DOCUMENT EXCLUSIV. Guvernul pregătește MAREA DESCENTRALIZARE

DOCUMENT EXCLUSIV. Guvernul pregătește MAREA DESCENTRALIZARE
Publicat: 30/09/2013, 13:03
Actualizat: 29/07/2014, 19:34

Gândul vă prezintă în exclusivitate proiectul descentralizării conceput de vicepremierul Liviu Dragnea, care ar urma să fie aprobat printr-o Ordonanță de Urgență. Potrivit documentului obținut de gândul, descentralizarea ar urma să-și facă simțite efectele de la 1 ianuarie 2014, ea precedând astfel regionalizarea. Dacă descentralizarea plănuită de vicepremierul Dragnea va deveni realitate, ea va reprezenta cea mai radicală măsură luată în administrație în ultimii ani.

De la ministerul lui Liviu Dragnea a plecat în teritoriu pe 24 septembrie o circulară privind propunerea legislativă intitulată Ordonanță de Urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de ministere și celelalte organe de specialiate ale administrației publice centrale. Dacă proiectul regionalizării nu a avansat, șefii din teritoriu au discutat insistent cu vicepremierul Dragnea în ultimele luni despre realizarea descentralizării. Termenul limită până la care cei din teritoriu trebuie să vină cu amendamente este 1 octombrie 2013, până la orele 12.00.

În documentul obținut de gândul, în care se prevede modificare a nu mai puțin de 21 de acte normative, se precizează clar ce atribuții vor fi cedate de la centru către teritoriu – către Consiliile județene, președinții de Consilii Județene și primari.

Intenția că procesul descentralizării se dorește a fi realizat imediat, începând cu 1 ianuarie 2014, se regăsește chiar în preambulul proiectului de OUG, unde se vorbește despre necesitatea demarării procesului de elaborare a legii bugetului de stat pentru anul 2014 și subsecvent, a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea calendarului bugetar prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice.

Cele mai importante modificări:

1. în subordinea primăriilor din orașe/municipii vor funcționa servicii rutiere și de ordine publică ai căror directori vor fi numiți de primari.

2. în subordinea consiliilor județene vor fi transferate o serie de servicii deconcentrate de la ministere și agenții, conduse de persoane numite de președintele CJ. Astfel vor fi reorganizate în subordinea CJ oficiile județene de agricultură, direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu, unitățile teritoriale de promovare turistică, direcțiile județene de sport și tineret, centrele județene de resurse și asistență educațională, casele corpului didactic, agențiile județene de ocupare a forței de muncă, agenția de plăți și inspecție socială, agențiile județene pentru protecția mediului, direcțiile județene de pescuit și acvacultură și direcțiile de sănătate publică.

3. METROREX trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Consiliului General al Municipiului București. Tot în subordinea CGMB trece și Autoritatea Metropolitană de Transport București.

4.Porturile de la Dunăre trec în subordinea Consiliilor Județene în raza cărora se află.

5. Plajele cu destinație turistică vor fi administrate de consiliile locale.

NOILE COMPETENȚE ALE ȘEFILOR LOCALI

Pe lângă competențele actuale, în documentul realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației se adaugă o serie de noi instituții care vor intra în subordinea șefilor din teritoriu.

Astfel, în competențele autorităților publice locale intră:

– serviciile de ordine și siguranță publică și circulația pe drumurile publice
– serviciile de sănătate publică la nivel județean
– administrarea plajelor turistice maritime și fluviale, ale râurilor, pârâurilor și ale lacurilor de acumulare
– administrarea sistemelor de gospodărire a apelor
– protecția mediului, pescuit și acvacultură
– dezvoltare rurală;
– ocuparea forței de muncă la nivel local
– administrarea unităților sportive și de tineret, a taberelor școlare, centrelor de agrement, caselor de cultură ale studenților, precum și a cluburilor sportive de la nivel local;
– dezvoltare și promovare turistică;
– organizează și desfășoară activități educative extrașcolare/de tip nonformal prin cluburile copiilor;
– protejarea patrimoniului cultural de pe teritoriul județului
– administrarea porturilor de fluviale interes județean
– implementarea programelor județene în domeniul tineretului și sportului

DESCENTRALIZAREA POLIȚIEI

Descentralizarea competențelor poliției este prevăzută în proiectul de OUG, urmându-se a se completa atribuțiile poliției locale, dar și atribuțiile Poliției Române. Potrivit documentului citat se va modifica OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și se va propune ca „aplicarea și executarea controlului privind respectarea normelor referitoare la circulația pe drumurile publice să se realizeze de către autoritățile administrației publice locale prin servicii rutiere organizate în subordinea acestora”.

