Funeriu taie normele din universități și scoate pensionarii de la catedre

Redactor:
Raul Florea
Funeriu taie normele din universități  și scoate pensionarii de la catedre
„Reforma" în Educație demarează cu tăierea veniturilor din facultăți. Primul ordin semnat de către ministrul Daniel Funeriu în baza noii legi a învățământului le interzice profesorilor din universități să acopere mai mult de o normă, restrângându-le totodată dreptul de a efectua suplimentar cursuri în regim de plată cu ora

„Reforma” în Educație demarează cu tăierea veniturilor dinfacultăți. Primul ordin semnat de către ministrul Daniel Funeriu înbaza noii legi a învățământului le interzice profesorilor dinuniversități să acopere mai mult de o normă, restrângându-letotodată dreptul de a efectua suplimentar cursuri în regim de platăcu ora. Practic, Ministerul Educației stabilește că prevederea dinlege conform căreia cadrele didactice au la dispoziție o normă lacare se poate adăuga încă o normă în regim de plată cu ora va intraîn vigoare de săptămâna viitoare, fapt ce a luat pe nepregătiteuniversitățile. Cu atât mai mult cu cât unele dintre acestea vortrebui să apeleze la măsuri intermediare pentru a respecta noulcadru legal.

La Academia de Studii Economice (ASE), jumătate dintre profesorivor fi afectați de noua prevedere, iar diferența din fluturașul desalariu va ajunge în unele cazuri la câteva mii de lei. „O normă debază este egală cu două norme la plata cu ora. Un profesor careavea patru norme încasa două salarii și jumătate. Acum va încasa unsalariu și jumătate. În ASE, practica e cam de trei norme. Începândcu semestrul al II-lea nu mai pot plăti mai mult de o normă debază. Nu mai am voie”, explică, pentru gândul, rectorul ASE, IonGh. Roșca, precizând că, pentru a echilibra situația, le va cereprofesorilor să acopere un anumit număr de ore, până la finalulacestui an universitar fără plată suplimentară: „Pentru semestrulal II-lea vom încerca să găsim o formulă, astfel încât cei care autrei ore să mai ia două ore fără a fi plătite, pentru a duce la bunsfârșit anul universitar. De anul viitor nu mai putem să le ceremsă accepte așa ceva”. Chiar și așa, noile standarde nu vor putea firespectate decât prin angajarea mai multor profesori. Cum posturilesunt însă blocate, universitățile vor fi nevoite să recurgă la oaltă variantă: diminuarea cifrei de școlarizare. „Fie mai aduciprofesori, fie scazi numărul de studenți. Ca să ne încadrăm înnoile limite, trebuie să ajungem la 22.000 de studenți, de la27.000 de studenți. Vom închide câteva centre din teritoriu”, aadăugat Ion Gh. Roșca.

Un sfert dintre profesorii universitari suntpensionari

Ținând cont de numărul locurilor vacante de la catedre, carepermit cumulul de norme, printre cele mai afectate de plafonulimpus de minister se numără Universitatea „Babeș-Bolyai” dinCluj-Napoca, Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest dinTimișoara, care au fiecare sute de posturi libere. Alte instituțiide învățământ superior nu își fac însă griji. Universitatea dinBucurești (UB), de pildă, și-a restricționat din proprie inițiativăcumulul de norme, încă din anul 2009. Pentru a restrângecheltuielile cu resursa umană, rectoratul UB le-a limitatprofesorilor și conferențiarilor programul suplimentar la o normădidactică remunerată în regim de plată cu ora, la nivel delector.

În paralel cu plafonarea normelor, universitățile vor începe dinaceastă primăvară și înlăturarea de la catedre a profesorilor careau împlinit 65 de ani. Dacă, până acum, pensionarii aveau dreptulsă-și păstreze postul până la împlinirea vârstei de 70 de ani, prinsimpla aprobare anuală a senatului universitar, noua lege, cumulatăcu ordinul emis în această săptămână, le pune la dispozițieseniorilor doar posibilitatea predării în regim de plată cu ora. Cuo mică derogare: contractele semnate pentru acest an universitarvor fi duse la bun sfârșit până în vară. Măsura vine în condițiileîn care România are unul dintre cele mai îmbătrânite corpuriprofesorale din Europa. Mai exact, un sfert dintre cei care dețintitlul de profesor au depășit vârsta pensionării, ceea ce înseamnăcă, începând cu noul an universitar, peste o mie de posturi detitular vor fi eliberate în facultăți. Totuși, prevederea atragedupă sine critici din partea șefilor de facultăți, care acuzăministerul de lipsă de transparență și de luarea unor decizii pepicior.
„Termenele trebuiau specificate în lege, nu în ordin. Nu poți prinordin să spui că ceva se aplică sau nu, pentru că nu faci altcevadecât să menții starea de confuzie. Este inadmisibil faptul căMinisterul Educației nu ne-a explicat ce are de gând și nu s-aconsultat cu noi”, a precizat, pentru gândul, Remus Pricopie,decanul Facultății de Comunicare a SNSPA.

Inchide