Gândul
  • Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Videanu întreabă Comisia Europeană, printr-un act oficial, dacă firma Marmosim a „persoanei particulare” Videanu poate să ia bani europeni de la ministerul Economiei, condus tot de Videanu

Videanu întreabă Comisia Europeană, printr-un act oficial, dacă firma Marmosim a „persoanei particulare” Videanu poate să ia bani europeni de la ministerul Economiei, condus tot de Videanu
Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a trimis Comisiei Europene o scrisoare în care solicit o opinie cu privire la intenția firmei Marmosim, al cărei proprietar este, de a accesa fonduri europene în cadrul unui program operațional la care ministerul pe care îl conduce este autoritate de management.

Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a trimis Comisiei Europeneo scrisoare în care solicit o opinie cu privire la intenția firmeiMarmosim, al cărei proprietar este, de a accesa fonduri europene încadrul unui program operațional la care ministerul pe care îlconduce este autoritate de management.

Potrivit NewsIn, scrisoarea este adresată comisarului europeanpentru dezvoltare regională, Johannes Hahn, iar în text ministruladmite indirect că se află într-un conflict de interese.

Potrivit legislației românești (Legea 161/2003, actualizată),prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ceexercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interespersonal de natură patrimonială, care ar putea influențaîndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivitConstituției și altor acte normative, se arată în lege.

Persoana care exercită funcția de membru al Guvernului esteobligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un actjuridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii înexercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folosmaterial pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I,în caz contrar actele administrative emise sau actele juridiceîncheiate fiind lovite de nulitate absolută.

Astfel, potrivit scrisorii, compania Marmosim – unde ministrulsusține că este acționar majoritar „în calitate de persoanăparticulară” – are intenția de a depune un proiect pentru obținereade fonduri structurale prin programul operațional sectorial”Creșterea Competitivității Economice” (POS-CCE).

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceriacționează în calitate de autoritate de management pentru acestprogram operațional, iar Marmosim, firma lui Videanu, este cel maimare producător de roci ornamentale din România.

„Dat fiind că doresc neapărat să evit probleme de orice natură,aș aprecia dacă ați putea să vă exprimați opinia asupra acesteichestiuni, în condițiile în care ar putea avea conotații delicate”,se spune în scrisoarea trimisă comisarului european de cătreministrul Videanu.

Scrisoarea este trimisă de Videanu în calitate de ministru alEconomiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și poartă antetulGuvernului României.

Inchide