Gândul
  • Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Examen de admitere până în 1 octombrie

Examen de admitere până în 1 octombrie
Termenul-limită pentru organizarea concursului de admitere în universități poate fi chiar și prima zi de începere a anului universitar, respectiv 1 octombrie, precizează Ministerul Educației, în replică la comentariile privind suprapunerea bacalaureatului cu data înscrierilor la facultate.

Termenul-limită pentru organizarea concursului de admitere înuniversități poate fi chiar și prima zi de începere a anuluiuniversitar, respectiv 1 octombrie, precizează MinisterulEducației, în replică la comentariile privind suprapunereabacalaureatului cu data înscrierilor la facultate. Un ordin alministrului Educației din 17 mai 2010 privind criteriile generalede organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studiiuniversitare de licență prevede că „perioadele celor două sesiunide admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prinmetodologie proprie și se fac publice conform prevederilor legaleîn vigoare”. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului arată că prin deciziile legate de calendarul examenuluide bacalaureat permite tuturor absolvenților de liceu carepromovează examenul, atât în sesiunea iunie-iulie, cât și însesiunea august-septembrie, să se înscrie pentru admiterea înfacultăți. (Mediafax)

Inchide