Guvernul dă 500 mil. euro pentru programul „umbra electronică”. Ce va ști statul despre fiecare dintre noi

Redactor:
Robert Veress
Guvernul dă 500 mil. euro pentru programul „umbra electronică”. Ce va ști statul despre fiecare dintre noi
Românilor li se pregătește ceva cu ajutorul faimosului serviciu eRomania: autoritățile vor ca, până la sfârșitul anului 2011, toți cetățenii să aibă o „umbră electronică". Așa numita semnătură electronică se va obține, contra cost, benevol anul acesta și obligatoriu la anul, prin completarea datelor din buletin.

„Am discutat cu firmele care asigură aceste certificate și spersă înțeleagă că au o piață de 632.000 de firme, și de peste 18milioane de persoane care vor avea nevoie de ele. De aceea, eu credcă un cost realist nu poate depăși 5 euro. Poate fi 3 euro, poatefi 7, dar în niciun caz 50 de euro. N-am cum să oblig un țăran, depildă, să dea banii ăștia pe o semnătură electronică”.

Utilizarea semnăturii electronice în scopul plății taxelor,impozitelor, autorizațiilor, facturilor, se va putea face personal(gratuit) sau asistat. „Va exista în fiecare oficiu poștal din țarăun operator specializat în procesarea semnăturilor electronice.Contra unui cost infim, acesta îi va putea asista pe cei care nu auacces la o conexiune broadband (de bandă largă / de mare viteză -n.a.) sau, pur și simplu, nu știu să utilizeze un calculator”,spune Gabriel Sandu. Ministrul Comunicațiilor precizează că vainvita și alte firme să presteze acest serviciu (al intermedieriiplăților electronice) pentru populație.

Înmatricularea mașinii, comanda unui buchet de flori -cu semnătură electronică

Utilizarea semnăturii electronice nu se va limita, însă, laplata electronică a dărilor către stat. În câțiva ani, pe măsuradezvoltării serviciului eRomânia la capacitate maximă, practicorice demers oficial va presupune utilizarea semnăturiielectronice: „Înscrierea copilului la școală, înmatriculareamașinii, rezervarea biletelor de tren, comanda unui buchet de flori- totul, absolut se va face cu semnătura electronică”, turuieGabriel Sandu.

„Ca firmă, dacă vrei o autorizație de mediu, de pildă, acceseziaplicația în format electronic, tot pe cale electronică se obțintoate avizele necesare, iar la final, când ți se dă răspunsul, țise indică suma de plată, contul în care trebuie să virezi banii. Vafi atât de simplu”, adaugă ministrul. Implementarea proiectuluieRomânia, al cărui cost global este estimat la 500 de milioane deeuro și care își propune interconectarea întregii administrațiipublice din țară, se va finaliza în termen de cinci ani.

Astfel, din 2015, umbrele electronice ne vor urma pas cu pas șine vor înregistra toate mișcările din spațiul public. Întrebeneficiile unui asemenea sistem de monitorizare, Sandu înșirăreducerea cheltuielilor bugetare cu până la 35%, reducerea munciila negru cu 15%, utilizarea transparentă a banilor publici.

Românilor li se pregătește ceva cu ajutorul faimosului serviciueRomania: autoritățile vor ca, până la sfârșitul anului 2011, toțicetățenii să aibă o „umbră electronică”. Așa numita semnăturăelectronică se va obține, contra cost, benevol anul acesta șiobligatoriu la anul, prin completarea datelor din buletin. Ea vaavea o dublă menire: 1. oficial va ajuta cetățenii și companiilesă-și plătească ușor dările către stat; 2. va ajuta statul să-șimonitorizeze cetățenii – practic, orice demers personal, care vapresupune interacțiunea directă sau indirectă cu orice oficialitatesau chiar și cu alte persoane fizice ori juridice va fi consemnatelectronic și va putea fi consultat de cei abilitați. Aici intrămulte, de la înmatricularea mașinii până la simpla comandă prininternet a unui buchet de flori.

Oficialitățile care vor avea acces la datele personale alecetățenilor vor fi grupate pe 7 nivele de securitate (grade deacces la datele din „umbrele electronice”), spune Gabriel Sandu,ministrul Comunicațiilor, pentru Gândul. ReprezentanțiiMinisterului de Interne se vor afla în nivelul de top, împreună cucei ai ANAF, urmați de Ministerul Muncii, Sănătății,Învățământului.

Până cel târziu la 30 septembrie 2010, adică în mai puțin de ojumătate de an, Sandu susține că cele 632.000 de firme active dinRomânia nu vor mai avea de completat decât un singur formular șiacela în format electronic, pentru plata tuturor taxelor șiimpozitelor. În prezent, firmele completează 44 de formularediferite. Serviciul de plată electronică a taxelor și impozitelorva fi disponibil și pentru persoanele fizice, în măsura în careacestea vor dori să-și achiziționeze o semnătură electronicăînainte de termenul limită, stabilit pentru sfârșitul anului2011.

„Va exista o perioadă de acomodare cu acest serviciu, darhotărârea mea de nezdruncinat este ca plata la ghișeu să dispară,cu totul, până la sfârșitul anului viitor. Până atunci, toțicetățenii vor fi obligați să își obțină și să își utilizezesemnăturile electronice”, ne-a declarat ministrulComunicațiilor.

Suma cerută, în prezent, pentru o semnătură electronică este de50 de euro, dar ministrul Sandu și-a propus să o reducă de 10ori….(Citește maideparte în pagina următoare)

Inchide