Laszlo Borbely, ministrul Mediului, despre noroiul toxic din Ungaria: „Apa va fi comestibilă”

Laszlo Borbely, ministrul Mediului, despre noroiul toxic din Ungaria: „Apa va fi comestibilă”
Unda de poluare cu compuși toxici alcalini deversați accidental, luni, 4 octombrie, la Kolontar, în vestul Ungariei, va ajunge prin Dunăre în România, în următoarele 24 de ore, după calculele specialiștilor de la Apele Române.

Unda de poluare cu compuși toxici alcalini deversați accidental,luni, 4 octombrie, la Kolontar, în vestul Ungariei, va ajunge prinDunăre în România, în următoarele 24 de ore, după calculelespecialiștilor de la Apele Române.

Aceștia monitorizează permanent pH-ul apei și dau asigurări cănu se va atinge pragul de alertă (peste 9). Pe de altă parte, înțara vecină situația se ameliorează, după ce riscul unei noideversări a fost îndepărtat contra cronometru. Totuși, organizațiaGreenpeace anunță că 50 de tone de arsenic s-au scurs în natură,iar ecosistemul Dunării va fi grav afectat pe termen lung.Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, declară că nu comenteazăafirmațiile Greenpeace, raportându-se la datele oficiale, transmisede specialiști. Borbely susține că incidentul de la Kolontar nu îlface mai circumspect în privința proiectului Roșia Montană.

Salvați prin muncă, ajutați de natură

Fisura din peretele rezervorului de noroi toxic care a cedatluni, 4 octombrie, provocând o catastrofă ecologică soldată cu 7morți, 150 de răniți (mulți aflați în stare gravă, cu arsurichimice) și un dispărut, a fost stabilizată. Riscul unei a douadeversări s-a redus, a declarat, duminică, șeful Serviciiloranticatastrofă ale Ungariei, Tibor Dobson, citat de AFP.
Un nou dig se construiește la Kolontar, vremea bună favorizândlucrările. Barajul, construit din pământ și pietre, va avea oînălțime de patru-cinci metri și o lungime de 40 de metri.

Acesta va împărți satul în două, pentru ca o eventuală nouăscurgere de noroi toxic să nu ajungă la casele rămase intacte dupăcatastrofa de luni. Construirea acestui dig a început sâmbătă (cânda și fost finalizată fundația) și ar urma să se încheie în 48 deore.
900 de muncitori și experți în reconstrucție, curățare șiecologizare, cărora li s-au alăturat un număr aproape egal devoluntari, lucrează la locul sinistrului – circa 160 de kilometriîn vestul Budapestei.

Fisura apărută în perete a determinat autoritățile să-ievacueze, sâmbătă, pe cei 800 de localnici, iar cei 5.400 delocuitori ai unui sat vecin își făceau bagajele, la rândullor.
Eșantioanele de apă din Dunăre și afluenți, prelevate deautoritățile ungare sâmbăta seara, indică diminuarea poluării: pe oscară de la 1 la 14, pH-ul era de 8,3 pe râul Marcal, de 8,37 înRaab și de 8,24 în Dunăre. 8 este nivelul optim. Diluția rapidă anoroiului toxic este ajutată de debitul crescut al Dunării, de6.000 de metri cubi pe secundă, față de media anuală de 3.500mc/s.

Măsurătorile efectuate de Apele Române, la Baziaș (lângă punctulde intrare al Dunării pe teritoriul României), au indicat un pH de8,5, considerat normal. În paralel cu analizele efectuate de ApeleRomâne, la Drobeta-Turnu Severin se fac măsurători ale apei decătre reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și cei aisocietății SECOM, de furnizare a apei potabile, întrucât ceiaproximativ 100.000 de locuitori ai orașului sunt alimentați cu apădin Dunăre. Autoritățile au declarat că, în cazul în care poluareanu va fi ținută sub control prin procedeul de tratare și filtrare aapei, atunci se va recurge la restricții de consum în cazullocuitorilor din Drobeta-Turnu Severin.

Ce spun verzii…

În orele care au urmat ruperii batalului de stocare areziduurilor chimice, aparținând fabricii Ajka (grup MAL) deprelucrare a aluminiului, 700.000 de metri cubi (conform ultimelorestimări) de deșeuri metalifere de culoare brun-roșcat cu un pH de12-13 s-au revărsat în pârâul Torna, afluent al râului Marcal, șipe o rază de 40 de kilometri pătrați. 230 de case au fost inundate,ecosistemele din Tarnal și Marcal au fost distruse, iar Raab șiDunărea au fost și ele afectate, dar într-o măsură mai mică. ÎnDunăre, pH-ul maxim înregistrat a fost de 9. Autoritățile ungare auaplicat măsurile specifice de decontaminare (reducere aalcalinității apei). Pentru a proteja calitatea apei din râulMarcal, pompierii și personalul militar au deversat 400 de tone denitrat de calciu și nitrat de magneziu, precum și 1.000 de tone deipsos.

