Percheziția, reținerea sau arestarea parlamentarilor se fac fără avizul Legislativului – proiect

Redactor:
Gândul
Percheziția, reținerea sau arestarea parlamentarilor se fac fără avizul Legislativului, conform proiectului de lege de revizuire a Constituției făcut public, miercuri, de Administrația Prezidențială.
Percheziția, reținerea sau arestarea parlamentarilor se fac fără avizul Legislativului, conform proiectului de lege de revizuire a Constituției făcut public, miercuri, de Administrația Prezidențială.

Percheziția, reținerea sau arestarea parlamentarilor se facefără avizul Legislativului, conform proiectului de lege derevizuire a Constituției făcut public, miercuri, de Administrațiaprezidențială.

Conform proiectului, trimis miercuri de către șeful statuluiConsiliului Legislativ pentru avizare, la articolul privindimunitatea parlamentară se stipulează că „parlamentarii nu pot fitrași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniilepolitice exprimate în exercitarea mandatului”.

„Urmărirea, percheziția, reținerea, arestarea sau trimiterea înjudecată penală a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legăturăcu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitareamandatului, se pot face numai de către Parchetul de pe lângă ÎnaltaCurte de Casație și Justiție. Competența de judecată
aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție”, mai prevede acelașiarticol.

Legea fundamentală în vigoare prevede: „Deputații și senatoriipot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nuau legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate înexercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sauarestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, dupăascultarea lor. Urmărirea și trimiterea în judecată penală se potface numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casațieși Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți deCasație și Justiție. În caz de infracțiune flagrantă, deputații sausenatorii pot fi reținuți și supuși percheziției. Ministruljustiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asuprareținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizatăconstată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediatrevocarea acestei măsuri”.

Ioana Câmpean, [email protected]

Inchide