Gândul
 • Publicat:
 • Actualizat:
Știri

IPS Andrei Andreicuț este noul mitropolit al Clujului

IPS Andrei Andreicuț este noul mitropolit al Clujului
Arhiepiscopul de Alba Iulia, Andrei Andreicuț, a fost ales, vineri, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în funcția de mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, rămasă vacantă după moartea IPS Bartolomeu

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Andrei Andreicuț, a fost ales,vineri, în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înfuncția de mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei șiMaramureșului, rămasă vacantă după moartea IPS Bartolomeu.

Sfântul Sinod al BOR s-a întrunit, vineri, sub președințiaPatriarhului Daniel, pentru alegerea noului mitroplit al Clujului,în ziua în care se împlinesc 90 de ani de la nașterea IPSBartolomeu.

Pentru postul de mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei șiMaramureșului au candidat arhiepiscopul de Alba Iulia, AndreiAndreicuț, și episcopul vicar Irineu Bistrițeanul.

Cei doi ierarhi au fost desemnați de către Sinodul Mitropolitanîn 14 martie, iar în ziua următoare Adunarea Eparhială aMitropoliei Clujului a anunțat menținerea celor două propuneri.

Conform prevederilor statutare în vigoare în cadrul BOR,mitropolitul a fost ales prin vot secret de către SfântulSinod.

PF Daniel preciza recent că BOR este singura biserică ortodoxădin lume care, înaintea alegerilor pentru un membru al SfântuluiSinod, cum este și Mitropolitul Clujului, mai consultă clerul șicredincioșii laici.

Ceremonia de întronizare a noului mitropolit va avea loc laCluj-Napoca, în 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, când seîmplinesc cinci ani de când IPS Bartolomeu a fost instalat înscaunul mitropolitan al Clujului.

IPS Andrei Andreicuț, arhiepiscopul Alba Iuliei, s-a născut la24 ianuarie 1949, în satul Oarța de Sus, județul Maramureș, a urmatliceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de ConstrucțiiCăi Ferate din București (între anii 1967-1972), ulterior fiindrepartizat ca inginer la Întreprinderea de Construcții Căi Feratedin Cluj – Napoca.

Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de GradUniversitar din Sibiu, fiind licențiat în vara anului 1978, când afost hirotonit preot de către IPS Teofil Herineanu, ArhiepiscopulClujului. Ulterior a activat ca preot paroh timp de șapte ani înorașul Turda (județul Cluj). Din toamna anului 1985 a fosttransferat, la cererea PS Episcop Emilian Birdaș, la ParohiaOrtodoxă Română Maieri I din Alba Iulia, ulterior fiind numit vicaradministrativ. Din 1985 a urmat cursurile de doctorat aleInstitutului Teologic de Grad Universitar din București, obținândtitlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

În 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit arhiereu-vicarpentru Episcopia de Alba Iulia, în 4 matie 1990 a fost numitepiscop locotenent al Episcopiei Alba Iulia, iar din luna iunie aaceluiași an a devenit episcop titular. În 16 iulie 1998 EpiscopiaAlba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar AndreiAndreicuț la rangul de arhiepiscop.

În 1 Decembrie 2002, Președinția României i-a conferit OrdinulNațional „Pentru Merit” în gradul de „Mare Ofițer”.

Episcopul – vicar Irineu Pop – Bistrițeanul s-a născut la 2iulie 1953, în comuna Băsești, județul Maramureș, la Botez primindnumele Ionel. În perioada 1968-1973 a urmat cursurile SeminaruluiTeologic Ortodox din Cluj – Napoca, iar în 1974 a fost admis laInstitutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-afrecventat numai un singur an, și-a continuat studiile laInstitutul Teologic de Grad Universitar din București, obținândlicența în Teologie în 1978.

La 1 august 1978, la vârsta de 25 de ani, a intrat la MânăstireaSinaia din județul Prahova, unde a fost primit ca frate, destarețul de atunci, protosinghelul Calinic Argatu, actualul episcopal Argeșului și Muscelului. În același an, a fost tuns în monahismde sărbătoarea Sfintei Parascheva (14 octombrie 1978), primind lacălugărie numele de Irineu. Peste doi ani, la aceeași sărbătoare(14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah de Prea SfințitulRoman Ialomițeanul, episcop – vicar al ArhiepiscopieiBucureștilor.

Între 1981 si 1984 a urmat cursurile de Doctorat din cadrulInstitutului Teologic de Grad Universitar din București, obținândtitlul de „Doctor în Teologie” în octombrie 1990.

La 10 iunie 1984, patriarhul Iustin Moisescu i-a acordat rangulde protosinghel. Între 1985 și 1988 a beneficiat de o bursă destudii în America, la Institutul Teologic Prezbiterian dinPrinceton, statul New Jersey.

În iunie 1989, Patriarhul Teoctist l-a numit preot slujitor lacatedrala patriarhală din București. La 26 octombrie 1989 a primitși rangul de arhimandrit, după care a fost numit în funcția desuperior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim șiIordan și de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângăPatriarhia Ierusalimului. În această calitate, a participat, însoborul de slujitori, la serviciile religioase celebrate laLocurile Sfinte

În 30 octombrie 1990, în urma recomandării ArhiepiscopuluiTeofil Herineanu și la propunerea Sinodului Permanent alMitropoliei Ardealului, Prea Cuviosul Arhimandrit Irineu Pop a fostnumit de Sfântul Sinod al BOR episcop-vicar al ArhiepiscopieiVadului, Feleacului și Clujului. A primit titlul de „Bistrițeanul”și a fost hirotonit și instalat în catedrala eparhială din Cluj -Napoca la 21 noiembrie 1990.

