Roxana Din
06.06.2019
Știri

BACALAUREAT 2019: Absolvenții de liceu susțin, vineri, proba competențelor digitale

BACALAUREAT 2019: Absolvenții de liceu susțin, vineri, proba competențelor digitale
Elevii clasei a XII-a susțin, vineri, proba competențelor digitale (proba D) din cadrul examenului de Bacalaureat, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației Naționale. Peste 130.000 de absolvenți de liceu s-au înscris pentru susținerea examenului în sesiunea 2018-2019

Potrivit datelor calendarului examenului național de Bacalaureat 2019, începând de vineri, elevii clasei a XII-a vor susține proba evaluării competețelor digitale. Proba D, cea de evaluare a competențelor digitale, urmează să se desfășoare în zilele de 7, 10 și 11 iunie, iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Conform situației centralizate, 135.655 de absolvenți de liceu, respectiv 116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare, s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune, care a început luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat, avansat și mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba și literatura română.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.

Inchide