Sănătate la card. Cum se vor duce românii în spitalele dotate cu POS-uri

Sănătate la card. Cum se vor duce românii în spitalele dotate cu POS-uri
Cardurile naționale de asigurări de sănătate vor fi tipărite de Imprimeria Națională și vor avea câte un cip care le va oferi medicilor informații cu privire la tratamentele și diagnosticele medicale ale unui anumit pacient, a spus, miercuri, ministrul Cseke

Cardurile naționale de asigurări de sănătate vor fi tipărite deImprimeria Națională și vor avea câte un cip care le va oferimedicilor informații cu privire la tratamentele și diagnosticelemedicale ale unui anumit pacient, a spus, miercuri, ministrulCseke. Fiecare cip va costa cel puțin doi euro și, având în vederecă 18 milioane de români au calitatea de asigurat, prețul total alcipurilor se va ridica la minimum 36 de milioane de euro. „Cardulva conține date de identificare a persoanei, codul numericpersonal, dovada contribuției asigurărilor de sănătate la zi șicare va fi importantă în sensul că nu va trebui ca cetățeanul să sedeplaseze la Casele de Asigurări de Sănătate pentru a scoate oadeverință de a dovedi plata contribuției; numărul solicitărilor deservicii medicale în codul furnizorului și diagnosticele medicalecu risc vital”, a declarat ministrul Sănătății după aprobareaHotărârii de Guvern prin care s-a convenit asupra modalității derealizare a sistemului național al cardurilor naționale deasigurări de sănătate.

Spitalele, dotate cu cititoare de carduri

Cardul va înlocui adeverința sau carnetul de asigurat și vasimplifica procedurile, mai spune Cseke Attila: „În ceea ceprivește beneficiile acestui card: reducerea birocrației ladovedirea calității de asigurat, creșterea calității actelormedicale prin informațiile pe care le conțin și care pot fiaccesate imediat de către prestatori și identificarea rapidă anivelului de acoperire a serviciilor și plățile acestora de cătreCasa de Asigurări de Sănătate”. În acest fel, va fi introdus unmecanism suplimentar de control al raportărilor și decontărilorserviciilor medicale. Potrivit reprezentanților MinisteruluiSănătății, cardul ar putea ajuta și la salvarea de vieți: „Dacăcineva intră în comă diabetică și are cardul asupra lui, medicii dela urgență află imediat care este problema, că e diabetic”. Fiecareunitate medicală va fi dotată cu cititoare de carduri, cu ajutorulcărora vor putea accesa informațiile referitoare la pacienți, maiprecizează reprezentanții ministerului.

Salariații au prioritate

Primele carduri vor fi eliberate la începutul lunii ianuarie2011 și vor fi trimise către asigurați prin poștă. Salariații auprioritate, a declarat șeful de la Sănătate: „Toți cetățenii careau calitatea de asigurat vor beneficia de un asemenea card naționalde sănătate. Vorbim în principiu de 18 milioane de cetățeni românicare astăzi au calitatea de asigurat. Primele carduri naționale desănătate vor fi emise la începutului lunii ianuarie 2011 și ele sevor emite în anumite trepte, în sensul în care noi vom propune caemiterea să se facă în primul rând pentru salariați și persoanecare contribuie cu o sumă la Casa Națională de Asigurări deSănătate”.

INFO PLUS

Coplata, introdusă din ianuarie 2011

Sistemul de coplată pentru servicii medicale va fi introdus înianuarie 2011, a spus, tot miercuri, Cseke Attila. StrategiaNațională de Raționalizare a Spitalelor 2010-2012, documentelaborat de către ministerul de resort, prevede introducereacoplății direct la furnizorul de servicii medicale pentru primultrimestru din 2011. Guvernul s-a angajat în negocierile cu FondulMonetar Internațional și Comisia Europeană să introducă sistemul decoplată pentru servicii medicale, iar ponderea scutirilor de laobligația de a efectua plata să nu depășească un nivel de 40%dintre pacienți. Potrivit proiectului anunțat de minister,contribuția personală a cetățenilor prin tichetele pentru sănătatenu va depăși 600 lei pe an.

Inchide