Pe de altă parte, agenția de presă AFP a citat un oficial de laProtecția apelor din Ungaria, care susține că, în anumite sectoareale Dunării, s-a depășit cota de 9 a pH-ului.
În pofida garanțiilor date de autorități, organizațiile ecologisteGreenpeace și Fondul mondial pentru protecția naturii (WWF) afirmăcă ecosistemul din Dunăre rămâne amenințat pe termen lung.

Specialiștii Organizației Greenpeace au trimis probele chimiceale mostrelor de nămol roșu în Austria și susțin că rezultatelearată o concentrație de arsenic de două ori mai mare decât nivelulnormal.

Valorile de arsenic și mercur din nămolul toxic din Ungaria suntsurprinzător de mari. Analiza făcută de Agenția de ProtecțiaMediului din Austria indică o cantitate de arsenic de 110 mg/kg, demercur de 1,3 mg/kg și crom – 660 mg/kg. Raportat la cantitateatotală de noroi roșu emisă în mediu, aceasta înseamnă o cantitatede 50 de tone de arsenic.

Analiza probelor dintr-un canal de apă din orașul Kolontarindică un conținut de arsenic 0,25 de miligrame pe litru, adică de25 de ori mai mare decât limita admisă pentru apa potabilă.Arsenicul este toxic pentru plante și animale și se poate acumulaîn organism, iar la oameni poate afecta grav sistemul nervos.Mercurul se acumulează în special în pești și poate, ca șiarsenicul, să afecteze sistemul nervos. S-a văzut deja că nămolulroșu este caustic, provocând arsuri ale pielii și organelor carevin în contact direct cu acesta (globi oculari, nas, urechi).

…și cum răspund autoritățile

De altfel, Ungaria a anunțat că măsurile deecologizare vor duracel puțin un an și vor costa zeci de milioane de euro. Secretarulde Stat în Ministerul Mediului din Ungaria, Zoltan Illes, acatalogat evenimentul ca cel mai grav accident chimic din istoriaUngariei. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că „vorexista consecințe pentru cei responsabili de această tragedie și vaîncepe o nouă eră, în care lucrurile vor fi gestionatediferit”.

Cu toate acestea, ministrul Mediului din România, LaszloBorbely, continuă să fie optimist. „Nu comentez afirmațiile celorde la Greenpeace. Mă raportez exclusiv la datele furnizate despecialiștii de la Apele Române și de cei din Ungaria. Am ținutlegătura în permanență cu omologul meu de la Budapesta și m-aasigurat că măsurătorile indică revenirea la parametri normali,atât în privința pH-ului, cât și a concentrației de metale grele.Acum două ore (duminică, în jurul orei 14) am vorbit și laMehedinți și ultimele rezultate sunt la fel, normale”, a declaratBorbely, pentru gândul.

Proiectul Roșia Montană Gold Corporationcontinuă

Într-o adresă trimisă gândul, Roșia Montană Gold Corporation îșiexprimă regretele pentru accidentul din Ungaria, dând asigurări căsituația este irepetabilă în cazul în care proiectul său va fi pusîn practică: „Ce s-a întâmplat în Ungaria este regretabil și neexprimăm părerea de rău și compasiunea față de persoanele afectate.În același timp, Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) consideră căun asemenea scenariu este imposibil în cazul proiectului RoșiaMontană, întrucât acesta este foarte solid din punct de vederetehnic, fiind elaborat de cele mai experimentate companii îndomeniu, la nivel mondial. Proiectul minier va folosi tehnologie deultimă oră, care face ca astfel de incidente să fie excluse.

Barajele Cetate și Corna de la Roșia Montană sunt proiectate de ceamai mare companie de profil din lume, compania americană MontgomeryWatson Harza, la standarde chiar mai severe decât standardeleinternaționale în vigoare. Siguranța barajelor proiectate pentruProiectul Roșia Montană a fost recunoscută unanim de către ComisiaNațională pentru Siguranta Barajelor, autoritatea română îndomeniu, încă din aprilie 2007, iar recent RMGC a primit din parteaMinisterului Mediului și Pădurilor avizele care confirmă căbarajele Cetate și Corna sunt proiectate să funcționeze însiguranță.

