63 de absolvenți ai „Spiru Haret”, întorși din drum la titularizare

Redactor:
Raul Florea
63 de absolvenți ai „Spiru Haret”, întorși din drum la titularizare
Cei 63 de candidați nu au fost primiți la titularizare, după ce comisia de verificare a dosarelor a constatat că specializările absolvite de aceștia nu figurează ca fiind acreditate în hotărârile de guvern ce stabilesc cadrul legal de desfășurare a învățământului superior.

Cei 63 de candidați nu au fost primiți la titularizare, după cecomisia de verificare a dosarelor a constatat că specializărileabsolvite de aceștia nu figurează ca fiind acreditate în hotărârilede guvern ce stabilesc cadrul legal de desfășurare a învățământuluisuperior.

„În conformitate cu articolul 90 din Metodologia de organizareși desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor șicatedrelor vacante din acest an, s-au verificat dosarele depuse șis-a ținut cont de faptul că, pentru a putea participa la concurs,respectivele persoane ar fi trebuit să prezinte dovezi căspecializarea pe care au urmat-o în facultate, respectiv forma deînvățământ la care au fost înscriși, se regăsește într-una dinhotărârile de guvern emise de-a lungul timpului.

Prin urmare, dacă o persoană a prezentat documente din carereieșea că în anul în care s-a înscris la facultate, respectiv înanul în care a finalizat studiile, respectiva specializare sauformă de învățământ nu se regăsea în niciuna dintre hotărârile deguvern valabile la momentul respectiv, acea persoană nu are dreptulsă participe la concurs”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvântal ISJ Prahova, Aurel Graur, citat de Mediafax.

• Cazul candidațilorprahoveni este primul semnalat în acest an. Și în 2009, în maimulte centre de examinare din țară, absolvenți ai Universității”Spiru Haret” nefiind lăsați să intre în săli. Universitateaprivată are în continuare mai multe procese pe rol cu MinisterulEducației, după ce, în vara anului trecut, marea majoritate aspecializărilor pe care le-a deschis prin învățământul la distanțăau fost scoase în afara cadrului legal.

Inchide