• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

ADMITEREA LA LICEU 2011: Descarcă fișa pentru înscriere și vezi calendarul admiterii. PLUS: Broșura cu liceele din București – codurile și notele de admitere din 2010

Elevii au la dipoziție o săptămână pentru a completa fișele de înscriere, urmând ca pe 13 iulie să afle la ce liceu au fost repartizați.

ULTIMA ORĂ: Ministerul Educației apublicat listele cu repartizarea la licee a absolvenților claselora 8-a. CLICK AICI PENTRUREZULTATE


După aflarea notelor la examenul de Evaluare națională șicalcularea mediei de admitere la liceu, aproximativ 220.000 deabsolvenți ai claselor a VIII-a va trebui să completeze fișele deînscriere în vederea repartizării computerizate în unitățiile deînvățământ liceal. Rezultatul îl vor afla pe 13 iulie.

Nota de admitere la liceul este media artimetică dintre mediagenerală a claselor V-VIII și media notelor obținute la examenul deevaluare națională.

Elevii sunt sfătuiți să completeze fișa de admitere înordinea preferințelor. Aceștia pot face până la 287 deopțiuni. Chiar dacă nu le vor completa pe toate, este bine săopteze pentru cât mai multe licee și specializari, chiar și pentrucele mai puțin dorite, pe care să le plaseze la finalul listei.Un număr prea mic de opțiuni poate diminua șansele de a fiadmis.

Verificarea fișelor este, de asemenea, foarte importantă pentrucă pot apărea greșeli la codul liceelor – un elev a completat codul115, dar de fapt îl intereseaza specializarea cu numarul 151 – saula medii – 5,75 în loc de 7,55.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător dupămedia de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cucea mai mare medie. Pentru fiecare elev, se caută primaopțiune de pe lista unde mai sunt locuri libere și elevul esterepartizat la acea opțiune. Daca la un moment dat segăsește un elev la care opțiunile exprimate în fișă nu îi permit săintre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate decei cu medie mai mare decât a lui), elevul respectiv ramânenerepartizat.

Calendarul admiterii laliceu

29 iunie – 5 iulie Completarea opțiunilor în fișele de înscrierede către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora,asistați de diriginții claselor a VIII-a.

30 iunie – 6 iulie Introducerea în baza de date computerizată adatelor din
fișele de înscriere

30 iunie – 7 iulie Verificarea, de către parinți și candidați, afișelor editate
de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizatăși listarea fișelor corectate din calculator

8 iulie – Termenul limită pentru transmiterea bazei de date dela centrele de înscriere la centrul județean de admitere/almunicipiului București, precum și a listei absolvenților
care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fiselorde opțiuni originale, la centrul de admitere județean/almunicipiului București

9 iulie – Transmiterea bazei de date, de la centrele de admiterejudețene/al municipiului București, la Centrul Național deAdmitere

10 iulie – Verificarea și corectarea bazelor de date de cătreComisia Naționala de Admitere și comisiile de admitere județene/amunicipiului București, transmiterea modificărilor la comisianaționala

11 iulie – Corectarea erorilor și confirmarea încheieriimodificărilor

12 iulie – Repartizarea computerizată în învațamântul liceal destat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani pânala data de 12 septembrie 2011 inclusiv

13 iulie – Afișarea în unitațile de învațamânt gimnazial alistelor cu absolvenții repartizați proveniți din scolilerespective și a listei cu locurile neocupate în unitațile deînvațamântul liceal de stat din județ/municipiul București.

15 iulie – Afișarea de către fiecare unitate de învațamântliceal a listei candidaților repartizați în acea unitate

15 iulie -25 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la școlilela care candidații au fost repartizați

Peste 16.000 de locuriîn liceele din București

Pentru anul școlar 2011-2012, în Capitală sunt peste 16.000 delocuri în clasa a IX-a.

Pentru codurile și specilizările liceelor din țară clickaici . Unele inspectorate școlare județene au publicatpe site-ul oficial o broșură cu liceele din județ, cuspecializările și notele de admitere de anul trecut (SecțiuneaExamene – admitere).

S-au publicat rezultatele online în maimulte județe. VEZI LISTELE CU NOTE

Veziaici subiectele la proba de limbă și literaturăromână.

Veziaici baremul de corectare la limbă și literaturăromână.

Veziaici subiectele la matematică.

Veziaici baremul de corectare lamatematică.

Ce note a obținut fiicapremierului Emil Boc

Inchide