Cum va arăta ROMÂNIA PESTE 50 DE ANI? O țară depopulată sau multiculturală? PLUS: Sunteți pregătiți pentru un sistem social în care statul nu mai asigură pensia?

Publicat: 23/04/2012, 19:30
Actualizat: 27/01/2015, 16:16

Cele mai recente estimări Eurostat spun că populația Românieieste în continuă scădere, efect al valurilor de emigrări și alsporului demografic negativ. Dacă în 2010 populația României era de21.462.000 de locuitori, în 2035 se estimează că aceasta va scădeala 19.857.000, iar în 2060 la 17.308.000.

Odată cu depopularea, România se va confrunta și cu îmbătrânireapopulației. Dacă în 2010 numărul persoanelor de peste 65 de anireprezenta 14,9% din populația țării, în 2060 numărul acestora vaînsemna 34,8% din populația totală.

Acest lucru înseamnă un raport de dependență (procentulpersoanelor care beneficiază de pensii raportat la procentulpopulației active) de 64,8%. Procentul reprezintă cea mai marevaloare estimată la nivel UE, după Letonia, unde procentul esteestimat la 68%.

Pe de altă parte, România se confruntă de ani buni cu un spornatural negativ. La noi în țară avem 9,9 nou-născuți la mia delocuitori, în timp ce rata decesului este de 12,1 la mia delocuitori.

Estimările Eurostat sunt însă optimiste, în opiniaacademicianului Emilian Dobrescu, sociolog și economist, care avorbit pentru gândul despreposibilele soluții ale acestei probleme.

„Actuala statistică a Eurostat privind demografia europeană esteoptimistă, după părerea mea. Oricum, trebuie privită cu titlu deaproximație. De fapt ce înseamnă o statistică previzionată: căintroduci într-un computer, într-un model, niște date. Dacă datelealea în următorii cinci ani evoluează în alt mod decât în ultimiicinci ani, toată prognoza respectivă se schimbă”, spuneacademicianul.

„Forța de muncă dinRomânia se mută în UE”

Cu toate acestea, academicianul Emilian Dobrescu crede căromânii vor continua să plece din țară, în special tinerii înaltcalificați.

„Vor continua, în opinia mea, să plece în special tinerii româniapți de muncă, mai ales cei calificați și înalt calificați sălucreze pe alte meleaguri unde sunt mai bine plătiți, mai bineapreciați, unde vor simți această asigurare a confortului materialmai bine”, spune academicianul.

„În foarte puțin timp, majoritatea forței de muncă din Românianu va mai lucra în țară, ci în spațiul mai larg al UniuniiEuropene. Deja aproape jumătate din românii apți de muncă sunt înSpania, Italia, Marea Britanie, Germania, Austria. Chiar dacălucrurile vor merge rău și acolo, este de imaginat că românii nu sevor întoarce în țară, unde nu-i așteaptă nimic bun, ci vor migracătre alte țări din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii, încăutarea unor condiții mai bune”.

Singura șansă ca emigranții români să se întoarcă în țară ar fica economia României să crească, însă economistul Emilian Dobrescuspune că acest lucru nu o să se întâmple în viitorul apropiat.

„Așa cum evoluează economia românească de câțiva ani și cum suntpremise să evolueze în următorii ani, nu vor fi condiții mai bunepe plan economic aici decât au fost până la izbucnirea acesteicrize economice, financiare, bancare, planetare, deci până în 2008.Sunt voci care spun că în continuare aceste evoluții financiare,monetare nu vor putea fi ținute sub control și așteptăm chiar ofurtună monetară perfectă cum a prezis doctorul Doom, doctorulNouriel Roubini, care e specialistul planetei acum în astfel depreziceri”, spune Emilian Dobrescu.

„În Uniunea Europeană se așteaptă falimentele unor state. ChiarStatele Unite sunt pe cale de a intra în faliment. Cel mairăsunător faliment din istorie nu-l va da Grecia sau Cipru. Îl vorda, în curând, SUA, dacă nu vor veni cu noi metode de evaluare aacestui imens deficit bugetar cumulat în perioadaconsumatoristă”.

Pensiile private nu sunto opțiune. Pensiile românilor, asigurate dechinezi?

