• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Cât de sigur este tratamentul într-un spital de categoria a V-a. Ce înseamnă în realitate clasificarea unităților medicale

Cât de sigur este tratamentul într-un spital de categoria a V-a. Ce înseamnă în realitate clasificarea unităților medicale
De la 1 iunie 347 de spitale din România au fost clasificate, în funcție de competență, în cinci categorii, de la I la V. Cât sunt ele de sigure pentru pacienții români

De la 1 iunie 347 de spitale din România, aflate în rețeauaMinisterului Sănătății, cât și în administrarea autoritățilorlocale, au fost clasificate, în funcție de competență, în 5categorii, de la categoria I, nivel de competență foarte înalt, laa V-a, nivel de competență limitat. Cât sunt ele de sigure pentrupacienții români? Este mai bun tratamentul pe care un român îlprimește într-unul din cele 7 spitale clasificate la categoria Icomparativ cu cel primit într-o unitate din categoria V?Tratamentul este la fel, susțin managerii despital. „Clasificarea spitalelor se referă la gradul de competențăpe care îl are unitatea sanitară și nu are nicio legăturăcu calitatea serviciilor medicale de carepoate beneficia pacientul”, declară pentru gândul DanCăpățână, șeful Spitalul Clinic de Urgență din Constanța, încadratla categoria I competență.

Cum s-a făcutevaluarea

Medicul a precizat că a obținut această clasare în urmacompletării unei liste de autoevaluare, în care s-au precizat șiactele medicale pe care unitatea spitalicească le poate rezolva.”După evaluare, Direcția de Sănătate Publică ne-a înștiințat că, înurma competenței pe care o avem, ne încadrăm la categoria I, cuplan de conformare. Pentru a ne păstra categoria trebuie ca, pânăla sfârșitul acestui an, 20% dintre pacienții tratați să provinădin regiunile dimprejurul Constanței. În prezent, doar 11% dintrebolnavi sunt din aceste regiuni”, a afirmat șeful Spitalul Clinicde Urgență Constanța.

Dan Căpățână spune că evaluarea gradului de competență nu arenicio legătură cu calitatea actelor medicale. „Calitateaserviciilor medicale se stabilește după alte criterii; în funcțiede evaluările specifice se obțin acreditările pentru spitale”, ne-adeclarat medicul.

21 de alte centre medicale, printre care și SpitalulClinic de Urgențe Oftalmologice din București, au fost clasate încategoria categoria I M, ceea ce înseamnă că suntmonoprofil. Managerul spitalului, prof. dr. Monica Pop, spune cădecizia repartizării în această clasă i-a aparținut MinisteruluiSănătății, în urma unor rapoarte întocmite de o comisie despecialiști care au analizat diferiți indicatori de competență.

În ceea ce privește bugetul alocat pentru fiecare spital înfuncție de competențele sale, șefii unităților medicale spun că nuau primit încă noile contracte și nu știu dacă noua clasare aunităților sanitare le-a modificat sau nu bugetul existent până laîntocmirea acestei liste.

„Pe data de 1 iunie mi s-a adus la cunoștință categoria din careface parte spitalul pe care îl conduc. În ceea ce privește bugetulnu vă pot spune dacă Spitalul Oftalmologic a primit mai mulți saumai puțini bani, pentru că nu s-au semnat noile contracte. Nu văpot da o dată exactă când vom intra în posesia acestora, dar celmai probabil în viitorul apropiat”, a declarat pentrugândulprof. dr. Pop.

Dan Căpățână spune că, „după noua reaorganizare a unitățilormedicale, suma de bani pe care o va primi fiecare spital va fistabilită în urma unui calcul dat prin ordin de Casa Națională deAsigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății”.

124 de spitale sunt decategoria a IV-a

Noul clasament al spitalelor nu trebuie să îi îngrijoreze pepacienți. Clasarea spitalelor a fost realizată în funcție denumărul de pacienți pe care fiecare spital îl poate interna, înfuncție de dotările existente și de gradul de acoperire alsecțiilor de specialitate și nicidecum în funcție de calitateaactelor medicale.

Astfel, dintr-un total de 347 de spitale, un sfert dintreacestea (87 unități) au fost clasificate provizoriu, într-o anumităcategorie, până la 31 decembrie 2011, cu condiția de a realiza unplan de conformare specific fiecărei unități. Adică de a remediaproblemele pe care le-au constatat reprezentanții ministerului.

Cele mai multe unități sanitare publice sunt clasificate încategoriile a IV-a și a V-a, aproximativ 58% dintre acestearegăsindu-se în cele două categorii. Astfel, 124 de spitale suntclasificate în categoria a IV-a și 96 unități sanitare sunt încategoria a V-a.

Cine are competențaI

Un număr de 7 unități sanitare au fost clasificate în categoriaI de competență, dar cu plan de conformare. Este vorba despreSpitalul Clinic Universitar de Urgență București, SpitalulClinic de Urgență Floreasca București, Spitalul Clinic Județean deUrgență Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș,Spitalul Clinic de Urgență Constanța, Spitalul Clinic Județean deUrgență Sf. Spiridon din Iași și Spitalul Clinic Județean deUrgență Cluj- Napoca.

În categoria I M (nr. unitățile de categoria I – monoprofil)s-au încadrat 21 unități. Sunt 16 institute și unități sanitare dinBucurești, respectiv Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al.Trestioreanu”, Institutul Național de Endocrinologie „CI Parhon” ,Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”,Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”,Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL,Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Institutul Naționalde Neurologie și Boli Neurovasculare, Institutul Național deDiabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr.N. Paulescu”,Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și BalneologieBucurești, Institutul Clinic Fundeni, Institutul de BoliCardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu”, Spitalul Clinic de Urgențăpentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de UrgențeOftalmologice, Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică șiArsuri, Spitalul de Psihiatrie Obregia, Spitalul Clinic de Urgență”Bagdasar Arseni”. În aceeași categorie s-au mai clasat 4 unitățispitalicești din Cluj-Napoca și una din Timișoara.

Competențele spitalelorîn funcție de clasamentul realizat

Această clasificare a spitalelor se referă numai la gradul decompetență pe care îl are unitatea sanitară și nu are niciolegătură cu calitatea serviciilor medicale de care poate beneficiapacientul. Astfel, spitalele care fac parte din categoriaV au un nivel de competență limitat, ele asigurândservicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici, serviciimedicale într-o singură specialitate, precum cele de psihiatrie saupneumolgie.

Spitale de categoria IV au un nivel decompetență bazal și deservesc populația pe o razăadministrativ-teritorială limitată, pentru afecțiuni cu grad mic decomplexitate.

Spitale de categoria III au un nivel decompetență mediu și deservesc populația județului din ariaadministrativ-teritorială unde își are sediul și, doar prinexcepție, din județele limitrofe, pentru afecțiuni cu grad mediu decomplexitate.

Spitale de categoria II (cu subcategoria II Mpentru unitățile monoprofil) au un nivel de competență înalt șideservesc populația județului din aria saadministrativ-teritorială, precum și din județele limitrofe, cunivel înalt de dotare și încadrare resurse umane și care asigurăfurnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate.

Spitale de categoria I (cu subcategoria I Mpentru unitățile monoprofil) au un nivel de competență foarte înaltși asigură asistența medicală la nivel regional, deservindpopulația județului din aria sa administrativ-teritorială, precumși alte județe, cu cel mai înalt nivel de dotare și încadrare curesurse umane și care asigură furnizarea serviciilor medicale cugrad de complexitate foarte înalt.

Inchide