, a arătat Udrea.

Vicepreședintele PDL Gheorghe Flutur, primulbeneficiar

În cadrul primului lot de proiecte scos la licitație săptămânatrecută figurează și șapte tronsoane de drumuri, cu o lungimetotală de 93,4 km, al căror administrator este Consiliul JudețeanSuceava, condus de vicepreședintele PDL Gheorghe Flutur.

Reprezentanții MDRT spun că nu există o ordine anume în care seva proceda în lansarea licitațiilor pentru drumuri, iar totuldepinde de cât de repede „se mișcă” primarii și prefecții.

„Fiecare din cele 20 de pachete se referă la proiecte dereabilitări de drumuri din câte două județe învecinate. Ordinea încare acestea vor fi scoase la licitație depinde de cât de repedeaduc documentația necesară primarii și autoritățile locale”, auexplicat pentru gândul reprezentanți aiMDRT.

Potrivit ministrului Elena Udrea, Programul Național deDezvoltare a Infrastructurii (PNDI) este cel mai important programreabilitare a infrastructurii de după 1989.

Criterii de participare la licitații

Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel maiscăzut. MDRT a anunțat că nu se acceptă subcontractarea înintegralitate a lucrărilor. Operatorii economici interesați vortrebui să prezinte cel puțin un contract de proiectare similarîncheiat în ultimii 3 ani și 3 contracte de lucrări similareexecutate în ultimii 5 ani. Ministerul a stabilit că firmele ceparticipă la licitație trebuie să aibă o cifră de afaceri medietotală pe ultimii trei ani de minimum 500 milioane de lei fărăTVA.

Noutatea PNDI constă în faptul că firmele ce vor fi selectate înurma licitațiilor vor trebui să realizeze lucrările din surseproprii pe o perioadă de 3 ani, iar statul le va returna banii,începând din 2013, pe o perioadă de șapte ani, dar nu mai târziu deanul 2020. Practic, ministrul Udrea le cere „regilor asfaltului” sălucreze pe datorie timp de 2-3 ani, urmând ca statul să facă platalucrărilor după alegeri, în 2013.

Durata de garanție a lucrărilor este de 2 ani de la semnarearecepției la terminarea lucrărilor. „Se acceptă, cu acordulproiectantului și al beneficiarului, folosirea unor soluțiialternative, în vederea reducerii costurilor fără a se afectacaracteristicile prevăzute în normele tehnice”, arată oficialiiMDRT.

Licitații de sute de milioane de euro

În ultima perioadă MDRT a lansat mai multe proceduri deachiziție, printre care una pentru un program electronic pentruevidența numărului de turiști, în valoare de 400.000 euro, iar altapentru Arena Bucureștilor.
De asemenea, reprezentanții aceluiași minister și-au propus săconstruiască 30 de săli polivalente, prin Compania Națională deInvestiții, în perioada 2011-2016. Valoarea estimată a investițiiortotalizează peste 1,3 miliarde de lei (aproximativ 320 milioane deeuro). În București, CNI a mai anunțat că va contracta lucrări deproiectare și construcție a unei săli polivalente de 20.000 delocuri în București, proiect estimat la 50 milioane euro.

Inchide