• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Elevii revin la cursuri miercuri, după vacanța de Paște

Elevii revin la cursuri miercuri, după vacanța de Paște
Elevii revin la cursuri miercuri, după ce vacanța de Paște a fost prelungită cu o zi de către ministrul Educației, Daniel Funeriu, în această perioadă fiind programate tezele din semestrul al doilea și examenele naționale din anul școlar 2010-2011 pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a.

Elevii revin la cursuri miercuri, după ce vacanța de Paște afost prelungită cu o zi de către ministrul Educației, DanielFuneriu, în această perioadă fiind programate tezele din semestrulal doilea și examenele naționale din anul școlar 2010-2011 pentruelevii claselor a VIII-a și a XII-a.

Elevii din învățământul preuniversitar au intrat în 18 aprilie învacanța de Paște și ar fi trebuit să revină la cursuri marți, 26aprilie.

În timpul vacanței, ministrul Educației, Daniel Funeriu, a semnatun ordin care prevede că în 26 aprilie nu vor fi ținute cursuri înînvățământul preuniversitar, astfel că vacanța de Paște a elevilora fost prelungită cu o zi.

„Elementele care au condus la fundamentarea deciziei inițiate deSecretariatul de stat pentru învățământ preuniversitar sunt legatede concomitența Sărbătorilor Pascale în lumea creștină și de faptulcă, în săptămâna de vacanță care a premers Sfintelor Paști, unnumăr mare de elevi a fost angrenat în olimpiadele școlare pediscipline”, arăta MECTS într-un comunicat de presă.

Recuperarea materiei pentru ziua de 26 aprilie se va face intensiv,din 27 aprilie și până la finalul semestrului. „Directorii de școlivor asigura recuperarea integrală a materiei”, preciza MinisterulEducației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Tezele de pe semestrul al II-lea al anului școlar 2010-2011 sesusțin, de regulă, până la data de 20 mai. Cursurile acestui anșcolar se încheie în 17 iunie.

În această a doua parte a semestrului sunt organizate și examenelenaționale. Astfel, pentru elevii din anii terminali de liceu caresusțin bacalaureatul înscrierea la examen are loc în perioada 23 -27 mai. În 27 mai vor fi încheiate cursurile pentru clasa a XII-ași, respectiv, a XIII-a.

Examenul de bacalaureat începe în 6-8 iunie cu evaluareacompetențelor lingvistice de comunicare orală în limba română,urmată în 8-10 iunie de evaluarea competențelor lingvistice decomunicare orală în limba maternă, în 13-17 iunie de evaluareacompețentelor digitale și în intervalul 20-23 iunie de evaluareacompetențelor lingvistice într-o limbă de circulațieinternațională.

Probele scrise de la bacalaureat încep în 27 iunie cu Limba șiliteratura română, în 28 iunie este progamată testarea la Limba șiliteratura maternă, în 29 iunie va fi susținută proba obligatorie aprofilului și în 1 iulie proba la alegere a profilului șispecializării.

În 3 iulie vor fi afișate rezultatele, în 4 iulie vor putea fidepuse eventualele contestații, care vor fi rezolvate în 5 – 7iulie, urmând ca în 8 iulie să fie afișate rezultatelefinale.

De asemenea, elevii claselor a VIII-a vor susține testele deevaluare națională. Aceștia vor încheia cursurile în 10 iunie, iarîn perioada 13-15 iunie se vor înscrie la evaluareanațională.

Toate probele evaluării de la clasa aVIII-a sunt susținute înscris. În 20 iunie este programată evaluarea la Limba și literaturaromână, în 21 iunie la Limba și literatura maternă, iar în 22 iuniela Matematică.

Afișarea rezultatelor este programată, potrivit calandarului deorganizare și desfășurare a evaluării naționale, în 24 iunie, înaceeași zi putând fi depuse și eventualele contestații. Dupăsoluționarea contestațiilor, în perioada 25-26 iunie, vor fiafișate, în 27 iunie, rezultatele finale.

Elvira Gheorghiță, [email protected]

Inchide