În condițiile în care forța de muncă dispare din România,invariabil vârsta de pensionare va crește. Nu poate crește însădecât până la o anumită limită. Academicianul Emilian Dobrescuspune însă că nici măcar pensiile private nu reprezintă oopțiune.

„În Uniunea Europeană este luată deja o decizie, vârsta depensionare se mărește anual cu șase luni în fiecare dintre țărilemembre. Va crește până în măsura în care va fi și un nivel deacceptabilitate din partea cetățenilor de vârsta a treia”, spuneEmilian Dobrescu.

„Nici măcar sistemul de pensii private nu este o opțiune.Sistemul pensiilor private poate să fie viabil în condițiile încare funcționează mecanismele economice, financiare, monetare. Or,exact aceste trei mecanisme sunt grav perturbate în lume. Nu poțisă ai model de pensii private dacă economia nu funcționează”, spuneacademicianul.

Totuși, Emilian Dobrescu crede că sistemele se autoreglează, iarspecialiștii români care vor pleca vor fi înlocuiți de specialiștidin alte țări.

„Una dintre caracteristicile tuturor sistemelor este că ele seautoreglează. Populațiile sunt și ele sisteme. Noi nu o să avem oproblemă că nu vom avea resurse umane, atâta timp cât existăcontinente precum Asia și Africa care sunt rezervoare de creșteredemografică. Cel puțin în Africa, vom avea cea mai mare creștere denatalitate din lume. Africanii nu vor avea condiții de trai înzonele în care s-au născut și vor pleca mai departe. Unii dintre eivor ajunge și în România”, spune academicianul.

„Pentru că aici va fi un spațiu liber, va fi nevoia uneireabsorbții de resurse umane. Vor veni populații din zone asiatice,putem să avem aici în vedere și populațiile românești din RepublicaMoldova care au condiții precare de trai în această republică. Vorveni în România, în patria mamă, pentru că aici le va fi mai bine”,spune academicianul, adăugând că acest fenomen se petrece deja.

„Nu-și putea imagina nimeni că revoluțiile acestea din statelearabe, revoluții între ghilimele, vor aduce valuri atât de mari deemigranți. Dacă revoluția, tot cu ghilimele, se duce către China,vom avea atunci o sporire uriașă a fluxului de migrație”, spuneacademicianul, care este conștient că acest lucru nu se va petrecefără tulburări sociale.

„Cetățenii țărilor de destinație nu privesc și nu vor priviniciodată cu ochi buni acest fenomen al migrației. Totuși, migrațiiau existat de la începutul omenirii și vor continua să existe, așaam evoluat. Emigranții vor veni fie că vrem, fie că nu vrem. În SUAs-a ridicat chiar un gard la granița cu Mexicul, dar iată că înprezent rasa albă nu mai este dominantă numeric în America. Aapărut și primul președinte negru. Este o chestiune de timp pânăcând vom avea și un președinte negru sau de altă rasă decât ceaalbă și în Europa”.

Se mai poate trăiîntr-un sistem social în care pensia nu există?

Academicianul Emilian Dobrescu crede însă că tinerii care iesazi de pe băncile școlii n-ar trebui să se mai aștepte la pensiedin partea statului.

„Eu sunt adeptul unui nou model educațional. Acest nou modeleducațional presupune ca cetățeanul să nu aștepte ca statul să-idea pensie. Trebuie din timpul vieții lui active să-și facă elpropriile lui resurse. Noi așteptăm să ne pensionăm, pentru căacesta este un model tradițional, un model clasic al societății deconsum, care a prevalat în secolul XX. Acest model este desuet,este depășit”, crede Emilian Dobrescu.

„Până și conceptul de dezvoltare durabilă este depășit, înopinia mea. Dezvoltare durabilă în ce sens? Unde va duce aceastădezvoltare durabilă? Tot la consum nesăbuit al resurselor?Transformările actuale sunt atât de profunde și curg atât de repedeîncât nici nu sesizăm uriașa lor influență asupra vieții noastre”,spune academicianul.

„Cine va reuși să impună un nou model educațional, aceiindivizi, grupuri, state, aceia se vor putea număra printre cei cevor popula planeta, continentul sau țara în următoarele decenii sauîn a doua parte a acestui secol”.

