„Maica Bisericilor” – târâtă în luptele pentru putere

Redactor:
Lelia Munteanu
„Maica Bisericilor” – târâtă în luptele pentru putere
Istoria Patriarhiei Ierusalimului începe din anul 451. Peste ea, în cursul vremurilor, au trecut perșii, arabii, cruciații, turcii.

Istoria Patriarhiei Ierusalimului începe din anul 451. Peste ea,în cursul vremurilor, au trecut perșii, arabii, cruciații, turcii.Astăzi, jurisdicția Patriarhiei Ecumenice se întinde asupraeparhiilor din Israel, Teritoriile Palestiniene și Iordania. FrațiaSfântului Mormânt a avut grija ca, din anul înființării (1543), săaducă în fruntea Patriarhiei episcopi greci, deși creștinii arabiși-au cerut și ei, întotdeauna, drepturile, măcar în virtuteafaptului că, între cei aproape 100.000 de credincioși, arabii suntîn majoritate.

Decizia de a rupe legăturile cu Biserica Ortodoxă Română vine caurmare a unui litigiu jurisdicțional. E drept, așezăminteleromânești de la Ierihon, a căror construcție a început în urmă cuzece ani, n-au avut niciodată aprobarea scrisă a Sfântului Sinod alPatriarhiei Ierusalimului. Temelia lor a fost pusă pe vremeaPatriarhului Diodoros I – un ierarh destul de controversat, mareamator de înțelegeri verbale. În ultimul an al vieții, suferind,obișnuia să adoarmă în mijlocul câte unei discuții. Apropiații săispuneau: „Întreabă-l care e cursul shekel/dolar. Se va trezi și-țiva răspunde instantaneu”… Irineos I, care i-a urmat, n-a pusniciodată problema așezămintelor de la Ierihon. În 2005, a fostdepus din scaun, împotriva tuturor canoanelor (un patriarh nu poatefi îndepărtat decât dacă împotriva sa există dovezi de blasfemie,de erezie sau în cazul în care – invocând motive de sănătate,acceptă paretisisul – adică retragerea de bună voie). Acuzațiilecare i s-au adus lui Irineos I au fost că ar fi pertractat cu nișteinvestitori evrei din străinătate (probabil americani) vinderea, pemilioane de dolari, a două terenuri ale Bisericii din zona PorțiiJaffa (zona locuită preponderent de arabi). S-a spus atunci căEpiscopul de Tabor, actualul Patriarh Teofilos al III-lea, ar fifost întronizat cu ajutorul… fostului șef al CIA, George Tenet, orudă îndepărtată a Preafericirii Sale. Cert este că acum fostulPatriarh Irineos I se află, bine păzit, din ordinul lui Teofilos,într-un fel de arest la domiciliu. Și cert este că parte dintregrecii înșiși cred că actualul Patriarh e necanonic.

De șase ani, de când arhipăstorește, Patriarhul Ierusalimuluin-a fost tulburat de așezământul nostru de la Ierihon. Demonstrațiade forță pe care Teofilos al III-lea o face cu Biserica OrtodoxăRomână (care, până în ultimul moment, i-a cerut să dialogheze, săse poată ajunge la o înțelegere) nu e străină de lupta pentruputere care macină Ortodoxia. Unul dintre motive este totjurisdicțional. Biserica Ortodoxă Rusă – (Teofilos al III-lea econsiderat mai mult decât un simpatizant al acesteia, după cei doiani petrecuți acolo) – acuză Biserica Ortodoxă Română pentrurecunoașterea Mitropoliei Basarabiei și a eparhiilor sufragane.Patriarhul Kiril visează la a treia Romă, fapt pentru carerelațiile sale cu Patriarhia Ecumenică sunt din ce în ce maitensionate. La rândul său, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I îlacuză pe patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, de „tendințehegemonice”.

Problema bisericilor ortodoxe din diaspora (care, canonic, ținde Patriahia de la Constantinopol) s-a acutizat, odată cu migrațiaromânilor la munca în Vest. Patriarhia Ecumenică se teme de ce seteme și Patriarhia Ierusalimului: că romanii au intenția de a-șicrea episcopii în zonele lor de jurisdicție canonică (respectiv înEuropa Occidentală și în Țara Sfântă). Toate aceste neînțelegeriizbucnesc acum, când avansează pregătirile pentru SinodulPanortodox (al VIII-lea Ecumenic), care ar trebui să redesenezeputerea și zonele de influență în lumea ortodoxă.

Patriarhia Ierusalimului, Maica Bisericilor, e târâtă și ea înaceste jocuri bizantine.

Inchide