Mai mult decât atât, barajul Corna a fost evaluat în detaliu decătre prestigioasa instituție Norwegian Geotechnical Institute.Analizele au luat în considerare scenarii critice, inclusiv toatemodalitățile posibile de nefuncționare a barajului Corna încondiții extreme, cum ar fi un cutremur neobișnuit de mare și careapare extrem de rar și o precipitație extremă într-o perioadă de 24de ore. Concluzia evidențiată în raportul publicat în aprilie 2009a fost clară: așa cum a fost proiectat, barajul va fi printre celemai sigure din lume”.

Rugat să precizeze dacă accidentul din Ungaria îi va schimbaatitudinea în privința proiectului Roșia Montană – GoldCorporation, ministrul Mediului a replicat: „Eu nu am avut și nuvoi avea o altă atitudine decât cea legală. Aplic legislația, câtăvreme este în acord cu cea europeană. În momentul de față, abia amînceput discuțiile pe studiul de impact. Punem multe întrebări șiapoi mai vedem ce e de făcut”.

Ungurii constată „limite normale” alepoluării

„Să nu considerăm poluarea care a ajuns în Dunăre drept opoluare reală”, spunea ministrul de Interne ungar, Sandor Pinter,sâmbătă, când fluviul era deja contaminat de nămolul toxic.Inclusiv în privința efectelor pe termen lung, ministrul eraoptimist, considerând că poluarea „nu va fi într-o măsură care săpoată provoca distrugeri biologice și de mediu”.
Oficialii unguri iau drept semn pozitiv faptul că aciditateaDunării în zona unde a intrat în contact cu scurgerile toxice ascăzut. De la un pH de 9 (joi) s-a ajuns la 8 (sâmbătă) și existăsperanța unei reveniri la nivelul normal (7). Totuși, în afaraefectului coroziv al substanțelor deversate, impactul metalelorgrele (crom, cadmium, arsenic) se va face resimțit pe termenlung.

Efectele se vor resimți atât pe cele între 800 și 1.000 dehectare contaminate de scurgerea din lacul fabricii de aluminiu,dar și în apele cu care noroiul roșu va intra în contact. Un raportal Greenpeace arată că nivelul de arsenic în apele contaminate estede 25 de ori peste cel admisibil pentru apa potabilă.

În schimb, raportul firmei Magyar Aluminium (MAL) asupracompoziției deșeurilor deversate se referă la oxid de fier (de undeprovine culoarea roșie) în proporție de 40-45%, câte 10-15% oxid dealuminiu și dioxid de silicon, plus cantități mai mici de oxid decalciu, dioxid de titan și oxid de sodiu.
Riscul unei noi deversări, dată drept probabilă, sâmbătă, din cauzaunei crăpături în digul lacului de decantare, a fost depășit,duminică, după ce cei 900 de muncitori și experți, ajutați de700-800 de voluntari, au reușit să ridice un nou dig.(Robert Veress, Bogdan Munteanu)

Pe stadion doar cu vaccin sau test! Premierul a anunţat condiţiile ca fanii să intre...
Loredana Groza, prinsă de paparazzi BEATĂ MANGĂ. Ce alte vedete din România s-au luat la...
FOTO. Anca Țurcașiu, apariții fără inhibiții! Imaginile cu ea la mare, la 50 de ani
GRAVIDA? „Aproape că am căzut din picioare” Anca Serea, declarațiile momentului! E vorba de SARCINA...
Stelistul Chitoșcă și rapidistul Ciuculescu s-au luat la bătaie! Scandal monstru la Survivor România! Imagini...
Pericolul major care amenință planeta. Acum e oficial, aplicațiile de tip Waze ar putea deveni...
VIDEO Atenţie, cade! Momentul în care un balcon ticsit de invitaţi se prăbuşeşte pe stânci,...
BANCUL ZILEI – O partidă feroce de 53X în patru
Job-ul pentru care poți fi plătit cu 22.000 de euro pe lună și nu necesită...
Loredana Groza, prinsă de paparazzi BEATĂ MANGĂ. Ce alte vedete din România s-au luat la...
Au furat TUNUL direct de pe fundul mării! „Au crezut că ar fi o piesă...
Alimentul care a fost numit după Benone Sinulescu. Se vinde ca pâinea caldă în România
Horoscopul banilor 17-23 mai 2021. Zodia care dă lovitura, va fi săptămâna perfectă
După primul satelit și primul om în spațiu, rușii mai dau o lovitură. E uluitor...
Flavia Groșan, medicul care tratează bolnavi de COVID-19 după scheme de tratament proprii, face un...
Cea mai periculoasă băutură alcoolică pentru ficat. Un român consumă 85 de litri anual
ULTIMA ORĂ. Cine au fost cei mai bine plătiţi români luna trecută. Vezi unde poţi...
Povestea antreprenoarei care a creat împreună cu soţul său un adevărat imperiu în România. Totul...
Inchide