Premierul Emil Boc spune că va răspunde luni scrisorii lui Mircea Geoană

Redactor:
Matei Ioan
Premierul Emil Boc spune că va răspunde luni scrisorii lui Mircea Geoană
Premierul Emil Boc spune că a primit scrisoarea președintelui Senatului, Mircea Geoană, și îi va răspunde luni, din punctul său de vedere conflictul sesizat de CC fiind soluționat, astfel că această instituție nu poate obliga Guvernul să renunțe la procedura asumării răspunderii pe Legea educației

Premierul Emil Boc spune că a primit scrisoarea președinteluiSenatului, Mircea Geoană, și îi va răspunde luni, din punctul săude vedere conflictul sesizat de CC fiind soluționat, astfel căaceastă instituție nu poate obliga Guvernul să renunțe la proceduraasumării răspunderii pe Legea educației.

Boc a declarat, sâmbătă, la Gilău, că CC are dreptate când spunecă a existat un conflict juridic între Parlament și Guvern, dar auintervenit două elemente care au soluționat acest conflict.

„Am primit scrisoarea de la Mircea Geoană și o să îi răspundluni dimineață. Din punctul nostru de vedere, lucrurile stau înfelul următor: CC are dreptate când spune că a existat un conflictjuridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Datasesizării CC de către Mircea Geoană este 19 octombrie. De la acelmoment și până acum au mai intervenit două lucruri noi care ausoluționat conflictul juridic sesizat de Curte”, a spus Boc.

Potrivit acestuia, CC a spus că este vorba despre un conflictîntre Parlament, care are un proiect în dezbatere, și Guvern, carevrea să își asume răspunderea, și constată acest lucru.

„Dar CC nu poate soluționa în locul Guvernului și alParlamentului și nu poate obliga Guvernul să renunțe la procedură.Cine soluționează acest conflict? Autoritățile în cauză”, aprecizat Boc.

El a subliniat că, după momentul sesizării CC, au intervenitdouă elemente noi.

„Primul este că Parlamentul a fixat data, ora și asumarearăspunderii de către Guvern, adică Parlamentul, deși era înconflict a acceptat ca primul-ministru să vină și să citească înfața Parlamentului angajarea răspunderii. Și al doilea element,faptul că opoziția a depus moțiunea de cenzură prevăzută deConstituție. Deci, dacă a existat un presupus conflict cum spuneCC, el a existat până la momentul la care Parlamentul a acceptat canoi să mergem în fața Parlamentului să citim asumarea, iar opozițiasă depună moțiunea de cenzură. Din punctul meu de vedere, acestconflict s-a soluționat prin faptul că Parlamentul a acceptatcitirea de către primul-ministru a asumării răspunderii, iaropoziția a reacționat cu moțiunea de cenzură”, a explicat Boc.

Potrivit acestuia, decizia CC este respectată, a existat unconflict, dar acesta a fost soluționat prin faptul că Parlamentul aacceptat citirea asumării.

„Dacă nu dorea să accepte, putea să aibă loc un Birou Permanentreunit și să nu accepte ca Guvernul să vină să citească asumarea.Aceasta este realitatea și, în consecință, din punctul nostru devedere decizia CC trebuie respectată, dar ea spune că Guvernul nupoate fi obligat să renunțe. Conflictul este soluționat prin faptulcă Parlamentul a acceptat prin cele două elemente ulterioaredeciziei de asumare. Nu este altă ieșire. Constituția nu îți oferăaltă alternativă. Ori moțiunea este dezbătută și adoptată și cadeGuvernul și cade și legea, ori moțiunea este respinsă, Guvernulrămâne în picioare și legea merge spre promulgare la președinteleRomâniei. Acum suntem în aceste proceduri, lucrurile nu mai pot fioprite. Ori una, ori alta”, a spus Boc.

Președintele Senatului, Mircea Geoană, i-a solicitat într-oscrisoare premierului Emil Boc retragerea „din procesul legislativa proiectului Legii educației naționale”, asupra căruia Guvernulși-a asumat răspunderea.

„(…) Având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 1431din 3 noiembrie 2010, precum și argumentele prezentate în motivațiaacesteia, prin care Curtea a constatat că angajarea răspunderii decătre Guvern în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în temeiulart. 114 alin. (1) din Constituție, asupra proiectului Legiieducației naționale, este neconstituțională și a declanșat unconflict juridic de natură constituțională între Guvern șiParlament, conflict declanșat de către Guvern, vă solicităm săretrageți din procesul legislativ proiectul Legii educațieinaționale, asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea”, searată în scrisoarea transmisă de către președintele Senatului,Mircea Geoană, premierului Emil Boc.

Președintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, vineri, dupăpublicarea motivării deciziei CC pe Legea educației, că îi va cerepremierului, în scris, retragerea angajării, menționând că dacăacesta nu va accepta, va cere convocarea Birourilor Permanentereunite ale Parlamentului pentru luare unei decizii.

Mircea Geoană afirma că motivarea deciziei CurțiiConstituționale în cazul Legii educației confirmă faptul căangajarea răspunderii Guvernului este neconstituțională și dinpunctul de vedere al urgenței adoptării actului normativ, și dinpunct de vedere politic. El spunea că îi va transmite premieruluiEmil Boc o scrisoare în care îi va solicita oficial, ca președinteal Senatului, retragerea procedurii de angajare.

Geoană menționa că, dacă șeful Guvernului nu va accepta cererea,îi va solicita președintelui Camerei, Roberta Anastase, convocarea,pentru luni, a unei ședințe a Birourilor Permanente reunite aleParlamentului pentru luarea unei decizii prin vot legat deLege.

De asemenea, Geoană a precizat că Birourile Permanente vordecide și în legătură cu moțiunea de cenzură, rămasă, după deciziaCC, fără obiect.

Decizia Curții Constituționale permite Guvernului să continueprocedura angajării răspunderii pentru proiectul legii educației, adeclarat, vineri, premierul Emil Boc.

Curtea Constituțională arată, în decizia privind Legeaeducației, că, dacă la prima vedere, posibilitatea angajăriirăspunderii nu este supusă niciunei condiții, oportunitatea șiconținutul inițiativei rămânând teoretic la aprecierea exclusiva aGuvernului, acest lucru nu poate fi absolut.

Curtea constată că angajarea răspunderii Guvernului asupraproiectului Legii educației naționale, aflat în dezbatereparlamentară, respectiv la Senat, în calitate de Camerădecizională, nu își găsește nicio motivare și apreciază că nuexistă nicio dovadă a vreunui blocaj sau a unei inactivitățiparlamentare cu referire la proiectul de lege în discuție.

În același timp, însă, cu privire la solicitarea autoruluisesizării, în sensul că instanța de contencios constituțional săoblige Guvernul să renunțe la procedura angajării răspunderii,Curtea constată că această cerere excedează competenței sale,soluția aparținând în exclusivitate autorităților publice aflate înconflict.

Vasile Măgrădean, [email protected]

Inchide