Cât cheltuiesc românii pe alimente, alcool și țigări

Redactor:
Emil Popescu
Cât cheltuiesc românii pe alimente, alcool și țigări
Veniturile medii pe gospodărie au fost, în trimestrul al treilea al anului trecut, de 2.713 lei pe lună, iar cheltuielile de 2.351 lei, din care 37,6% au fost pentru alimente, iar 8,1% pentru băuturi alcoolice și țigări.

Veniturile bănești au fost, în medie, de 2.430 lei lunar pe gospodărie (916 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 283 lei lunar pe gospodărie (107 lei pe persoană), arată Institutul Național de Statistică (INS), într-un comunicat.

Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (57,6% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (23,5%), veniturile din agricultură (3,4%), veniturile din activități neagricole independente (2,5%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,2%). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (10,4%) – în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (9,1%).

Cheltuielile au reprezentat în perioada analizată 86,7% din venituri.

„Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.)”, arată INS, într-un comunicat.

Astfel, produsele aproalimentare și băuturile nealcolice au reprezentat 37,6% din cheltuieli, locuința, apa, electricitatea, gazele și alți combustibili 16,6%, băuturile alcoolice și tutunul 8,1%, respectiv îmbrăcămintea și încălțămintea 6%.

„Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației (doar 0,7%)”, mai arată INS.

Cheltuielile pentru consum acoperă 72% din total, iar cele cu impozite și contribuții 19,6%.

Inchide