Cartonaș roșu de la CEDO

Redactor:
Gabriela Stefan
Cartonaș roșu de la CEDO
Sute de mii de români, proprietari sau urmași ai acestora, ar putea avea șansa - după 20 de ani - de a-și redobândi imobilele confiscate de regimul comunist sau măcar de a primi despăgubiri pentru acestea. Dacă acest lucru se va întâmpla, nu va fi însă meritul statului și nici al Justiției române, ci al CEDO. Ceea ce pentru numeroși cetățeni va reprezenta un act firesc de dreptate va fi însă o sancțiune extrem de dură pentru România.

Sute de mii de români, proprietari sau urmași ai acestora, arputea avea șansa – după 20 de ani – de a-și redobândi imobileleconfiscate de regimul comunist sau măcar de a primi despăgubiripentru acestea. Dacă acest lucru se va întâmpla, nu va fi însămeritul statului și nici al Justiției române, ci al CEDO. Ceea cepentru numeroși cetățeni va reprezenta un act firesc de dreptate vafi însă o sancțiune extrem de dură pentru România.

Ieri, instanța de la Strasbourg a judecat două cauze împotrivastatului român în materia restituirii proprietăților. De aceastădată, CEDO a apelat la o procedură specială, cea ahotărârilor-pilot, care se aplică doar în situațiile în care seconstată că un anumit stat încalcă frecvent (și în cazul unui numărmare de persoane) un anumit drept ocrotit de CEDO. În cazul nostrueste vorba de încălcarea dreptului la proprietate. Instanțaeuropeană urmează să se pronunțe în cele două dosare și sunt șansefoarte mari să emită o decizie-pilot. Prin această decizie,judecătorii europeni indică țării condamnate o serie de măsuri pecare trebuie să le ia pentru a se pune capăt abuzurilor constatate.Până când statul va lua respectivele măsuri, toate proceselesimilare aflate pe rolul CEDO sunt suspendate.

Timp de 20 de ani, clasa politică – Parlamentul și Guvernul – a”produs” zeci de acte normative în materia proprietății: legi,hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență etc. Toate acestea, adeseacontradictorii în prevederi, nu au făcut altceva decât să compliceși mai mult problema proprietății și să creeze situații aberanteatât din punct de vedere juridic, cât și uman. O contribuțienefastă în toată această chestiune a avut, fără discuție, șiJustiția română care a pronunțat hotărâri diametral opuse însituații identice juridic. În plus, soluția despăgubirilor nu afuncționat, iar acum, când vistieria statului e goală, pare outopie.

Intervenția CEDO prin indicarea unor măsuri eficiente ar fi osancțiune binemeritată pentru statul român, incapabil – timp de 20de ani – să tranșeze o problemă care deja ne-a costat foarte mulțibani în urma condamnărilor suferite la Strasbourg. În egală măsurăînsă, intervenția CEDO ar fi poate singura șansă pentru sute de miide români, umiliți de stat și de Justiție.

Inchide