La MAI, SRI și SIE vine vara. Se angajează bucătari și cameriste pentru casele de protocol și căminele de garnizoană cu un milion de euro

Redactor:
Gândul
La MAI, SRI și SIE vine vara. Se angajează bucătari și cameriste pentru casele de protocol și căminele de garnizoană cu un milion de euro
Guvernul și-a propus să angajeze pentru perioada estivală bucătari, cameriste, ospătari și recepționeri în casele de protocol ale MAI și în căminele de garnizoană ale SRI și SIE, majorând costurile de personal cu un milion de euro.

Guvernul și-a propus să angajeze pentru perioada estivalăbucătari, cameriste, ospătari și recepționeri în bazele deagrement, casele de odihnă și de oaspeți ale MAI și căminele degarnizoană ale SRI și SIE, majorând costurile de personal cu peste1,1 milioane euro. Încadrarea acestei categorii de personal peposturi vacante, pentru o perioadă limitată, este prevăzută într-unproiect de ordonanță de urgență, potrivitMediafax.

În document se amintește că Executivul a suspendat încă din 2009ocuparea prin examen sau concurs a posturilor vacante dinautoritățile și instituțiile publice, cu excepția unui procent de15% din totalul posturilor care urmează să devină vacante.

Documentul arată totodată că MAI are în administrare spații decazare destinate recreerii și refacerii „capacităților fizice șiintelectuale” ale personalului, care funcționează numai în sezonulestival și pentru care s-ar justifica acceptarea unor excepțiireferitoare la încadrarea personalului. În aceeși situație se aflăși SRI, și SIE, ce au în administrare cămine de garnizoană pentrucare este necesară asigurarea condiților de cazare și hrănire apersonalului.

Funcțiile de personal contractual ce urmează a fi încadrate însezonul estival pentru administrarea caselor de protocol dinadministrarea MAI și a căminelor de garnizoană aflate înadministrarea SRI și SIE sunt incluse astfel pe lista posturilorcare beneficiază de o excepție de la încadrarea în procentul de 15%din posturile vacante. Documentul susține că aceste elementevizează „interesul public general” și constituie „situații deurgență și extraordinare” a căror reglementare nu poate fi amânată(P.N.)

Inchide