Cum va arăta Legea Educației dacă asumarea guvernului cade

Redactor:
Raul Florea
Cum va arăta Legea Educației dacă asumarea guvernului cade
Traseul pregătit de guvern absolvenților de facultate care vor să ocupe loc la catedră va fi modificat de senatorii din Comisia de învățământ.

• Traseul pregătit de guvern absolvenților de facultate care vorsă ocupe loc la catedră va fi modificat de senatorii din Comisia deînvățământ. Dacă în Legea Educației asumată de Cabinetul Boc suntprevăzuți doi ani de masterat didactic, urmați de un an de practicăsub îndrumarea unui mentor și un concurs la nivelul școlii,proiectul aflat pe masa senatorilor va cuprinde cu totul alteprevederi. În opinia parlamentarilor, absolvenții de facultate artrebui să urmeze un an de masterat științific și un an de masteratdidactic în care să fie inclusă și practica derulată sub îndrumareamentorului. După susținerea dizertației, absolvenții masteratuluivor susține direct definitivatul devenind automat titulari însistem. Ocuparea postului ar urma să se facă tot prin concurs lanivelul școlii, însă în cazul desființării postului, profesorul vaputea concura la o altă unitate de învățământ, având prioritatefață de cei care nu au predat până în acel moment. „Dacă, în doiani, masterandul face numai pedagogie, uită materiile pentru care afost pregătit să predea. Plus că va fi foarte greu să facimasterate pentru toate domeniile”, a argumentat pesedistul IoanMang propunerea. Amendamentul, discutat, miercuri, de senatori,este programat pentru vot săptămâna viitoare și este susținut atâtde opoziție, cât și de președintele Comisiei de învățământ, MihailHărdău.

• Cu toate că structura consiliului de administrație al școlii(50% profesori, 50% părinți și reprezentanți ai consiliului local)se va regăsi în ambele proiecte, diferențe de abordare există și înprivința conducerii unităților de învățământ. Mai exact, senatoriinu vor să accepte nici implicarea inspectorului școlar îndesemnarea directorului și nici introducerea în consiliul deadministrație a unui reprezentant direct al primarului, catalogândrespectivele idei drept ingerințe politice. Cu toate acestea,permisiunea pentru directori și rectori de a ocupa funcții de vârfîn politică nu mai este văzută ca o ingerință a politicului înînvățământ, drept care parlamentarii intenționează să elimineinterdicția din proiect.

Legea va fi dezbătută în Parlament până al finalulacestei luni

• Un lucru este sigur: elevii vor fi evaluați din doi în doiani, începând cu clasa a doua și terminând cu clasa a X-a, iaradmiterea la liceu se va face atât pe baza testării din ultimul ande gimnaziu cât și pe baza portofoliului care va cuprinderezultatele activităților școlare și extrașcolare. Ponderea pe caretrebuie s-o aibă portofoliul e ceea ce îi desparte pe senatori deMinisterul Educației. În timp ce guvernul vrea o miză mai ridicată:70%, parlamentarii spun că admiterea la liceu ar trebui să ținăseama în proporție de 50% de portofoliul elevilor. În privințabacalaureatului, neînțelegerile sunt și mai mari. Căci,introducerea probelor transdisciplinare (ale căror cerințe sereferă la corelarea informațiilor din mai multe domenii, de ex:istorie-geografie, chimie-biologie etc) nu are șanse să-i pună deacord pe membrii Comisiei de învățământ, majoritatea senatoriloroptând pentru menținerea sistemului actual. Tot pentru formulaactuală optează Comisia și în cazul predării la gimnaziu și liceu aIstoriei și Geografiei României, subiect ce a stârnit un întregscandal după ce în legea asumată de guvern a fost introdusăprevederea conform căreia cele două discipline vor fi predate înlimba maternă a elevilor.

• Structura învățământului preuniversitar depinde la rându-i deproiectul care va avea câștig de cauză. Dacă guvernul a pregătitpentru școlari un parcurs ce va începe cu grupa pregătitoare și vacontinua cu patru clase primare și cinci ani de gimnaziu, liceul(compus din trei clase) fiind scos din sfera învățământuluiobligatoriu, senatorii nu au tranșat încă problema. Parlamentariivor să revină asupra amendamentului prin care au stabilit patru anide școală primară, cinci ani de gimnaziu și patru ani de liceu,decizie ce făcea structura inaplicabilă. Cel mai probabil, aceștiavor reveni la formula actuală: câte patru ani pentru fiecareciclu.

• În ceea ce privește învățământul superior, ierarhizareauniversităților și împărțirea acestora în trei categorii (deeducație, de educație și cercetare și de cercetare avansată șieducație) figurează în ambele agende, diferența majoră fiind încazul desemnării conducerii instituțiilor de învățământ. Concret,legea asumată prevede două modele: desemnarea rectorului prinalegeri la care să participe toate cadrele didactice și decercetare sau numire pe bază de concurs jurizat de o comisiespecială. Senatorii vor, în schimb, să păstreze alegerile colegialece funcționează în prezent, lăsând, totuși, libertateauniversităților să opteze pentru sistemul corporatist.

• Discutarea Legii Educației a fost reluată, luna aceasta, deSenat, după ce Curtea Constituțională (CC) a decis că demersulguvernului de a întrerupe dezbaterea parlamentară și de a aprobalegea prin asumare creează un conflict între executiv șilegislativ. Soarta proiectului va fi tranșată după publicareamotivării care a stat la baza hotărârii Curții, arcul guvernamentalmizând pe faptul că explicațiile CC nu vor anula demersulexecutivului. De cealaltă parte, senatorii spun că nu pot opridezbaterea legii și au programat finalizarea proiectului până lasfârșitul acestei luni.

Legea asumată de guvern

• 4 clase primare, 5 ani de gimnaziu, 3 ani de liceu

• Doi ani de master didactic plus un an de mentorat

• Portofoliul elevului cu pondere de 70% la admiterea laliceu

• Predarea Istoriei și Geografiei României în limba maternă

• Probe transdisciplinare la Bac

• Două posibilități de desemnare a rectorului: scrutin universalși concurs managerial

Legea pregătită de Senat

• 4 clase primare, 5 ani gimnaziu, 4 ani de liceu

• Un an de master științific și un an de master didactic careinclude mentoratul

• Portofoliul elevului cu pondere pe 50% la admiterea laliceu

• Predarea Istoriei și Geografiei României în limba română

• Fiecare probă de bac să testeze cunoștințele dintr-o singurădisciplină

• Universitățile aleg dacă păstrează alegerile colegiale sauadoptă sistemul managerial

Inchide