Hoțul corporatist „produce” o nouă meserie pe piața muncii: detectivul de fraude financiare. Șase trăsături ale infractorului de la privat

Redactor:
Ionuț Morariu
Hoțul corporatist „produce” o nouă meserie pe piața muncii: detectivul de fraude financiare. Șase trăsături ale infractorului de la privat
Criza financiară a potențat un fenomen ținut sub preș de către marile firme autohtone: fraudele comise de propriii angajați

Criza financiară a potențat un fenomen ținut sub preș de cătremarile firme autohtone: fraudele comise de propriii angajați.Numeroase și fără o statistică oficială, acest gen de furturiproduc grave prejudicii companiilor, în special în privințaimaginii publice. Cazurile cele mai recente vin din lumeainstituțiilor de credit. Numai în ultimele patru luni, trei astfelde fraude financiare au „transpirat” către presă, cel mai importantprin prisma sumei delapidate fiind cel consemnat la sucursalaCredit Europe Bank din Brașov.

O realitate care ia amploare, o problemă pentru corporațiileromânești și o oportunitate pentru cei care vând servicii decombatere a criminalității financiare și informaționale.

„Durata medie în care banii furați de un angajat se fac pierduțiîn diferite conturi din paradisuri financiare este de cinci zile. Eun motiv pentru care mulți directori generali apelează la noi”,explică Robert Melli, director al departamentului de RiskManagement AAM Consulting, o companie maghiară specializată înconsultanță.

Fotografia hoțului de la privat

Funcționarii bancari și lucrătorii din administrația publicădeschid topul celor mai predispuși angajați la fraudă. Peste 85%din infractorii cu „guler alb” nu au la activ nicio condamnare iarhoții rămân nedetectați, în medie, 18 luni. Sunt doar câteva datestatistice furnizate de Association of Certified Fraud Examiners.Iar reprezentanții firmei maghiare întocmesc chiar și un portretrobot al hoțului corporatist. Este, de regulă, unul dintreangajații vechi și deosebit de inteligent. Lucrează mult, adesea șiîn vacanță, și de acasă. Se îmbolnăvește rar și nu efectueazăîntregul concediu legal. „În plus, el lucrează în spatele ușilorînchise, singur, și adesea nu are un înlocuitor delegat pentruresponsabilitățile sale. Își asumă o gamă largă deresponsabilități, are mai multe telefoane și participă la acțiunicaritabile”, precizează pentru gândul Robert Melli.

Angajatul onest se vede din CV

Experiența detectivilor de fraude financiare arată că acesteapot fi prevenite. Primele semnale cu privire la eventualeleprobleme pe care le poate genera un angajat se regăsesc chiar înCV. Un document nesemnat, o adresă incompletă, evitarea motivăriiplecării de la ultimul loc de muncă sunt doar câteva elemente carear trebui să aprindă beculețul roșu în mintea angajatorului. Maimult, reprezentanții companiei de consultanță afirmă că 30% dintrecandidații la un interviu de angajare admit că mint, în timp ce 18%consideră o practică normală exagerarea calităților personale. Iatăcum, spun specialiștii, drumul spre o hoție de proporții este pavatcu aceste mici omisiuni sau minciuni. Iar furturile angajaților dincompaniile autohtone ating sume impresionante. „Este vorba de sutede milioane de euro, la nivelul întregii piețe. Evident, nimeni nuștie aceste cifre, nici studii sau sondaje nu se pot face pentru cătoți încearcă să le țină cât mai ascunse. Furturile astea suntcontinue, permanente”, afirma recent, pentru gândul, GeorgeButunoiu, expert în resurse umane.

Hoțul prins, un angajat de… cinste

În practica de zi cu zi, sancționarea unui angajat care adovedit lipsă de onestitate se dovedește a fi dificilă. Un muncitora folosit bunurile companiei la care lucra în scopuri personale șia obținut un profit consistent. Angajatorul l-a concediat și l-aacționat în instanță. Hoția a fost dovedită, prejudiciulrecu-perat. Însă, instanța a dispus reintegrarea în companie aangajatului. Motivul: angajatorul a aplicat sancțiunea dupăcurgerea termenului de prescripție care, în acest caz, este de 30de zile, ne-a spus Ana-Maria Plăcintescu, Partner al casei deavocatură Mușat&Asociații.

O problemă spinoasă este și obținerea de probe valide în fațaunei instanțe. „Trebuie evitată orice monitorizare secretă. Deasemenea, sunt necesare reglementări interne prin care să se obținăși acordul angajatului cu privire la o posibilă verificare aaparaturii folosite la serviciu. În plus, datele personale astfelobținute trebuie protejate, iar în cazul depistării unei nereguliangajatului trebuie să i se permită accesul la da-tele colectate”,recomandă Cătălin Băiculescu, Co-managing Partner al aceleiașicompanii.

Șase trăsături ale hoțului de corporație

• foarte inteligent
• muncește excesiv
• standard ridicat de viață,peste nivelul câștigului
• se simte invulnerabil șise manifestă ca atare în relațiile cu colegii
• previne oriceverificare/auditare
• rar bolnav, nu cereconcediu

Sursa: ACF

Inchide