Guvernul a decis angajarea răspunderii pentru salariile profesorilor și Codul Social

Redactor:
Vlad Mironescu
Guvernul a decis angajarea răspunderii pentru salariile profesorilor și Codul Social
Guvernul a decis, joi, să înceapă procedurile de angajare a răspunderii în Parlament pentru proiectul legii care limitează creșterile salariale pentru profesorii care au câștigat drepturi salariale în instanță, precum și pentru Codul de Dialog Social, au declarat agenției Mediafax surse oficiale.

Guvernul a decis, joi, să înceapă procedurile de angajare arăspunderii în Parlament pentru proiectul legii care limiteazăcreșterile salariale pentru profesorii care au câștigat drepturisalariale în instanță, precum și pentru Codul de Dialog Social, audeclarat agenției Mediafax surse oficiale.

Cele două proiecte au fost aprobate în ședința specială de joi aGuvernului și urmează să fie transmise rapid Parlamentului, auarătat sursele.

Premierul Emil Boc a confirmat decizia Guvernului, precizând căcele două proiecte de legi vor fi transmise Parlamentului pentrudepunerea de amendamente.

Ministrul Educației, Daniel Funeriu, a arătat la rândul său călegea care reglementează unitar salarizarea profesorilor estenecesară.

„Mă bucur că putem fi corecți cu cadrele didactice. Din păcate, întrecut s-au spus multe lucruri neadevărate”, a declaratFuneriu.

El a precizat că cele două legi vor fi transmise Parlamentuluiastfel încât să intre în ședința de luni a Biroului Permanent alParlamentului, pentru stabilirea datei de angajare arăspunderii.

Premierul Emil Boc a anunțat anterior că drepturile salarialecâștigate de profesori în instanță vor fi eșalonate la platăîncepând cu 2012, într-un cuantum și pe parcursul unui intervalcare vor fi stabilite după inventarierea tuturor sentințelor, darși a banilor care trebuie alocați de stat pentru toatesalariile.

Gheorghe Gherghina, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, aafirmat, joi, că majorarea salariilor profesorilor conform decizieijudecătorești ar impune concedierea a aproape 100.000 angajați dinsectorul bugetar, pentru a menține anvelopa salarială fără a creșteimpozitele.

Proiectul de lege privind salarizarea în acest an a personaluluididactic și didactic auxiliar din învățământ, obținut și prezentatsăptămâna trecută de Mediafax, relevă că Guvernul va îngheța pânăla sfârșitul acestui an salariile profesorilor care au câștigat îninstanță majorări salariale, la un nivel plafonat la remunerațiadin luna ianuarie, și va interzice acordarea de noi drepturisalariale prin contracte colective sau individuale de muncă, subsancțiuni penale.

„Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective demuncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociatesalarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedeazăprevederile legii”, se arată în actul normativ.

Documentul stabilește totodată că personalul didactic și didacticauxiliar din învățământ nu va primi sumele corespunzătoarepremiului anual pentru anul 2010 și nici prime de vacanță, tichetede masă, tichete-cadou și indemnizații la ieșirea la pensie, precumși că munca suplimentară va fi compensată numai cu timpliber.

Proiectul relevă că salariile brute de încadrare pentru personaluldidactic din învățământul preuniversitar vor fi plafonate la 979 delei pentru un profesor debutant cu studii superioare de lungădurată, la 932 de lei pentru un profesor debutant cu studiisuperioare de scurtă durată și la 1.101 de lei pentru un profesorcu studii superioare de lungă durată grad didactic I cu vechimecuprinsă între doi și șase ani.

Un profesor cu studii superioare de lungă durată grad didactic I cuvechime între 10 și 14 ani va avea un salariu de încadrare de 1.391de lei, remunerația urmând să urce corespunzător vechimii, la 1.481de lei pentru activitatea desfășurată pe parcursul a 18-22 ani, la1.713 lei pentru 30-35 ani și la 1.894 de lei pentru vechime depeste 40 de ani.

Pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată și graddidactic definitiv, salariul de încadrare va fi cuprins între 986de lei pentru vechime între doi și șase ani, 1.132 de lei pentruvechime între 10 și 14 ani, 1.181 de lei pentru vechime 18-22 ani,1.375 de lei pentru vechime 30-35 ani și 1.499 de lei pentruvechime peste 40 de ani.

În cazul institutorilor cu studii superioare de lungă durată graddidactic I sunt prevăzute salarii de încadrare de 1.027 de leipentru vechime 6-10 ani, de 1.224 de lei pentru vechime 18-22 ani,de 1.428 de lei pentru vechime 30-35 ani și de 1.582 de lei pentruvechime peste 40 de ani. Un institutor debutant nu va depăși unsalariu de încadrare de 838 de lei.

În același timp, un învățător/educator grad didactic I va avea unsalariu de încadrare de cel mult 961 de lei pentru o vechime de6-10 ani și nu va depăși 1.477 de lei la o vechime de peste 40 deani.

Profesorii universitari cu vechime cuprinsă între 10-15 ani voravea un salariu minim de încadrare de 2.516 de lei și unul maxim de4.959 de lei, iar pentru o vechime mai mare de 40 de ani vor aveaun salariu de încadrare cuprins între minim 3.731 de lei și maxim6.971 de lei.

Salariile de încadrare includ majorarea de 15% aplicabilă pentruacest an și sporurile aferente.

Încălcarea dispozițiilor legii privind stabilirea salariului debază individual și a celorlalte drepturi, precum și acordarea dedrepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz,răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelorvinovate, mai este stabilit în document.

Ovidiu Bărbulescu, Alexandru Moise,[email protected]

Inchide