Gândul
23.04.2012
Știri

Admiterea la UMF București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, stabilită pentru 21 iulie

Admiterea la UMF București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, stabilită pentru 21 iulie
Rectorii Universităților de Medicină și Farmacie (UMF) din București, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara au stabilit ca în toate aceste instituții admiterea din acest an să fie organizată în 21 iulie. De asemenea, cei șase rectori au convenit stabilirea unor principii comune

Rectorii Universităților de Medicină și Farmacie (UMF) dinBucurești, Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara austabilit ca în toate aceste instituții admiterea din acest an săfie organizată în 21 iulie. De asemenea, cei șase rectori auconvenit stabilirea unor principii comune în ceea ce priveștearmonizarea curriculară pentru inițierea unor programe demobilități interne.

Totodată, membrii Asociației Universităților de Medicină șiFarmacie din România (AUMFR) au fost de acord cu introducerea unuicapitol distinct în viitoarea lege a educației, privindînvățământul universitar medical, ținând cont de particularitățileacestuia și de faptul că formarea și exercitarea profesiilormedicale sunt reglementate sectorial în Uniunea Europeană.

Inchide