• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Admiterea în Institutul Național al Magistraturii – un test de netrecut pentru 98 la sută dintre candidați

Admiterea în Institutul Național al Magistraturii  – un test de netrecut pentru 98 la sută dintre candidați
Prima probă a examenului de admitere în Institutul Național al Magistraturii (INM), un test grilă, a fost trecută de numai 72 din cei 3.200 de candidați

Prima probă a examenului de admitere în Institutul Național alMagistraturii (INM), un test grilă, a fost trecută de numai 72 dincei 3.200 de candidați. Pentru că 200 de locuri fuseseră scoase laconcurs, iar 128 dintre ele au rămas vacante, Consiliul Superior alMagistraturii (CSM) s-a reunit, ieri, în ședință pentru a lua încalcul posibilitatea organizării unui nou concurs de admitere saureducerea baremului de trecere a testului grilă de la minimum 70 depuncte, la mai puțin.

„Și noi am fost uimiți de rezultatele testului grilă, de aceeaam cerut INM să realizeze un studiu privind posibilele cauze. Sepoate ca și testul să fi fost mai complex decât în alți ani, însăne vom putea pronunța sigur joi, după ce vom primi acest raport”, adeclarat pentru Gândul președintele CSM, Florica Bejinaru, adăugândcă se ia în calcul organizarea unui alt concurs. „În funcție derezultatele raportului final vom solicita Ministerului Justițieimodificarea legii care prevede că examenul este unul anual, pentrua organiza o nouă probă. Vrem să urgentăm procedurile pentru asuplini lipsa de personal din sistem”, a spus Florica Bejinaru.Aceasta a adăugat că cei 72 de candidați care au trecut deja detestul grilă nu vor fi nevoiți să repete testul.

Președintele interimar al Înaltei Curți de Casație și Justiție,Lidia Bărbulescu, a propus ca baremul de promovare a testului săfie scăzut cu câteva puncte. „Sunt 150 de candidați care au luat 65de puncte. Prin urmare, o modificare de regulament la acest momentnu ar fi de natură să prejudicieze pe nimeni. Cred că aceastămodificare ar fi oportună”, a spus Lidia Bărbulescu, a cărei opinieeste împărtășită și de președintele Comisiei Juridice a CSM, DanLupașcu, care a propus scăderea notei de promovare a testului de la70 la 65 de puncte.

Membrul CSM Dan Chiujdea spune însă că o modificare deregulament în cazul unui concurs aflat în desfășurare esteinadmisibilă. „Din punctul meu de vedere, o astfel de modificare aregulamentului nu se poate aplica în cadrul actualului concurs,care este încă în derulare. Dacă am permite coborârea mediei, arînsemna să permitem schimbarea regulilor în timpul concursului,ceea ce este de neacceptat și inadmisibil. Am putea să luăm odecizie pentru organizarea unui nou concurs, pentru ocuparealocurilor vacante. Este adevărat că legea are precizarea că la INMse organizază un concurs anual. Dar s-ar putea introduce de urgențăo prevedere pentru ca examenul să se poată organiza fie anual, fiede câte ori este nevoie. Aceasta ar fi calea, iar noi nu ne putempermite anul acesta să pierdem cele 130 de locuri”, a spus DanChiujdea.

SAR: Intrarea în magistratură ar trebui să se facă înprincipal prin absolvirea la INM

Tot ieri, Societatea Academică din România (SAR) a prezentat unstudiu conform căruia, anul trecut, posturile de magistrați au fostocupate în proporție mai mare prin concurs, decât prin absolvireaInstitutului Național al Magistraturii.
Astfel, anul trecut 385 de magistrați, dintre care 203 dejudecători și 182 de procurori au intrat în sistem. Dintre aceștia,74 de judecători și 97 de procurori au intrat în sistem caabsolvenți ai INM, în timp ce 129 de judecători și 85 de procuroriau devenit magistrați prin concurs.

Potrivit studiului, intrarea în magistratură pe calea absolviriiINM ar trebui să fie modalitatea preferată în cadrul sistemului,iar celelalte metode să fie folosite doar excepțional.

Inchide