Noul sediu SPP costă mai mult pentru că așa e „practica frecventă să mai crească prețul”

Redactor:
Dan Cărbunaru
Noul sediu SPP costă mai mult pentru că așa e „practica frecventă să mai crească prețul”
În plină criză economică, valoarea contractului pentru construirea sediului Serviciului de Protecție și Pază a fost majorată cu peste 500 de mii RON, printr-un act adițional, acuză Mugur Ciuvică, prin Grupul de Investigații Politice

În replică, șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, a declarat căprocedurile sunt transparente și legale, iar sumele suplimentare seîncadrează în prevederile legii. SPP a reacționat și printr-uncomunicat, în care explică de ce s-a ajuns la cheltuirea unor sumesuplimentare. Miza disputei, cele 184 de milioane de RON, baniialocați noului sediu SPP.

Potrivit GIP, contractul de ridicare a sediului SPP a fostatribuit în 12 martie 2009 firmei Bog’art SRL. În data de 2decembrie 2009, SPP a încheiat cu Bog’art un act adițional lacontractul pentru construirea sediului SPP, prin care contractulinițial a fost majorat cu 577.786 RON, fără TVA, pentru „executareaunor lucrări neprevăzute în contract”.

Asta după ce suma maximă alocată noului sediu fusese majorată cu45 la sută, astfel încât suma alocată inițial, de 127 milioane RON,a ajuns la 184 milioane RON.

În plus, susține GIP, SPP are deja un sediu în PalatulParlamentului pentru amenajarea și renovarea căruia s-au cheltuitde-a lungul anilor milioane de euro. Astfel, numai în octombrie2003, SPP ar fi încheiat un contract de 48.838.316.987 lei vechipentru construcții, instalații și dotări la sediul din PalatulParlamentului.

Reacția serviciului

La rândul său, SPP se apără printr-un comunicat de presă, încare arată că a fost silit să își construiască un nou sediu, dupăce Guvernul a dat o hotărâre, în anul 2006, prin care spațiile SPPdin corp B 3 au fost transferate către Camera Deputaților șiSenatul României. În același an, un protocol semnat cu ParlamentulRomâniei permitea SPP să-și desfășoare activitatea în aceastălocație doar până la data de 31 august 2010, suportând costultuturor utilităților.

Indicatorii tehnico-economici stabiliți de Guvern în anul 2007,pentru construirea unui sediu al serviciului, aveau la bază unstudiu de fezabilitate din anul 2006 avizat de către ConsiliulInterministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național șiLocuințe. Creșterea cu 45% a valorii totale estimate a investițieipentru construirea noului sediu a fost provocată de actualizareastudiului de fezabilitate din 2006 și a devizului general alinvestiției la prețurile corespunzătoare datei la care se desfășuraprocedura (în perioada iulie-septembrie 2008).

În baza HG 1060 / 10 septembrie 2008 au fost aprobațiindicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Sediu SPP” (având labază avizul nr. 132 / 05 sept. 2008 al Consiliului Interministerialde Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. Astfel,costul estimat pentru construcție a fost majorat la suma de184.712.000 lei).

În ceea ce privește creșterea sumei contractului cu 577.786 lei,SPP susține că în desfășurarea activităților de construcții existăo practică frecventă de efectuare a unor analize economice înfuncție de stadiul fizic al lucrărilor, valoarea contractuluisuferind scăderi sau creșteri, în funcție de lucrări.

Astfel, în luna septembrie a reieșit o reducere a valoriicontractului, iar în noiembrie, analizele au generat o majorare acontractului în luna decembrie.

„Referitor la diminuarea din luna septembrie și majorareacontractului din luna noiembrie cu suma de 577.786 lei,reprezentând o creștere în cuantum de 0,42 % din totalulinvestiției, precizăm că acest procent se încadrează cu lejeritateîn prevederile HG nr. 28 din 09 ian 2008, capitol 5 – „Altecheltuieli”, punctul 5.3. litera b”, mai precizează SPP.

Inchide