Evaluare Națională 2020: Elevii clasei a VIII-a ar putea susține primul examen pe 15 iunie

Redactor:
Roxana Din
Evaluare Națională 2020: Elevii clasei a VIII-a ar putea susține primul examen pe 15 iunie
Examenele din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, ar putea începe în data de 15 iunie, potrivit proiectului pus în dezbatere de Ministerul Educației privind calendarul de desfășurare a examenului.

Examenele din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020 ar putea începe în data de 15 iunie, se arată în proiectul pus în dezbatere de Ministerul Educației.

Prin proiectul privind Calendarul Evaluării Naționale 2020 se propune ca prima probă scrisă din cadrul EN, respectiv cea la Limba și literatura română să aibă loc în data de 15 iunie 2020. Următoarea probă, cea la Matematică, ar putea avea loc în data de 17 iunie 2020, urmând ca în 18 iunie 2020 absolvenții clasei a VIII-a să susțină proba la Limba și literatura maternă.

Proiectul este realizat de Ministerul Educației și a fost dezbătut, miercuri, în ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul MEN.

Dacă proiectul va fi aprobat, pe data de 22 iunie 2020 va avea loc afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestațiilor (între orele 14:00 20:00), urmând ca pe 27 iunie 2020 să fie afișate rezultatele finale.

În sursa citată mai este precizat că în perioada 2 – 5 iunie 2020 ar trebui să aibă loc înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2020, urmând ca la data de 5 iunie 2020 elevii clasei a VIII-a să termine școala.

În Proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 este menționată și propunerea de scădere de la 1,5 puncte la 1 punct a diferenței dintre nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, situație în care se dispune evaluarea lucrării de o a treia comisie.

„Președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare (…) Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații”, se precizează în proiectul de Ordin.

În același proiect se fac mai multe mențiuni și cu privire la datele personale ale elevilor, care apar în urma afișării rezultatelor. Astfel, informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul Evaluării Naționale, sunt următoarele „numele, inițiala tatălui și prenumele candidaților, unitatea de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent”, „eliminat din examen”, după caz”.

Potrivit alineatului 2 al Art. 13 din proiectul de Ordin al MEN, ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor mai sus menționate „se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric, la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării”.

Tot aici se precizează și faptul că Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

În ultimul alineat al Art.13 se notează faptul că toate comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen trebuie să afișeze, atât la avizier cât și pe ușile sălilor de examen, „o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Modelul notei de informare este stabilit și transmis comisiilor județene/comisiei municipiului București de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale”.

În cuprinsul Art.11 al proiectului de Ordin MEN sunt enunțate și situațiile în urma cărora elevii pot fi eliminați din sala de examen, precum și obiectele pe care aceștia nu au voie să le dețină în momentul intrării în sala de examen.

„(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7)”.

Prima probă a Evaluării Naționale 2019 a avut loc în 18 iunie.

Inchide