Noile servicii rutiere se vor afla în subordinea autorităților administrației publice locale, primarii, cu avizul Inspectoratului de poliție județean, urmând să numească directorii executivi ai acestor noi Servicii Rutiere. Competențele acestor directori vor fi aprobate de consiliile locale, cu avizul Inspectoratului de poliție județean.

Pentru descentralizarea poliției, categoriile de personal al poliției locale se vor completa cu functionari publici, civili, cu statut special, care vor ocupa funcții specific de polițist conform Statutului polițistului.

Cum se modifică legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române

„În interiorul localităților urbane aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de prevenire și combatere a fenomenului infracțional și de identificare și contracarare a acțiunilor elementelor care atentează la viața, libertatea, sănătatea și integritatea persoanelor, a proprietății private și publice, precum și a altor interese legitime ale comunității se realizează de către autoritățile administrației publice locale prin servicii de ordine publică organizate în subordinea acestora”, se arată în proiectul de OUG.

Toate cheltuielile privind organizarea și funcționarea serviciilor de ordine publică, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, se asigură din bugetele locale/București, cu avizul Inspectoratelor de poliție județene, în condițiile legii.

De asemenea, bunurile mobile și imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratelor județene de Poliție, folosite de compartimentele/serviciile de ordine publică, reorganizate ca Servicii de ordine publică trec în domeniul public al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază funcționează și în administrarea consiliilor locale, cu păstrarea destinației, conform prevederilor legale.

Și directorii executivi ai acestor servicii de ordine publică vor fi numiți de primar, cu avizul Inspectoratelor de poliție județene, în condițiile legii.

Pentru ca toate acestea să devină realitate, vor trebui modificate legea 155/2010 privind poliția locală, modificarea Legii nr. 218/2002 privind Poliția Română și OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

„Suplimentarea numărului de personal din cadrul Serviciului rutier și Serviciul de ordine publică din cadrul poliției locale se poate realiza prin transfer de la Ministerul Afacerilor Interne sau prin repartizarea de la instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne””, se arată în documentul realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ce pleacă de la MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București, unitățile finanțate integral din venituri proprii și din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale și ambulatoriile de specialitate din subordinea Direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, centrele județene de aparatură medicală, centrele județene de transfuzii sanguine și laboratoarele de referințe medicale vor trece în autoritatea administrației publice locale – Consiliul Județean/ CGMB.

Directorii coordinatori și adjuncții acestora vor numiți de președintele Consiliului Județean, respectiv a primarului municipiului București, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale.

Autorizarea desfășurării activității de către dentiști poate fi delegată direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

De asemenea, autoritățile locale vor avea un cuvânt de spus și în desemnarea unor membri în Consiliul de Adminstrație al CNAS. Va crește și numărul reprezentanților nominalizați de Consiliul Județean în CA al caselor de asigurări de sănătate județene.

Pentru a se asigura sursa de finanțare corespunzătoare în domeniul sănătății se prevede că „veniturile proprii ale Ministerului Sănătății constituite potrivit art. 361 se transferă, în cuantum de 70%, bugetelor județelor, potrivit unei formule de repartizare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, elaborat împreună cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR renunță la metrou și porturile de la Dunăre

Descentralizarea va implica și faptul că societatea comercială de Transort Metroul București „Metrorex” va trece de la Ministerul Transporturilor la Consiliul General al Municipiului București. Tot la CGMB va trece și Autoritatea Metropolitană de Transport București.

„Investițiile pentru realizarea proiectelor de modernizare și dezvoltare a infrastructurii și materialului rulant se finanțează de la bugetul local al municipiului București, bugetul de stat, precum și din credite interne și externe. Aceleași prevederi se aplică și pentru obiectivele de protecție civilă, sumele alocate fiind nominalizate distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Metrorex”, se arată în documentul propus spre consultare.

În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ de reorganizare a Societății Comerciale de Transport cu Metroul „Metrorex” – S.A., Ministerul Transporturilor și Consiliul General al Municipiului București încheie protocoalele pentru predarea – preluarea activelor și pasivelor Metrorex, se arată în documentul transmis de Dragnea în Teritoriu.

În privința porturilor, competențele în administrare exercitate de Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. – Giurgiu vor trece la consiliile județene Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Giurgiu, Călărași, Constanța.

În cazul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. – Galați competențele în administrate vor fi preluate de consiliile județene Galați, Tulcea, Constanța, Brăila. Astfel:

1. Consiliul județean Caraș Severin va administra porturile Baziaș și Moldova Veche;
2. Consiliul județean Mehedinți va administra porturile Drencova, Șvinița, Tisovita, Dubova, Orșova, DrobetaTurnu-Severin și Gruia;
3. Consiliul județean Dolj va administra porturile Cetate, Calafat, punctul de lucru Rast și portul Bechet;
4. Consiliul județean Olt va administra portul Corabia;
5. Consiliul județean Giurgiu va administra portul Giurgiu;
6. Consiliul județean Călărași va administra porturile Călărași și Oltenița, precum și punctul de lucru Chiciu;
7. Consiliul județean Constanța va administra portul Cernavodă, portul Hârșova și punctul de lucru Ostrov Regie;
8. Consiliul Județean Galați va administra portul Galați;
9. Consiliul Județean Brăila va administra portul Brăila;
10. Consiliul Județean Tulcea va administra porturile Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Chilia Veche, Port Smârdan, Măcin, punctele de lucru Gura Arman și Turcoaia.