Trei milioane de românimuncesc în străinătate. Se mai întorc?

Potrivit estimărilor autorilor studiului „Migrant în România”,efectuat de Fundația Soros, trei milioane de români lucrează înafara granițelor.

„Estimările în ceea ce privește migrația românilor sunt de circatrei milioane de români care se află la muncă în afara granițelorțării. Asta reprezintă cam 12% – 15% din populația aptă de muncă.Dacă ne raportăm la forța reală de muncă, avem în jur de patrumilioane și jumătate care muncesc în România și aproape treimilioane care lucrează în străinătate”, spune Iris Alexe,coordonatorul studiului.

„Până acum, migrația românească era circulatorie și temporară.Omul pleaca, avea anumite obiective și ideea era că, după ce îșiîndeplinește aceste obiective, el s-ar întoarce. În perioada 2008,2009, 2010 se observă o schimbare a caracteristicilor migratorii.Cei care au plecat au început să fie din ce în ce mai multspecialiști din domeniul educației, din domeniul IT, din sănătate.Și țările de destinație au început să se schimbe – Marea Britanie,Franța, țările nordice, Canada, Statele Unite, migrația începând săcapete un caracter care tinde spre permanentizare”, spune IrisAlexe.

Potrivit studiului, chiar și în condițiile în care româniisuferă alături de cetățenii țării de adopție efectele crizei, crizade acolo pare să fie de preferat crizei din România.

Deși începând cu 2009 începuse să se discute că, odată cuvenirea crizei, se vor întoarce românii acasă. Chiar se puneaproblema ce vom face cu ei. Totuși, românii nu prea au la ce să seîntoarcă în țară, pentru că până și criza arată mult mai bine înSpania sau Italia decât în România. Așa că întoarcerea se amână,ori obiectivul nu mai este întoarcerea acasă, ci rămânerea acolo”,spune Iris Alexe, adăugând că românii sunt niște emigranți foarteeficienți.

Românilor le este ușor să învețe limba țării de adopție și nu levine greu să schimbe țara, dacă nu le merge bine unde au plecatinițial.

„Tot din punct de vedere demografic, este interesat de punctatce se va întâmpla cu generația a doua de emigranți. În general,lumea se gândește la cele trei milioane care sunt plecate sămuncească. Sunt mai puțin luați în calcul copiii emigranților”,spune Iris Alexe.

„Migranții români sunt tineri, iar migrația este una de tipfamilial. Dacă au copii în țara de adopție, întoarcerea acasă seamână. Sau dacă emigranții nu sunt căsătoriți, intervine altfenomen. Majoritatea româncelor tind să se mărite fie cu italieni,fie cu spanioli, în țările de adopție. Astfel, România poate săpiardă un segment foarte important de populație, adică tocmai pecele care ar putea să asigure viitorii cetățeni”, spune IrisAlexe.

Cât de bine sunt văzuțistrăinii care lucrează în România?

În condițiile în care românii continuă să plece, în specialspecialiștii, o soluție ar fi înlocuirea lor cu specialiștistrăini. Potrivit studiului Fundației Soros, străinii sunt destulde bine văzuți în România, de către populația majoritară. Totuși,până să câștige simpatia românilor, străinii trebuie să treacă destatul român.

Numărul de străini care muncesc legal în România era de 2.260 depersoane, în 2010. 1.054 de cereri de acordare a autorizației aufost respinse. Totuși, numărul străinilor care lucrează înrealitate legal în România este mai mare, având în vedere căimigranții căsătoriți cu un cetățean român nu au nevoie deautorizație. Numărul total de străini care trăiesc în România erade 97.295 în 2010.

„Există mai multe documente strategice la nivel european careîncearcă să contureze o politică de integrare a imigranților. Dar opolitică propriu- zisă nu, asta rămâne la latitudinea statelornaționale.În România nu există politici țintite referitoare la ceicare deja se află pe teritoriul țării, ci doar pentru cei care vorsă vină fix în scop de muncă. Dar nici aici lucrurile nu suntminunate. Sunt agreați doar cei înalt calificați, însă majoritateacelor dispuși să vină au calificare medie sau minimă”.

