Guvernul publică UN VOLUM despre REALIZĂRILE cabinetului Dăncilă. Coordonator: Darius Vâlcov

Redactor:
Ana Petrescu
Cele mai importante știri ale dimineții

Executivul are pe ordinea de zi a primei ședințe din 2019 un memorandum care prevede publicarea unui volum, cu fonduri publice, privind implementarea măsurilor Programului de guvernare în anul 2018. Raportul Executivului va fi realizat sub coordonarea lui Darius Vâlcov.

„Programul de guvernare 2018-2020, document programatic, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 29 ianuarie 2018, include măsurile pe care Guvernul și le-a asumat pentru atingerea obiectivului de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă>”, prevede memorandumul trimis de secretarul general al Guvernului Toni Greblă și Ion Ghizdeanu, președinte al Comisiei Națională de Strategie și Prognoză.

De asemenea, documentul mai propune ca analiza și coordonarea raportului să fie făcut de către Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă.

 

Totodată, Executivul vrea ca reprezentanții Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză să transmită fiecărui minister, până pe 1 februrie, evaluările parțiale pe fiecare domeniu din programul de guvernare, pe baza situației prezentate de acestea pe parcursul lunii octombrie 2018.

Până la data de 15 februarie, fiecare instituție care are responsabilități sau contribuții la îndeplinirea angajamentelor din programul de guvernare va transmite pe e-mail la Comisia Națională de Strategie și Prognoză propunerea acestora pentru forma finală a capitolului, cu includerea tuturor realizărilor din anul precedent.

Ulterior, Comisia Națională de Strategie și Prognoză va prezenta în Guvern raportul însoțit de un memorandum care să evidențieze, în sinteză, realizările din 2018.

„Având în vedere realizările deosebite din domeniile prioritare, propunem elaborarea următoarelor capitole de sinteză: Principalele rezultate economico-sociale; Modul de realizare a celor 115 acțiuni prioritare; Investiții publice și investiții în parteneriat public-privat; Programe guvernamentale și scheme de ajutor de stat; Politica fiscal bugetară; Absorbția fondurilor europene – acțiuni și realizări. Pentru realizarea acestor capitole de sinteză propunem ca fiecare instituție cu atribuții în îndeplinirea Programului de guvernare să transmită la Comisia Națională de Strategie și Prognoză situația detaliată a obiectivelor de investiții finalizate în anul 2018 și stadiul celor în curs de finalizare. Se va menționa valoarea cheltuielilor de investiții pentru fiecare obiectiv”, potrivit sursei citate.

 

Sursa menționată precizează că după aprobarea raportului de către Guvern, acesta să fie publicat în 500 de exemplare, care vor fi distribuite instituțiilor din administrația publică centrală și locală, cheltuielile urmând să fie acoperite din bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

De asemenea, Guvernul mai are printre actele normative înscrise pe ordinea de zi a ședinței de miercuri și un proiect de hotărâre pentru stabilirea datei de la care vor fi puse în circulație pașapoartele electronice.

„Pașapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora. Contravaloarea pașapoartelor electronice eliberate în țară se încasează potrivit dispozițiilor art 15.1 din Legea nr 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare”, prevede modificarea adusă articolului 5 din hotărârea de Guvern privind stabilirea datei la care se pun în circulație pașapoartele electronice.

 

Conform comunicatului de presă al Executivului, în ședința de miercuri, Guvernul va discuta și despre un proiect de hotărâre pentru revocarea sau numirea unor prefecți/subprefecți.De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Executivului mai apar următoarele acte normative:

„1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și a conținutului acestora.

2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului acestora.

3. Proiect de Hotărâreprivind comasarea, actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Satu Mare.

 

4. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a X-a a Împuterniciților, semnat la Ismail, Ucraina, la 4 octombrie 2018 pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați, la 30 septembrie 1997.

5.Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării.

6. Proiect de Hotărâre privind înființarea și funcționarea Teatrului Muzical „Ambasadorii” și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 

7. Proiect de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Executivul va adopta și următoarele memorandumuri:

„1. Memorandum cu tema: „Negocierea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaysiei privind cooperarea în prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate și a altor infracțiuni grave”

2. Memorandum cu tema: Aprobarea Raportului Final al Comitetului interministerial, constituit conform Deciziei Primului-ministru nr. 268/01.10.2018″.

Inchide