MINISTERUL MEDIULUI cedează plajele

Agenția județeană pentru protecția mediului, respectiv a municipiului , Filiala regională a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură vor trece în subordinea Consiliilor Județene și a CGMB.

Implementarea legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean revine agențiilor județene pentru protecția mediului aflate în subordinea Consiliilor Județene, se arată în documentul obținut de gândul.

„Filialele regionale aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se reorganizează ca direcții județene pentru pescuit și acvacultură, servicii publice de interes județean, în subordinea consiliilor județene pe a căror rază teritorială se află. În județele în care nu sunt filiale regionale, se înființează direcțiile județene pentru pescuit și acvacultură, în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București”, se prevede în documentul guvernamental.

Potrivit propunerii de OUG „titularul dreptului de administrare a plajelor cu destinație turistică este consiliul local pe a cărui rază teritorială se află”, acestuia revenindu-i dreptul de administrare a lucrărilor de întreținere și ecologizare a plajelor.

„Lucrările realizate sunt finanțate atât din bugetul propriu, cât și din veniturile obținute de la utilizatorii plajelor cu destinație turistică, proporțional cu suprafața de plajă utilizată.”, se propune în proiectul descentralizării.

„Titularului dreptului de administrare îi revine o cotă-parte de 80% din redevențele obținute din concesionarea plajelor cu destinație turistică aflate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale respective, iar diferența de 20% se face venit la bugetul de stat, pentru contractele aflate în derulare”, se adaugă în documentul citat.

Dreptul de administrare a plajelor turistice maritime și fluviale ale râurilor, pârâurilor și ale lacurilor de acumulare se transferă de la Administrația Națională „Apele Române” către consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află.

Din totalul sumelor percepute din închirierea și concesionarea bunurilor proprietate publică a statului cu destinația de balastieră, aflate în administrarea autorităților și instituțiilor publice centrale, o cotă-parte de 25% se face venit la bugetul de stat, iar o cotă-parte de 75% se face venit la bugetele locale pe a căror rază administrativ-teritorială se află bunurile respective.

Ce competențe se transferă de la MINISTERUL AGRICULTURII

În subordinea Consiliilor județene și a Consiliului general al municipiului București se propune înființarea oficiilor pentru agricultură județene/ a municipiului București, prin reorganizarea direcțiilor pentru agricultură județene, oficiilor județene de studii pedologice și agrochimice și a caselor agronomului.

Noile structuri vor prelua din competențele celor care se desființează, urmând a se stabili patrimonial serviciilor nou înființate.

MINISTERUL CULTURII cedează cinematografele și terenurilor aferente

De la ministerul Culturii în urma procesului de descentralizare, serviciile publice și organele de specialitate aflate în subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Culturii se reorganizează în subordinea autorităților administrației publice locale. Practic, competențele vor trece la Consiliile Județene, respectiv CGMB.

De asemenea, toate sălile și grădinile de „spectacol cinematografic”, în total 133, dar și imobilele, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție a Filmelor, „România Film”, vor trece, libere de sarcini, în administrarea consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, după caz.

În subordinea Consiliilor Județene și a CGMB se vor înființa direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu.

Aceste Direcții Județene vor avea dreptul, în condițiile legii, de a concesiona, da în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau închiria monumentele istorice proprietate publică a statului.

Pe lângă Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniu se vor înființa comisiile județene ale monumentelor istorice, ca organisme științifice de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniu protejării monumentelor istorice.

În proiectul descentralizării, se prevede că o cotă-parte de 50% din sumele colectate la Fondul Cultural Național / Fondul Cinematografic se face venit la bugetele județelor, cu destinația finanțării nerambursabile a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

De la bugetul de stat se alocă către bugetele locale o cotă de 70% din sumele încasate din redevențele obținute din concesionarea monumentelor istorice aflate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale respective.

„Angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor așezămintelor culturale și a instituțiilor publice care funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale, precum și a directorilor generali sau, după caz, a directorilor așezămintelor culturale care funcționează în subordinea autorităților administrației publice locale se face pe baza susținerii unui concurs de proiecte de management, câștigătorii urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii”, se arată în proiectul descentralizării.