Prea Sfințitul Părinte Episcop-vicar Irineu Pop-Bistrițeanul ascris numeroase studii, articole, recenzii și predici, publicate îndiverse reviste și periodice din țară și din străinătate. Deasemenea, este autorul a șaisprezece cărți și a două traduceri.

Elvira Gheorghiță, [email protected]

Biografie: IPS Andrei- întemeietor al SeminaruluiTeologic Alba și fondator al Universității „1Decembrie”

 • IPS Andrei, pe numele mirean de Ioan Andreicuț, s-a născut în24 ianuarie 1949, în satul Oarța de Sus, județul Maramureș.
 • Noul mitropolit al Clujului, IPS Andrei, este de profesieinginer și este cunoscut ca întemeietorul Seminarului TeologicOrtodox Liceal din Alba Iulia și unul dintre fondatoriiUniversității „1 Decembrie 1918”. El a fost acuzat de colaborare cuSecuritatea, acuzație pe care a respins-o însă.
 • A urmat liceul în Cehu Silvaniei și cursurile Facultății deConstrucții Căi Ferate din București, între anii 1967-1972. Dupăterminarea facultății, a fost repartizat inginer la Întreprindereade Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca, iar între anii 1976 și1978 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar dinSibiu.
 • În august 1978, a fost hirotonit preot de către IPS TeofilHerineanu, Arhiepiscopul Clujului, activând apoi ca preot paroh,timp de șapte ani, în orașul Turda (județul Cluj). Din toamnaanului 1985 a fost transferat, la cererea PS Episcop EmilianBirdaș, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia șiulterior a fost numit vicar administrativ.
 • Este, din 1998, doctor în teologie, grad pe care l-a obținut laInstitutul Teologic de Grad Universitar din București.
 • În 25 februarie 1990, Andreicuț a fost ales și hirotonitarhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, primind numelemonahal Andrei, în 4 martie 1990 a fost numit episcop locotenent alEpiscopiei Alba Iulia, iar din luna iunie a aceluiași an a devenitepiscop titular.
 • În 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată larangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul dearhiepiscop.
 • IPS Andrei este recunoscut și pentru activitatea derulată înplan administrativ-bisericesc, dar și în domeniul didactic, fiindcel care a întemeiat Seminarul Teologic Ortodox Liceal „MitropolitSimion Ștefan” din Alba Iulia, și a fost printre fondatoriiUniversității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
 • Ulterior, în calitate de arhiepiscop de Alba Iulia, a făcutdemersurile necesare înființării Facultății de Teologie din AlbaIulia, primele cursuri fiind începute în 1991.
 • Andrei Andreicuț predă în prezent, în cadrul facultății,disciplina „Morală și Spiritualitate Ortodoxă”, iar în perioada2000-2008 a fost și decan al facultății, din 2008 deținând funcțiade decan onorific.
 • În 25 decembrie 2001, arhiepiscopul de Alba Iulia a înființatRadio Reîntregirea, un post de radio creștin care acoperă, caemisie, județele Alba și Mureș din subordinea ArhiepiscopieiOrtodoxe de Alba Iulia.
 • Arhiepiscopul de Alba Iulia are numeroase cursuri, lucrări despecialitate și cărți publicate, dar este și inițiatorul anumeroase conferințe sau simpozioane naționale șiinternaționale.
 • În cei 20 de ani de la întronizarea arhiepiscopului AndreiAndreicuț, în Arhiepiscopia de Alba Iulia au fost construiteaproximativ 200 de biserici, zeci de case parohiale, dar a fostdezvoltată și una dintre cele mai mari rețele sociale din țară, cunumeroase centre sociale, case de tip familial, cantine și căminepentru bătrâni.
 • În 2005, arhiepiscopul de Alba Iulia IPS Andrei a candidatpentru scaunul de mitropolit al Ardealului, fiind susținut de IPSBartolomeu Anania, dar a pierdut atunci în fața actualuluimitropolit, IPS Laurențiu Streza.
 • Andrei Andreicuț a fost acuzat și de colaborare cu fostaSecuritate, iar în 2007 CNSAS a stabilit că a făcut polițiepolitică. Ulterior, ierarhul a atacat în instanță decizia CNSAS,iar Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis contestația formulată și aconstatat nulitatea deciziei consiliului.
 • Arhiepiscopul de Alba Iulia a susținut în mai multe rânduri cănu „a turnat” pe nimeni și că nu a făcut poliție politică, ci, dincontră, că a fost „hăituit” de securitate. El a susținut caSecuritatea l-a urmărit ani la rând și chiar l-a împiedicat săplece la studii în străinătate, deși a luat de două ori examenelepentru bursă, iar pentru doctorat a fost nevoit să dea examenul decinci ori.
 • Andrei Andreicut a recunoscut că a fost nevoit să semneze unangajament cu fosta Securitate și i s-a dat numele de cod „Ionică”,ierarhul, pe atunci preot în Turda, fiind cunoscut în parohia sa ca”părintele Ionică”. Andreicuț a recunoscut că a semnat angajamentulsub presiunea Securității, însă de fiecare dată a spus că nu a datnote informative și nu a „turnat” pe nimeni.

Dan Lungu, [email protected]


×
Inchide