O altă problemă pe care o întâmpină puținii imigranți în Româniaeste lipsa accesului la educație, sistem medical sau slabareprezentare în fața autorităților statului.

„În ceea ce privește acordarea cetățeniei, în România se mergepe legea sângelui. Dacă un părinte este român, copilul născut înRomânia capătă cetățenia. Dar dacă ambii părinți sunt străini, iarcopilul se naște pe teritoriul țării noastre, nu capătă cetățenia.Avem în prezent destul de mulți copii chinezi, care s-au născut înRomânia, vorbesc româna, dar nu sunt cetățeni români”.

Potrivit Mipex.eu, un organism de evaluare a integrăriimigranților în țara de adopție, România a primit calificativul de”nefavorabil” în ceea ce privește accesul la educație alimigranților.

În ceea ce privește participarea politică a imigranților,România se clasează pe ultimul loc într-un clasament care includețările UE și SUA.

În ceea ce privește țara de proveniență, imigranții din Româniavin în special din Republica Moldova (mulți dintre ei pentrustudii). Alți imigranți vin în special din China, Turcia, iar înultimul timp din Filipine (în special femei care lucrează ca bone).Din Siria vin în special oameni dispuși să își deschidă oafacere.

În ceea ce privește numărul de autorizații de muncă emise în2010, pe primul loc se află Turcia, cu 471 de autorizații, apoiChina – 366, Republica Moldova – 170, Filipine – 167, Serbia – 130,India – 69, Israel – 37, Ucraina – 29, Vietnam – 10, alte țări -811.

Este plauzibil, însă, să vorbim în viitor de înlocuirea forțeide muncă românești cu cea din străinătate? Iris Alexe spune căacest lucru depinde de politicile privind imigrația, dar mai alesde situația economică a României. În prezent, țara noastră nu esteprea atractivă.

„Situația economică este ceea ce contează când vorbim deimigrație. Ar trebui ca situația economică să fie una bună, iarRomânia să fie suficient de inteligentă să facă niște politici caresă facă ca imigrația să producă mai multe beneficii decât costuri.Este clar că toți imigranții care vin aici vor să și muncească.Dacă îi facilitezi accesul la educație, la piața muncii, laservicii medicale, imigrantul va face eforturi să aibă o viață maibună și va genera venituri inclusiv pentru statul român”.

Celebra prezentatoare TV a ţării a fost concediată. Umilinţa la care nimeni nu se aştepta...
Conversațiile intime dintre Irina şi amant! Dar stai să vezi ce poze îi dădea: 'Te-am...
FOTO. Larisa Drăgulescu se pozează în ipostaze interzise! `Am făcut așa o avere impresionantă`
Bolile în funcție de grupa de sânge. Cine riscă să facă mai ușor diabet
Cum este, de fapt, viața de soție lângă milionarul Cristi Borcea! Acum, Valentina Pelinel a...
Olaf Scholz a fost votat în funcţia de cancelar al Germaniei. Era Merkel a luat...
MOMENTUL ADEVĂRULUI: Cât de sigură este DACIA ELECTRICĂ în impact?
BANCUL ZILEI – Ion, Maria și supozitoarele buclucașe
VIDEO. Cum arată capsulele pentru sinucidere asistată în 30 de secunde
Conversațiile intime dintre Irina şi amant! Dar stai să vezi ce poze îi dădea: 'Te-am...
Cele mai perverse OBICEIURI ale oamenilor. „Sunt de-a dreptul ȘOCANTE”
BOMBĂ! ȘMECHER din Constanța SĂLTAT de MASCAȚI după ce a ÎNJURAT un POLIȚIST pe Facebook!...
Dezvăluirea șocantă făcută de Donna D’Errico la 23 de ani după rolul din Baywatch
Este 24 decembrie 2021 zi liberă? Lista completă a zilelor de vacanță pentru sărbătorile de...
Liviu Dragnea e distrus! Cine e bărbatul cu care Irina Tănase l-a înșelat
Astrele au avut dreptate. Despărțirea lui Liviu Dragnea de Irina Tănase a fost prezisă încă...
O poveste fabuloasă de succes. Cum a ajuns un IT-ist din Cluj să facă 100...
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de...