Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB – proiectul de revizuire a Constituției

Redactor:
Gândul
Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iar datoria publică nu poate depăși 60% din PIB, se arată în proiectul de lege de revizuire a Constituției, făcut public de Administrația Prezidențială.
Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iar datoria publică nu poate depăși 60% din PIB, se arată în proiectul de lege de revizuire a Constituției, făcut public de Administrația Prezidențială.

Deficitul bugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iardatoria publică nu poate depăși 60% din PIB, se arată în proiectulde lege de revizuire a Constituției, făcut public de AdministrațiaPrezidențială.

În proiect a fost introdus un nou articol, după articolul 138,referitor la plafonarea deficitului bugetar și la datoriapublică.

„Statul trebuie să evite deficitul public excesiv și deficitulbugetar nu poate fi mai mare de 3% din PIB, iar datoria publică nupoate depăși 60% din PIB”, se arată la alineatul 1 alarticolului.

Pe de altă parte, potrivit alineatului 2, „împrumuturile externepot fi contractate numai în domeniul investițiilor”.

La același articol, 138 (prim), se prevăd și excepțiile: „Încazul producerii unor catastrofe naturale sau ivirii unor situațiiexcepționale cu impact negativ asupra finanțelor publice, valorilemaxime prevăzute la alineatul 1 pot fi depășite, cu acordulmajorității membrilor Parlamentului, numai dacă depășirea poate ficompensată în maximum trei ani (alineat 3 – n.r.)”.

De asemenea, „prin derogare de la dispozițiile alineatului (2),pentru prevenirea consecințelor unei calamități naturale sau aleunui dezastru deosebit de grav, cu acordul majorității membrilorParlamentului, pot fi contractate și alte împrumuturi externe(alineat 4 – n.r.)”.

Gabriel Pecheanu,[email protected]

Inchide