MINISTERUL ECONOMIEI lasă turismul liderilor locali

De la Ministerul Economiei vor trece în subordinea administrației publice locale o parte din competențele Autorității Naționale pentru Turism, respectiv autorizarea, clasificarea și licențierea în turism și unitățile teritoriale turistice.

Consiliile Județene vor avea competențe noi precum: autorizarea stațiunilor balneare, climaterice și balneoclimaterice, emiterea brevetului de turism, atestarea parcurilor turistice, autorizarea a activității de agrement nautic, activități turistice pe plajă, activități ecoturistice.

Ce pierde MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Consiliile Județene vor prelua de la Ministerului Tineretului și Sportului direcțiile județene pentru tineret și sport/municipiul București, casele de cultură ale studenților și infrastructura aferentă, Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, bazele sportive de interes județean, taberele școlare și centrele de agrement de interes județean, cluburile sportive de interes local, taberele școlare și centrele de agrement de interes local.

„Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret se reorganizează ca servicii publice de interes județean, în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București”, se arată în setul de măsuri de descentralizare în domeniul tineretului și sportului.

Descentralizarea MINISTERULUI EDUCAȚIEI

Inspectoratul școlar județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Casa corpului didactic, Palatele copiilor/Palatul Național al Copiilor, Cluburile copiilor, cluburile sportive școlare vor intra sub autoritatea Consiliilor Județene sau a celor locale/ Consiliul General al Municipiului București.

„Casele corpului didactic, denumite în continuare CCD, se reorganizează ca structuri cu personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București și sunt coordonate metodologic de către inspectoratul școlar. Modul de organizare și funcționare a CCD se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, în baza regulamentului cadru aprobat prin ordin al ministrului educației naționale”, se stipulează la măsurile privind descentralizarea în domeniul învățământului preuniversitar.

Astfel, directorii caselor corpului didactic urmează să fie numiți de președintele Consiliului Județeen sau de primarul municipiului București, pe bază de concurs public, reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul Educației Naționale. Directorii caselor corpului didactic vor încheia un contract de management cu președintele Consiliului județean.

Ce pleacă de la MINISTERUL MUNCII

Consiliile județene vor primi în subordine agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și agențiile pentru plăți și inspecție socială.

Cum se trimit banii în teritoriu

„Finanțarea competențelor/structurilor descentralizate la nivel județean/local se face de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, comunică Ministerului Finanțelor Publice sumele aferente competențelor care se descentralizează conform prezentei ordonanțe de urgență în vederea fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul 2014. Finanțarea plăților aferente beneficiilor de asistență socială și susținerii programelor de servicii sociale se asigură în proporție de 70% din bugetele unităților administrativ-teritoriale prin transferuri din bugetul de stat și în proporție de 30% din sume pentru echilibrarea bugetelor locale”, se arată în dispozițiile finale și tranzitorii ale documentului obținut de gândul.

Planul lui Victor Orban în România funcţionează! Adevărul despre locul în care Ungaria investeşte milioane...
Medicii au rămas șocați! Ce și-a introdus o femeie în organul genital întrece orice imaginație
FOTO. Sorana Cîrstea a eclipsat până și Turnul Eiffel! Apariție wow la Paris a iubitei...
„Scutul” natural împotriva ţânţarilor. Top 11 plante care alungă ţânţarii din casă
SCANDALOS! Actrița de filme pentru adulți cere despăgubiri de 5 milioane de dolari. Ce i...
Bomba anului: Simona Halep se mărită cu Toni Iuruc! Avem dovada: campioana radiază de fericire...
Horoscop duminică, 13 iunie. Scorpionii petrec timp cu persoana iubită
Ploile nu se opresc. ANM a emis o nouă avertizare meteo în aproape toată ţara
BANCUL ZILEI – Amantul soției vrea o mărire
O tânără care a dispărut acum 11 ani a fost găsită împreună cu iubitul în...
Medicii au rămas șocați! Ce și-a introdus o femeie în organul genital întrece orice imaginație
Noi tensiuni între MARILE PUTERI! Incidentul aerian dintre SUA și RUSIA care dă FIORI alianței...
Pepe aruncă bomba după divorţul de Raluca Pastramă: ”Mă însor din nou”
Florile și plantele pe care trebuie să le ții în casă. Aduc mult noroc și...
Kanye West a și uitat-o pe Kim Kardashian. Este uluitor cui i-a furat iubita!
Veste ȘOC în România: Cunoscuta jurnalistă A MURIT după un accident vascular
America e în stare de ȘOC: Este tot mai umilită pe scena mondială!
Bomba din filmele pentru adulți. Theo Rose a făcut marea dezvăluire
S-a prăbuşit City Insurance, cea mai mare companie de RCA! Tot managementul este suspendat, Fondul...
Cum arată maşina care sperie piaţa auto mondială, şi de care se tem chiar şi...